ברוך דיין האמת - הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל

מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל זקן ראשי הישיבות איננו​

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש: מביה"ח 'הדסה עין כרם' מגיעה הידיעה על הסתלקותו לשמי רום של זקן ראשי הישיבות בדורנו מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה בגיל 95.​


colbass.com
52e385eef9145c8f778c.jpg
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל | צילום: שוקי לרר
אבל כבד בכל שדרות היהדות החרדית בארץ ובעולם עם הסתלקותו בסערה השמימה של מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל ראש ישיבת 'עטרת ישראל', זקן ראשי הישיבות וזקן חברי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בגיל 95.
ראש הישיבה זצוק"ל אושפז בבית החולים בצהרי שבת פרשת פנחס לאחר קוצר נשימה, ביום ראשון לאחר מכן הידרדר מצבו וראש הישיבה הורדם והונשם, בכל היכלי התורה והישיבות זעקו וקרעו שערי שמים בתפילה וראש הישיבה עבר טיפול להסדרת הנשימה.
במהלך כל ארבעת החודשים האחרונים מצבו ידע עליות ומורדות, בשבוע האחרון אף נרשמה הטבה קלה במצבו הבריאותי, אך למגינת לב נצחו אראלים את המצוקים וראש הישיבה השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.
מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל הרביץ תורה ויראה במשך למעלה משישים שנה בישיבות כפר חסידים, חברון ובישיבת 'עטרת ישראל' בבית וגן שעברה בשנים האחרונות למודיעין עילית.
חיבר את סדרת הספרים 'ברכת מרדכי' ושימש כחבר במועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' וכחבר נשיאות 'ועד הישיבות'. היה חתנו של מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי מאיר חדש זצ"ל.
עם היוודע הבשורה הקשה תחושת אבל ויתמות ירדה על עולם התורה והישיבות. בישיבת 'עטרת ישראל' שם הרביץ תורה ויראה משך עשרות שנים וכך בעולם התורה כולו שורר אבל ויגון כבד.
על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן, ראש הישיבה ייטמן בסמוך לרעייתו הרבנית שולמית ע"ה בהר הזיתים בירושלים.
וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

https://www.kore.co.il/viewArticle/143015


 

נצחו אראלים את המצוקים

הלווית מרן ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי: ככל הנראה הלוויה בשעות הצהרים מביתו בבית וגן להר הזיתים. בנו יחידו נמצא בחו"ל.
משטרת ירושלים מתכנסת בשעה זו להיערכות. עדכון סופי ככל הנראה בשעה בקרובה.
 
רק אתמול שמעתי ממקורבו שהמצב השתפר והיום רציתי לכתוב את זה בשרשור הקודם שבה כתוב להתפלל לרפואתו,

ההלויה ככל הנראה בשעה 4:00 מביתו (צמוד ומראה לישיבה הקטנה) להר הזיתים ליד קברה של הרבנית שולמית ע"ה.
זכותו יגן עלינו.
 
מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף שליט״א: ״וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה״ שמעתי בכאב ובצער עמוק על הסתלקותו מאיתנו של שריד אחרון לדור דעה, מרן ראש הישיבה גאון ישראל, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ״ל ראש ישיבת ׳עטרת ישראל׳, תורה אגוני מגנא ואצולי מצלא ועם ישראל איבד עמוד של תורה והגנה דווקא בימים בהם הוא זקוק להם יותר מכל. עשרות אלפי תלמידיו למעלה משבעים שנה של הרבצת תורה ממשיכים את מורשתו ומושפעים מתורתו ומדרכו המיוחדת בחדוות התורה והשקיעות בלימוד שהוא היה דוגמה מהלכת לה כל ימי חייו. המקום ינחם את משפחתו הכבודה ותלמידיו הרבים ויה״ר שיעתיר בתפילה ממקום מושבו בשמי מרום על עם ישראל הנתונים בצרה ויקוים בנו מה שנאמר ובילע המוות לנצח ומחה ה׳ אלוקים דמעה מעל כל פנים אמן".
 
מפלגת ש"ס: "אוי, מי ייתן לנו תמורתו! תנועת ש"ס ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט"א, יו"ר התנועה אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את פטירתו של זקן ראשי הישיבות משיירי כנסת הגדולה, גאון מופלג בכל מכמני התורה, שריד לדור דעה אשר הרביץ תורה לאלפים ורבבות למעלה משנות דור מתוך חדווה של תורה והשיב רבים מעוון, ידיד אמת לתנועת ש"ס הק' ונושאי דגלה מאז היווסדה והיה לעזר ואחיסמך לבני עדות המזרח לגדלם ולרוממם, מגדולי ופארי הדור מרן הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצוק"ל ראש ישיבת עטרת ישראל, חבר נשיאות ועד הישיבות וחבר מועצת גדולי התורה אשר התבקש הבוקר לישיבה של מעלה והוא בן צ"ד שנים. מועצת חכמי התורה ותנועת ש"ס אבלים יחד עם אלפי תלמידיו וכל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה והישיבות, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'".
 

איבדתי מורה רוחני וידיד נפש גדול אשר היה לי כאב רחום / אריה דרעי​

יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי נפרד ממרן ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי זצוק"ל, ומספר על העידוד הרב שקיבל ממנו • "נפשי נקשרה בנפשו, בעיצותיו המחכימות, בתמיכתו ועידודו, באהבת הבריות שהיתה טבועה בו ובאהבת התורה שהיתה חדורה בו"

בלב מורתח מצער ויגון קיבלתי הבוקר את הבשורה המרה על הסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי זצוק"ל.

מאז היותי נער בישיבה זכיתי לקרבתו האישית והלבבית ולאורך כל הדרך ליווה אותי בעיצה ותושיה להמשיך לפעול למען עולם התורה והישיבות בכל האתגרים שהיו.

ראש הישיבה זצוק"ל היה ידיד אמת לתנועת ש״ס ונושאי דגלה והביע את תמיכתו הנלהבת בפעולותיה הכבירות להקמת עטרת תפארת יהדות ספרד, והגיע לכל הכנסים שלנו שם נאם את נאומיו המהדהדים שהפיחו עיזוז בלב כולם.

איבדתי היום מורה רוחני וידיד נפש גדול אשר היה לי כאב רחום. בכל משעולי התקופות בחיי, הוא היה בין הראשונים שדאג להביע דברי חיזוק ועידוד. פעמים רבות שהיה טורח עד לביתי כדי לחזק את רוחי להמשיך בעשיה.

נפשי נקשרה בנפשו, בעיצותיו המחכימות, בתמיכתו ועידודו, באהבת הבריות שהיתה טבועה בו ובאהבת התורה שהיתה חדורה בו.

גדולה האבידה עד מאד. אוי מי ייתן לי תמורתו.
 
 
חזור
חלק עליון