בעזרת ה' ברוך הוא מאמרי בטחון וחיזוק לקירוב הגאולה השלימה ברחמים גדולים וניסים גדולים בתשובה שלימה בקרוב קרוב אמן ואמן.

בע''ה ב''ה.
יום טוב וחודש טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍


משפט בטחון יומי.

כל אחד מובטח​

כתוב במדרש (בראשית רבה פ' ע"ו-א')
ראויים היו ישראל כליה בימי המן, לפי שנתייראו ונתיאשו מן הגאולה.
ואילולי שנסמכה דעתן על דעת הזקן אביהם.
אמרו: מה אבינו יעקב שהבטיחו הקב"ה ואמר לו "וְהִנֵּה אָנֹכִי עִמָּךְ", נתיירא,
אנו על אחת כמה וכמה.
אולי משום כך גרמו מן השמים שיעקב יפחד מעשיו, כי מעשי אבות סימן לבנים,
השם יתברך ידע שלא כל אדם זוכה למידת הבטחון הקיצוני,
ולכן עשה בשבילם, שלא יתחייבו חס וחלילה כליה.

ומכל מקום רואים כמה תביעה יש על מדת הבטחון
וכמה עבירה גדולה ונוראה היא לפחד בשעה שהבטיח הקב"ה.
ואם כן, הרי כתב הרב בעל ה'לשם' זצ"ל,
שבאמת כל אחד מכלל ישראל מובטח תמיד כי הרי -
"הַבּוֹטֵחַ בַּה' חֶסֶד יְסוֹבְבֶנּוּ",
ו"בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּה' וְהָיָה ה' מִבְטַחוֹ"!
ורואים כאן כמה חמור הוא לפחד מהעתידות,
כי כל אחד מובטח
אם הוא רק יסמוך על השם במנוחת נפש הבוטח!.

AIorK4zwLWSRpII3B9Dzykvd3S5sI8rh8Eadqe_vznQKft9xBEoApz7BHFqbk3NG_5MKmDw7UhFJuI4

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב וחודש טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

אם אינו בוטח בה', בוטח בזולתו.​

אם אינו בוטח בה', בוטח בזולתו ( חובת הלבבות ריש שער הבטחון)
אם נשים לב נראה שבכל המכות הקב"ה הראה
שאי אפשר לסמוך ולבטוח על מה שטבעם של בני האדם לסמוך.
והנה במצרים, הקב"ה עשה טבע (עד היום)
שפעמיים בשנה הנילוס עולה על גדותיו ומשקה כל סביבותיו,
ולכן עשו יאורים גדולים להביא המים למרחקים, ובזה היה עקר פרנסתם.
המצרים, לא רק שסמכו על זה, אלא אף חשבו שלנילוס ולפרעה, כח מעל הטבע והיו עובדים אותם.
במכת דם הקב"ה הראה איך שכוח זה הוא אפס, וכאילו מת!
ומימיו דם עם ריח נורא.
בזה הראה שאין שום אלוהות ביאור ואי אפשר לסמוך עליו.
במכת צפרדע השם יתברך גילה להם שאותו יאור- 'המיטיב להם',
כבר אינו מיטיב להם אלא שולח עליהם צפרדעים מציקים באופן בלתי נסבל.
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

המשך מכות מצרים.​

אדם בוטח גם על האדמה שהוא חי עליה -
גם לגור שם וגם לגדל תבואה ופירות, וגם להרגשת שלווה כשהוא נמצא בתוך עירו.
במכת כינים הקב"ה הפך את כל האדמה (בעומק אמה)
להראות שרק הוא מחזיק אותנו על האדמה - ברוך...רוקע הארץ על המים.
במכת ערוב כשהעיר והבית נתמלאו ערוב, ראו שאף על המקום שלהם אי אפשר לסמוך.
במכת דבר הם בטחו על הבהמות - לצמר, לחלב, לבשר, לרכיבה ולחרישה.
וראו שגם בזה אי אפשר לבטוח.
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
שבת שלום ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

כוחי ועוצם ידי.​

אדם בוטח מאוד על גופו שיוכל לעשות בו את כל פעולותיו - כוחי ועוצם ידי
במכת שחין
ראו שהגוף גם כן מרד בהם.
ובזה יובן שדווקא כאן כתוב "ולא יכלו החרטומים לעמוד בפני משה".
הם בטחו בגוף שלהם, ועוד יותר בחכמים הגדולים שהיו במצרים,
וכאן גם החכמים אינם שווים מאומה, ואבדו את כבודם.

הם היו עובדים את צבא השמים - כוכבים ומזלות
במכת ברד ראו שגם השמים שולחים עליהם מכות אדירות עם קולות אלוקים.
במכת ארבה הרוח הביא אתו עננים גדולים של ארבה, כי גם הרוח ביד השם להייטיב או חס וחלילה להרע.
במכת החושך - השמש, שכל אחד בטוח שיבוא הבוקר ויהיה אור,
גם זה לימדנו השם שרק עליו יתברך נוכל לבטוח שיהיה לנו אור ולמצרים היה חושך אל אף השמש!

שבת שלום
💐


להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבוע טוב ושמח ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑❤️‍🔥🥇🙏
לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍👍👍👍
משפט בטחון יומי.

אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים.​

העבודה הזרה החמורה ביותר, כשהאדם אינו מפחד מהמוות,
וממה שיצטרך לתת דין וחשבון לפני בוראו,
במכת בכורות הגיעו למסקנה ש... כולנו מתים!

הלימוד מכל זה הוא בשבילנו -
אין לנו לסמוך על המים בברז,
ולא על חברת החשמל,
ולא על הקופת חולים, או הצבא והמשטרה,
או על הכסף שלנו, או העבודה,
ולא על הבית או על המדינה.
או על כוח גופינו וחוכמתינו וגם לא על ידידינו.

כל זה ראינו שלא מועיל מאומה כשהקב"ה אינו עומד שם.
אנחנו חייבים להכניס ללב שלנו
שאין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים.
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

מכת בכורות.​

מכת בכורות שקולה כנגד כל המכות (רש"י שמות ט' י"ד)
וקשה, הרי בכל המכות מתו המון מצרים כמבו' במדרשים.
ובודאי יש בזה הרבה נקודות. יתכן שאפשר להוסיף עוד טעם-
במכת בכורות כתיב כי אמרו כולנו מתים.
וברש"י מפורש, שבכל משפחה היו כמה בכורים
כי חלק מילדיהם היו בכורים מאנשים אחרים.
אם כך התגלה לעין כל, השקר שבחיי המצרים.
איך שאיש לא היה יכול לסמוך על ביתו וכו'.
זה היה בושה גדולה בשביל המצרים,
ובודאי גרם למריבות רבות בתוך הבתים!
יתכן שזה שקול כנגד כל המכות!
ומכאן יצא מוסר לכלל ישראל,
סוף דבר הכל נשמע – האמת בשבחיי האדם יתגלה בסוף,
וזה לא מועיל לעשות עבירה בסתר ולחשוב "העיקר שלא יראני אדם".
כל המכות היו שיעורים לכל ישראל, ומכת בכורות הייתה השיעור הגדול ביותר!
AIorK4ycyIKg956Kx1FEkQAifMDeuTX6CiOp8cJbcyA6WjqpTkHmJZf_c18QHix0d5xOOViuJH5vN3o

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
פסח כשר ושמח ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

שיר חדש.​

'אז ישיר', בלשון עתיד.
כמו שאז היינו במצב שלא היה שום דרך טבעית להנצל -
המצרים מצד אחד, והים מצד אחר, והמדבר וחיות רעות מצד שלישי,
כן יהיה תמיד מצבים כאלה לעם ישראל ולכל יחיד ויחיד.
מצבים ש'לא שייך' לצאת מהם,
והשם יתברך תמיד יעזור לנו ושוב נשיר שירה!

חג כשר ושמח
ושנזכה בקרוב ממש
לשיר את השירה העשירית"שיר חדש" בגאולה האמיתית והשלימה

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

אין דבר עומד בפני הבטחון.​

"ולא האמינו בנפלאותיו"
בני ישראל במדבר
לא האמינו בעצמם שהם כדאי שיעשה עמהם נפלאות תמיד, והכל ע"י פחיתת הבטחון.

וכעין זה כתב החפץ חיים בשמירת הלשון -
הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֵינוֹ מְדַקְדֵּק עַל הָאָדָם לוֹמַר: אוֹשִׁיעֲךָ רַק בְּאֹפֶן שֶׁתִּהְיֶה צַדִּיק,
רַק אוֹמֵר לוֹ: לֹא אוֹשִׁיעֲךָ אִם תִּהְיֶה מוֹרֵד, חַס וְשָׁלוֹם,
וְלָזֶה סִיְּמוּ יְהוֹשֻׁעַ וְכָלֵב וְאָמְרוּ: "אַךְ בַּה' אַל תִּמְרֹדוּ"
וְכָל זְמַן שֶׁאֵין אָדָם מוֹרֵד בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲקֹר מִצְוֹתָיו בְּכַוָּנָה,
יוּכַל לְקַוּוֹת לְכָל טוֹב.

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

אמונה.​

"אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ...לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹ-קים אֲחֵרִים עַל פָּנָי"
יש שני חלקים באמונה -
* להאמין בהשם יתברך
* לדעת שאין שום כח אחר, ולא להאמין או לייחס כח או אפילו לפחד מאדם אחר או משום כח בעולם.

הכל תלוי בך.​

אתה יכול לחשוב תמיד שהיה עדיף כך או אחרת,
ולהיות מדוכא וכועס כל ימיך חס וחלילה,
או ללמוד מוסר ולהחדיר בלבך
שבאמת הכל לטובה באופן המושלם ביותר,
ולדעת שטוב ה' לכל, והשם יתברך חסיד בכל מעשיו!
ואז לחיות חיים של סבלנות ושמחה.
אף אם חס וחלילה יש קשיים -
ואדרבה, בזכות שמחתך ובטחונך, תצא מכל הקשיים!
.
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
שבת שלום ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

הרחב פיך ואמלאהו!​

רוב האנשים לא מעריכים את עצמם כמות שהם, ומחשבותיהם השליליות שולטות עליהם.
וזוהי הסיבה העיקרית שאינם נהפכים להיות הגדולים שהם ראויים או צריכים להיות!
כדאי תמיד לחשוב גדלות על עצמך ותתפעל מכל מה שאתה מתאמץ.
תזכור שיתכן שאפילו גדולים, אין להם את המאבקים והקשיים שאתה עובר ומתעלה על ידם.
כמה שתבנה את הערכתך בעיניך
ותאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים ולגדל אותך.
כך זה יכול להתקיים - "הרחב פיך ואמלאהו!"

שבת שלום ומועדים לשמחה
💐

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
שבוע טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

מחכה למשיח??​

אתה רוצה שמשיח בן דוד יבוא?
תקשיב טוב!
תלך אחרי דוד המלך!
תאהב את מי שאתה שונא.
תעשה הטבה במקום הקפדה! דווקא למי שרצית להקפיד עליו תיטיב אתו.
עכשיו עוד נקודה:
אתה רוצה להיות כמו דוד ממש?! תהיה נחמד לעצמך!!
תאחוז מעצמך עד השמים! למה?
הטבה במקום הקפדה!
מה הפירוש - לאותו אחד שאתה שונא אותו תחפש דווקא להייטיב.
אם כן רבותי, אני אומר לכם, שרוב האנשים שאני מכיר שונאים את עצמם יותר מכל אדם אחר !!!
'אחי טוב, והשכן שלי טוב, אבל אני??'
אם כן אתה צריך לעשות לעצמך הטבה במקום הקפדה,
לאהוב ולהייטיב לעצמך עוד יותר מכולם!
היה שווה להוולד בשביל לשמוע את החידוש הזה!!!
זהו מה שאמר הבעש"ט זי"ע, קודם גאולה פרטית וזה יביא גאולה כללית.
תגאל את עצמך מכל המבט השלילי ההרסני שלך על עצמך, ותחשוב רק טוב !!
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
חג שמח ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

שירת הים.​

תשיר "אָז יָשִׁיר", וכל הדאגות שלך - "יֹאכְלֵמוֹ כַּקַּשׁ!"
הרבה מאתנו, מיד לאחר אמירת "אָז יָשִׁיר" בבוקר,
עדיין מפחדים מכל מיני ענייני פרנסה, בריאות, וקשרים עם אנשים.
לשירת הים יש כח חזק במיוחד.
בכח שירה זו לשבור ולהרוס,
ולהוריד למצולות ים כל דאגותיך,
באופן "כִּי אֲשֶׁר רְאִיתֶם אֶת מִצְרַיִם הַיּוֹם לֹא תֹסִיפוּ לִרְאֹתָם עוֹד עַד עוֹלָם"
כל הלשונות של השירה באים להראות לנו
את כוחו האינסופי של השם יתברך!
השי"ת הראה לנו את כוחו
מול הצבא האדיר של האימפריה הגדולה בעולם.
"נָטִיתָ יְמִינְךָ" - פרש"י שהכל נתון ביד השי"ת,
ואם השי"ת רק מטה ידו, כולם נופלים ונגמרים.
"נָשַׁפְתָּ בְרוּחֲךָ" - הקב"ה רק נופח קצת על המצרים,
וכבר "כִּסָּמוֹ יָם".
כך כל יהודי צריך לראות את כל דאגותיו "כַּקַּשׁ"
וכל האנשים החזקים שהוא כל כך מפחד מהם, רק "כסוּס וְרֹכְבוֹ".
כולם ביד השי"ת,
ואם הוא רק יבטח בחסד השי"ת, ויפחד רק ממנו,
" וַיִּפְרְאוּ כָּל עַם אֱדוֹם וְכָל יֹשְׁבֵי כְּנָעַן נִזְדְּעוּ ."

חג שמח
🌷

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפטי בטחון יומי.

הכל לטובה!!​

תיקון המידות היא הברכה הגדולה ביותר בשביל האדם.
אם תעבוד על זה, יהיה לך חלק בקירוב הגאולה.
זהו דבר קשה מאוד,
כי היצר הרע משכנע את האדם שאנשים מעורבים במה שקורה לנו,
אבל אנחנו חייבים לחיות את האמת - שהכל מהשם יתברך!
על מי יש להשען? על אבינו שבשמים
(סוף סוטה בסימני גאולה)
אם תעבוד על זה, יהיה לך נחת ופרנסה.
זוהי ההצלחה הגדולה ביותר.
אנחנו חיים כדי לעמוד בנסיונות.
יעקב קבל את לאה במקום רחל, אבל הוא הבין שזה מהשי"ת ולא לבן אחראי על זה!
דוד המלך שהבין ואמר על שמעי בן גרא "ה' אמר לו קלל"
וליוסף שהשכיל לדעת ואמר לאחיו -
"לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים"
ושהכל לטובה!!
כשאנחנו לומדים את הפרשיות האלה,
זה לא להגיש פשטים יפים,
אלא ללמוד מאבותינו הקדושים
ולחיות עם הלימודים בפועל!

קיץ טוב ובריא ☀️

הערכה עצמית.​

הקב"ה רוצה שנעריך את עצמינו מאוד,
ונבטח בכוחותינו,
ונדע חשיבותינו, מכמה סיבות!
'כשאדם לומד מוסר על אמונה ובטחון, הוא נהיה יותר נעים -
כי כמה שאתה קרוב להשי"ת, ואינך מודאג.
אתה זוכה לשמחה פנימית אמיתית (כי אתה חי את עצמך באמת!)
אינך חושב כל כך על עצמך, ויש לך לב פנוי לעשות חסד לאחרים.
אנשים ימשכו אליך
ואתה תשתנה להיות יותר משוחרר ובלי פחד מאנשים,
ותוכל לדבר ולשמח אחרים, יותר מטבעך עכשיו!!'
(הרב חיים מרדכי ווינקראנץ)
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

עַל הַצַּדִּיקִים וְעַל הַחֲסִידִים.​

"עַל הַצַּדִּיקִים וְעַל הַחֲסִידִים... יֶהֱמוּ נָא רַחֲמֶיךָ"..
משמע אפילו על צדיקים וכו', רק רחמים.
אחר כך כתוב :
"וְתֵן שָׂכָר טוֹב לְכָל הַבּוֹטְחִים בְּשִׁמְךָ בֶּאֱמֶת,"
משמע שמי שבוטח בקב"ה בלב שלם,
הוא במדרגה יותר גדולה.
הבוטח בה' באמת,
הוא דבוק ממש לרבונו של עולם, ולו מגיע שכר.
לא מבקשים בשבילו רחמים וכו'.

ומה זה נקרא בוטח בה' באמת - מי שלא דואג בכלל.

כדכתיב:
"וַאֲנִי בְּחַסְדְּךָ בָטַחְתִּי יָגֵל לִבִּי בִּישׁוּעָתֶךָ".
אני כל כך בטוח בחסדך
שאני לא דואג בכלל!!

(רבי ראובן יוסף גרשונוביץ זצ"ל)
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

ההטבה.​

כשברא הקב"ה את עולמו -"וירא אלוקים כי טוב"
מי שאומר שהעולם אינו טוב כל כך, אינו אהוב על השי"ת.
השם אוהב את מי שרואה את הטוב של השם יתברך.
לא רק את העולם הכללי,
אלא כל אחד ואחד צריך לראות את הטוב בעולם שלו!
כל אדם צריך להרגיש כמו שאמר השם יתברך לאהרן הכהן
ש"שלך גדולה משלהם" ולהיות מאושר במצב שלו.

ויהי רצון שנזכה ונראה
רק את ההטבה
של השם יתברך כסדר


להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
שבת שלום ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

עז כנמר.​

הדאגה על כבודך יכול להפריע להצלחתך הרוחנית במידה רבה.
וזה באמת אסון
כשאדם היה יכול להתעלות ולפעול כל כך הרבה יותר בעולם הזה במשך ימי חייו,
והכל נעצר רק משום 'מה יאמרו הבריות'!!!
העולם אומר שמי שרוצה שלא יהיה עליו ביקורת אז הדרך היחידה היא –
לא לדבר כלום, לא לעשות כלום, ופשוט להיות כלום!!
ועל זה נאמר בפרקי אבות:
"יְהוּדָה בֶן תֵּימָא אוֹמֵר, הֱוֵי עַז כַּנָּמֵר... לַעֲשׂוֹת רְצוֹן אָבִיךָ שֶׁבַּשָּׁמָיִם"


השבת מתחילים לומר פרקי אבות
יהי רצון שנזכה ללמוד
מ"התנאים הנזכרים במסכת אבות נקראים אבות העולם מהעמודים אשר בית התורה נכון עליהם" (המאירי בפתיחה לאבות)
שבת שלום
🏵️

AIorK4zwLWSRpII3B9Dzykvd3S5sI8rh8Eadqe_vznQKft9xBEoApz7BHFqbk3NG_5MKmDw7UhFJuI4

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבוע טוב ושמח ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑❤️‍🔥🥇🙏
לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍👍👍👍
משפט בטחון יומי.

מהי המשמעות של עומר.​

למה אנחנו מזכירים כל הזמן "העומר". ומהי המשמעות של עומר?
הרי העומר הוא מידה של תבואה, ולמה חשוב כל כך להזכיר?
והנה במדבר, כל אחד קבל עומר מָן כל יום. ונראה שיש בדבר זה כמה לימודים חשובים.
א. מנוחת הנפש כל יום קבלנו במדבר כל צרכינו
ב. שההשתדלות שקר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר.
ג. שכל היהודים חשובים לפני השם יתברך, שוה בשוה,
ולכן כולם קבלו מן באותה מידה - מלוא העומר לאחד.
אם נכניס בלבנו שלושת דברים אלו, לא יהיה בנו קנאה, תאווה וכבוד ונחיה במנוחה, ועם הקב"ה.
יתכן שהעומר של שעורים, בא להזכיר לנו את הלימודים של העומר של מן.
ולכן כל התקופה מפסח ועד שבועות, אנו משננים שוב ושוב את המידה "עומר" - שזהו באמת הלימוד וההכנה לשבועות.
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

כללי הכבוד.​

כללי ה'כבוד' (רבי גרשון ליבמן זצ"ל)
א. רוב הדברים שמציקים לאנשים,
אם בודקים טוב, רואים שאין כאן אלא רדיפת הכבוד

אלא שאנשים נתלים במחשבות שטחיות על כל מיני דברים חיצוניים,
עד שנדמה להם שצודקים במה שהם עצובים, אבל באמת הכל רק כבוד!
ב. הדעה של אנשים אחרים עליך
היא בלי שום משקל אמיתי
כיוון שכל מה שחושבים הוא לפי הנגיעות שיש להם.
תלוי בסביבה שלהם, בחינוך ובמה שהם התרגלו.
בדרך כלל יש מעט מאוד מן האמת בדיעה שלהם!

בזמננו יש להוסיף עוד כלל שלישי שהוא אולי חשוב עוד יותר
אנשים בדרך כלל אפילו אינם זוכרים מה שאמרו עליך אתמול
כל כך הרבה כוחות מתבזבזים על מחשבות של מה שהשני חושב עלי,
ובאמת השני לא חושב עליך כלום!
זה כמו שתחשוב מה הקיר חושב עלי !
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

לחץ.​

שאלה:
איך מתמודדים עם לחץ ומחשבות טורדניות?
תשובה:
א. תקבל את זה! אל תילחץ מלחץ!
עיקר ההפרעה של הלחץ הוא
שחושבים שזה דבר שאי אפשר לסובלו.
אם תחליט שזה דבר נסבל, אז רוב הלחץ יעבור!
ככל שאתה יותר מצטער ולא רוצה את המחשבות הטורדניות ונלחם בהם,
כך אוטומטית המחשבות והלחץ מתגברים עוד ועוד,
אבל אם תשתחרר ולא תעשה עסק מהם
ותדע שהם שום דבר,
ותסיח דעתך מהם אוטומטית המחשבות יפסיקו להטריד,
כי כן הוא הטבע.
שככל שאתה מתנגד למחשבות ונלחם בהם כך הם מתגברות יותר,
וככל שאתה מתעלם מהם אוטומטית הם מתפוגגות מאליהם,
דע שהמוח לא יכול לחשוב שתי מחשבות בו זמנית,
ולכן כל זמן שהמוח תפוס במחשבות אלו המוח חסום,
וכל זמן שאתה תשתחרר ולא תעשה עסק מכך, המוח אוטומטית ישתחרר.
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב וחודש טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

הורדת לחץ המשך​

✳️
יש גם כאלה (כל אחד לפי טבעו)
שיועיל להם לומר בפה שאינם בלחץ,
דיבורים כאלה מועילים מאוד החיצוניות מעורר את הפנימיות.
✳️
אין צריך לומר שלימוד 'שער הבטחון'
היא העצה האמיתית ביותר להוריד לחץ!!
✳️
העיקר חשוב לשמוח עם העולם היפה שהשי"ת ברא.
הקב"ה ברא עולם יפה כדי שלאדם יהיה מנוחה (עי' מסילת ישרים פרק א').
אבל אנשים לא מוכנים לנוח.
תקח שעה ותירגע! אל תעשה כלום,
רק תנוח ותראה את העולם היפה!
תדבר עם חבר או תאכל גלידה!
זה יוריד את הלחץ.
(למבינים בלבד – אנשים, הרבה פעמים,
לא מוכנים לנוח ולא לעשות כלום, ויתכן שזה בא מגאוה!-
מה, אני אשב בטל?! כן!
אתה צריך את זה, תעשה מה שאתה צריך ולא מה שנראה הצלחה בעיני אחרים!
רק כשאדם עושה מה שבאמת טוב בשבילו הוא יצליח באמת!!)
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
חזור
חלק עליון