ברוך דיין האמת אביהם של הרב זמיר כהן והרב זבדיה הלך לעולמו

1717713138687.png
1717713156990.png
מפעים.
כמה חשוב ונצרך שאדם גדול בענווה ובמידות כהגאון הרב זבדיה כהן שליט"א יכהן חבר בית הדין הגדול בקביעות (ולא זמני)
מרן הראש"ל שליט"א מאד רוצה בו, ויה"ר שחפץ בידו יצלח למנותו בקרוב, בזמן שנותר למרן שליט"א לכהן כרב הראשי.
 
מפעים.
כמה חשוב ונצרך שאדם גדול בענווה ובמידות כהגאון הרב זבדיה כהן שליט"א יכהן חבר בית הדין הגדול בקביעות (ולא זמני)
מרן הראש"ל שליט"א מאד רוצה בו, ויה"ר שחפץ בידו יצלח למנותו בקרוב, בזמן שנותר למרן שליט"א לכהן כרב הראשי.
כמה זמן נותר?
 
נראה לי שמרוב הזכיות של מרן הראש"ל הוא ישאר בעזה"י רב ראשי לכל החיים!!!!!
תאמין לי שיש להראש"ל הרבה יותר מה לעשות עכשיו לא כרב ראשי ממה שהוא רב ראשי, הוא רוצה להשפיע גם בנושאים האחרים שבהם הוא לא יכול להשפיע שהוא רב ראשי.
 
תאמין לי שיש להראש"ל הרבה יותר מה לעשות עכשיו לא כרב ראשי ממה שהוא רב ראשי, הוא רוצה להשפיע גם בנושאים האחרים שבהם הוא לא יכול להשפיע שהוא רב ראשי.
לפי גודל מעמדו של מרן שליט"א,
כבר יוכל לעשות הכל מעל לחוק, ולהשפיע כרצונו כי כבר מי יכול לו, וכל העולם היהודי יתן לו גיבוי, כך שעדיף כבר שרק למרן שליט"א יהיה גלימה כאביו הגדול ודו"ק בזה.
 
חזור
חלק עליון