• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

על איזה ספר הראש''ל עובד עכשיו?

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#2
יש ילקו''י חנוכה חדש?
ילקוט יוסף חנוכה יודפס בע"ה שוב, בסופו יש הוספה מעניינת: מכתבים של מרן הראש"ל שליט"א ששלח לשואליו בענייני חנוכה! (ההלכות הרגילות נשארות אותו הדבר), כמו"כ, ישנם כמה הלכות שהוסיף מרן הראש"ל בסוף הספר בתור מילואים.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'