בעזרת ה' ברוך הוא מאמרי בטחון וחיזוק לקירוב הגאולה השלימה ברחמים גדולים וניסים גדולים בתשובה שלימה בקרוב קרוב אמן ואמן.

בע''ה ב''ה.
יום טוב מבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

סבלנות.​

בלי נסיונות, אתה לא תצליח!!!
הדרך היחידה להתעלות זה ע"י הקשיים והניסיונות.
הם אלה שמגדלים אותך ועוזרים לך למלאות תפקידך ותכליתך!
כשקשה צריך לשמוח, ולדעת -
"אה! עכשיו עיקר הצלחתי!!"
כששאול המלך נפטר, דוד הספידו, ואמר "ללמד את בני יהודה קשת"
יש מפרשים, שאנחנו צריכים ללמוד מהחץ.
הצלחת יריית החץ, תלויה בכמה אתה מושכו לאחור.
כמה שתמשוך אותו לאחור יותר חזק,
לכאורה בכוון הלא נכון - כך הוא יגיע רחוק יותר בכוון הרצוי!
כל ירידה היא לצורך עלייה!
אבל צריך סבלנות.

כשהבהמה מעלה גרה.
היא צריכה לשבת וללעוס הכל מחדש.
מצליחה לעכל אח"כ יותר בקלות!
אל תיבהל ממצב חדש שלא ציפית אליו!
הענין של עולם הבא הוא סבלנות בעולם הזה.
לעבוד ולעמוד בניסיונות בלי תלונות.
עיקר חייך הוא בעולם הבא
ומגיע ע"י קבלת מצבך בעולם הזה עם אמונה ובטחון וסבלנות.

AIorK4zwLWSRpII3B9Dzykvd3S5sI8rh8Eadqe_vznQKft9xBEoApz7BHFqbk3NG_5MKmDw7UhFJuI4

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב מבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

הכל מן השמים.​

הקב"ה רוצה שנהיה שמחים ומאושרים עם המצוות שלנו.
כך גם מקבלים עליהם יותר שכר.
האדם צריך לדעת שגם אם היו טעויות או מכשולים,
הכל מן השמים,
והשם רוצה שגם אחרי המכשולים נסמוך עליו
שקיבל את מאמצינו, ורצונינו לעשות הכל על הצד היותר טוב.
צריך לראות את הצד הטוב,
כי גם זה חלק חשוב מאוד בבטחון!
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב מבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

יסוד הבטחון.​

יסוד הבטחון הוא, לדעת "כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל"
והוא אשר שם משטרו "עַל הָאָרֶץ",
ואין שום נברא בעולם יכול להיטיב או להרע לזולתו, מבלי גזירתו העליונה,
והוא הנותן לכל הברואים כח לעשות חיל,
להישיר לבכם אליו, כמו שכתוב "כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל",
להשליך כל יהבנו על ה' אלקינו ולבטוח בו בכל לבנו בטחון אמיתי,
בכל דרכינו ומפעלינו, ולא להרהר אחר מדותיו כלל וכלל.

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב מבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

"היפלא מה' דבר".​


המאמין בה' יתברך ובוטח בו, אינו מתלונן על שום דבר שבעולם.
כאשר הוא משנן תמיד לעצמו
"הֲיִפָּלֵאמה' דָּבָר" (בראשית י"ח י"ד)
"הֲיַד ה' תִּקְצָר " (במדבר י"א כ"ג)
ודומה בעיניו שיש לו כל צרכו, בלי שום מחסור,
ככתוב "וְדֹרְשֵׁ֥י ה' לֹא־יַחְסְר֥וּ כׇל־טֽוֹב".
גם אם הוא מרגיש בחסרון מסוים,
הרי הוא נותן אל לבו שבוודאי כך היא טובתו,
כי אם באמת היה נצרך לאותו עניין,
בוודאי הקב"ה לא היה מונע זאת ממנו,
שכן "כִּי אֵין לַה' מַעְצוֹר לְהוֹשִׁיעַ בְּרַב אוֹ בִמְעָט"

AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה.
יום טוב מבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.

👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

הנותן ליעף כוח.​

"וְקוֹיֵ ה' יַחֲלִיפוּ כֹחַ" (ישעיהו מ' ל'א)
'יחליפו' לשון קניין חליפין, כמו בקנין חליפין "כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו" (קידושין כ"ח)
הקדוש ברוך הוא נותן כח למאמינים תמורת הקיווי והאמונה בו.
הוא הנותן ליעף כוח.
אנו קונים את הכוח מאת השם יתברך בקנין חליפין,
אנו נותנים לו הקיווי והביטחון
ובתמורה מקבלים כח.

AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבת שלום וחודש טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏


לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

הזדמנות של חסד (לע"נ שלמה ז"ל בן זאב יבלט"א)​

"וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו"
אפשר שמרומז בהכנסת אורחים של אברהם אבינו,
רמז לכל הכנסת אורחים וכל החסד שאנחנו עושים כולל עם האשה והילדים,
הם באמת רק נסיונות!
והעניין בזה,
כשם שהמלאכים באמת לא היו צריכים לאכול
וכל מה שאכלו היה כדי לתת לאברהם אבינו עליו השלום אפשרות להכניס אורחים,
כך הוא באמת בכל הזדמנות של חסד שמזדמן לפתחינו,
שבאמת הוא רק בשבילנו, שאנו נזכה לעשות אתו חסד!

ואם כן, בפעם הבאה שבני ביתך מבקשים ממך משהו,
תחשוב שהוא/היא שליח מן השמים
לבחון אותך אם תעשה את החסד בשלמות!


שבת שלום
וחודש טוב ומבורך
🌹


AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5


להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
נערך לאחרונה:
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבוע טוב וחודש טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏


לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

מי כאלוקינו ?​

אנו אומרים בתפילה
"אֵין כֵּאלֹקינוּ אֵין כַּאדוֹנֵנוּ...
מִי כֵאלֹקינוּ מִי כַאדוֹנֵנוּ..."
ולכאורה תמוה,
מן הראוי לשאול שאלה בתחילה
ועליה להשיב תשובה.
ואילו כאן, עונים את התשובה תחילה -"אין כאלוקינו וכו,"
ורק אחר כך שואלים את השאלה.
" מי כאלוקינו.."
תירץ הרבי מאוסטרובצה יסוד גדול בדרך אמונתנו:
"כי מי שרוצה לחקור בשכלו ולהשיג אמיתות מציאות השם יתברך בכל פרטי אמונתנו
על ידי ראיות והקדמות שכליות,
צריך מקודם להשריש בלבו היטב היטב אמונה שלמה בפשיטות,
מפני שקיבל מאבותיו
.
ולחזקה בלבו כיתד שלא ימוט.
ואחר כך יוכל לחקור בשכלו ולהביא ראיות על זה וכו'.
ולכן סידרו מקודם "אֵין כֵּאלֹקינוּ אֵין כַּאדוֹנֵנוּ"
שמתחילה צריך לאמת בקרבו ולקבוע בלבו בלי שום שאלה וחקירה
ואחר כך שכבר נשרש זאת בליבו היטב,
רשות נתונה לו לחקור ולדרוש בדעתו ובשכלו
מִי כֵאלֹקינוּ מִי כַאדוֹנֵנוּ
ולאמת אצלו אמונת השם על ידי מופתים עיוניים וראיות שכליות"
AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏


לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

מִתְאֹנְנִים.​

"וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים רַע בְּאָזְנֵי ה'"
רש"י: מְבַקְּשִׁים עֲלִילָה הֵיאַךְ לִפְרֹשׁ מֵאַחֲרֵי הַמָּקוֹם...
תּוֹאֲנָה שֶׁהִיא רָעָה בְּאָזְנֵי ה', שֶׁמִּתְכַּוְּנִים שֶׁתָּבֹא בְּאָזְנָיו וְיַקְנִיט, אָמְרוּ:
אוֹי לָנוּ, כַּמָּה לֻבַּטְנוּ (טרחנו) בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה, שְׁלֹשָׁה יָמִים שֶׁלֹּא נַחְנוּ מֵעִנּוּי הַדֶּרֶךְ:
קשה להבין דבר זה, למה ירצו להתלונן??
האמת היא שרוב האנשים שמרבים להתלונן, יש בתוכם איזה חשק להתלונן,
אף אם אין שמים לב לכך. הם מאשימים את מצבם - שגורם לתלונות,
ולא יודעים שיש להם נטיה לזה.
מי שלומד הרבה שער הבחינה ושער עבודת האלוקים, הוא בעולם אחר לגמרי.
הוא תמיד מלא בשמחה על זה - שהוא חי!
שהוא נושם בקלות!
שיש לו גוף בריא!
שהוא שומע ורואה והולך וכו'!
שיש לו תורה ומצוות!
AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏


לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

'זר זהב'​

הובא מהגר"א, שבמתן תורה,
לכל יחיד ויחיד הגיע מלאך ונשקו,
וגם היה לכל אחד ואחד 'מחיצה' לעצמו (ע"ד רש"י י"ט כ"ד), זהו האמת!
אתה מיוחד בעולם, עם תפקיד מיוחד ונסיונות מיוחדים,
אף אחד אינו מכיר לא את עולמך, לא את תפקידך וגם לא נסיונותיך,
אבל השם יתברך איתך!!
ולכן תמשיך עם הגדר שהמלאך בונה מסביבך –
'זר זהב' סביב תפקידך,
ותחיה תמיד, בחדר ייחוד עם השי"ת אוהבך!!AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5


להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב וחג מתן תורה שמח ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

"כאיש אחד בלב אחד"​

"וַיִּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר"
וכמו שכתב רש"י "כאיש אחד בלב אחד".
כל אחד שמקבל תורה שמח גם שאחרים מקבלים את התורה יחד אתו.
"וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר וְהַר סִינַי עָשַׁן כֻּלּוֹ מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו..."
מלמד שנתלש הר סיני ממקומו ונעשה כהר על גבי הר (בעל הטורים)
כל אחד מישראל צריך לדעת
שהוא מקבל שכר כפול עד כמה שמבין
שהתכלית היא שגם השני מקבל ומקיים התורה יחד אתו,
ואז עבודתו נחשבת כהר על גבי הר!

ולפי זה יש כאן עוד דחיפה לעין טובה,
שהשמחה שלך עם הצלחתו והדביקות של חברך,
נותנת לך שותפות אתו
ונמצא שאתה מקבל שכר גם על שלך וגם על שלו,
החיים שלנו כל כך הרבה יותר פשוטים ונעימים,
כשבמקום קנאה ותחרות בין אחד לשני,
אנשים מקבלים את השני ושמחים בהצלחתו
גם ברוחניות, וגם בגשמיות.
ואז החיים הם כ"כ יפים
ושלוים, וכולם מאושרים!

חג שמח
🌿


AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5


רוצים לקבל שכר גם של אחרים
תשתפו אותם בכתובת לקבלת הפנינים היומיים
bitahon.yomi@gmail.com
להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

כי תבואו אל הארץ.​

"כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה'"
"כִּי-תָבוֹא אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר ה' אֱלֹקיךָ, נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה; וִירִשְׁתָּהּ, וְיָשַׁבְתָּ בָּהּ. וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל-פְּרִי הָאֲדָמָה" ...
יש לשון דומה במצוות השמיטה והמצוה של ביכורים.
והנה כבר כתב ה'חפץ חיים'
וכן מבואר בהרבה מקומות,
שמי שמכיר ומודה על כל ההשגחות והנסים שהיו לו בעבר,
הרבה יותר קל לו להגיע לבטחון בה',
כי הוא מבין שכמו ש"עַד הֵנָּה עֲזָרוּנוּ רַחֲמֶיךָ" - ולא בזכותו,
כך בודאי "אַל תִּטְּשֵׁנוּ, ה' אֱלֹקינוּ, לָנֶצַח"
והנה שמיטה וביכורים שייכים זה לזה,
כי היסוד של ביכורים הוא הודיה להשם יתברך
ועל ידי ההודיה יגיע גם לבטחון.

המאושרים.​

אחת מהדרכים הטובות ביותר להגיע להודיה,
זה על ידי שתכתוב את כל ההשגחה הפרטית שראית בחייך.
כל הפעמים שהשם יתברך נענה לתפילותיך באופן מיוחד.
ההודאות האלה יעוררו אצלך את הביטחון שבאמת תזכה לעתיד עוד יותר טוב.
יחד עם זאת, לימוד 'חובת הלבבות' עוזר לאדם
לעבור מלהיות הסוג של המתלונן והמתאונן,
לסוג של המאושרים שמודים תמיד.
זוהי העבודה של כל החיים!

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבת שלום וחודש טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏


לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

השגחה פרטית.​

כים בכל יום בשם ומלכות "הַמֵּכִין מִצְעֲדֵי גָּבֶר" ,
וצריכים להאמין בזה מאוד שלא תהיה חלילה ברכה לבטלה.
כשאדם מאמין שאין מקרה בעולם,
רק הכל בהשגחה פרטית מן השמים,
וכל ההווה המתרחש בעולם,
אפילו תנועה קלה,
ואפילו צעדי רגליו ספורים בהשגחה וכו'.
אזי על ידי אמונה זו נצל ממרה שחורה ועגמת נפש,
גם אם אינו מתנהג בענייניו כרצונו ודעתו,
כי על ידי שמאמין ששום דבר בעולם,
אינו נעשה ע"י רצונו של אדם.
רק הכל בהשגחה מן השמים,
ממילא לא יכעס ולא יתקצף ולא יהרהר
(דברי ישראל בשלח ד"ה וירא)

שבת שלום
🌹

AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
שבוע טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

קַוֹּה קִוִּיתִי.​

ּ"כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה'".
התורה מלמדת אותנו בפסוק,
שהרצון האמיתי של השי"ת (לולי חטא אדם הראשון)
הוא להשפיע עלינו הטבה בלי גבול,
וזהו מה שהקב"ה אומר לנו:
בעצם - וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ - אל תעשה כלום, ותקבל הכל!
כי באמת כבר כתב ב'ספר העיקרים'
ּ על הפסוק "קַוֹּה קִוִּיתִי ה' וַיֵּט אֵלַי וַיִּשְׁמַע שַׁוְעָתִי"
"לפי שהתקוה... כשתהיה לפי מה שראוי,
אין שם מונע, כי אין כילות (קמצנות)מצד הנותן!"
ברגע שנאמין שהשי"ת רוצה לתת לנו שפע בלי גבול -
גם אם אין אנו צדיקים גדולים,
אנו נקבל בזכות הבטחון
הרבה מעבר למה שמגיע לנו!

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

מחדש בכל יום מעשה בראשית.​

"כָּל מִצְו‍ֹתֶיךָ אֱמוּנָהשֶׁקֶר רְדָפוּנִי עָזְרֵנִי"
זהו שורש לכל התורה והעבודה,
כי עיקר המצוות היא האמונה - להאמין בהשם יתברך!
ומי שמאמין בה' יכול להתפלל בכל יום.
כי הוא מאמין שה' "מְחַדֵּשׁ בְּכָל יוֹם תָּמִיד מַעֲשֵׁה בְרֵאשִׁית"
הוא בכל יום בריה חדשה, וכל העולמות הם ברואים חדשים,
וצריך להתפלל וליתן שבח והודיה למי שברא הכל, וגם ברא אותו
להתפלל על נפשו ונפש אשתו ובניו, ועל פרנסתו וכל טוב,
ואם אינו מאמין באמונה שלמה שהקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית,
התפילה והמצוות נעשין אצלו כדבר ישן ורגיל
ונמאס אצלו לדבר דברים אחידים בכל יום ויום.
AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

טוב ה' לכל.​

אנשים כל כך עסוקים בדאגות ותלונות
עד שאין להם זמן לחשוב על עתיד יפה!
כשאדם עובר מצב קשה
הוא צריך לחשוב שעוד מעט השי"ת יוציא אותו ממצבו,
ואז הוא יוכל לעזור לאחרים שסובלים ממצב דומה!
תשתדל להיות מעל כל סוגי הנרגנות ותלונות.
בכל דבר יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאי, ואפשר למצוא בכל מצב נקודה טובה!
זה דורש מאמץ – אבל זה שוה!
תזכור שהחלום הוא לפי הפתרון,
כשאתה שומע קולות פנימיים שאומרים לך כמה קשה המצב,
תכריח את עצמך לחשוב על הטוב, תזכור "טוֹב ה' לַכֹּל"!
ואם תבין שזה לטובה אז מן השמים יהפכו את זה לטוב!
כשאנשים בוכים על מצבם זה סכנה.
הרי "אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות".
כשבודקים אפשר לראות שרוב הצרות הם בעקבות תקופה של תלונות –
אפילו תלונה קטנה עלולה חס ושלום לגרום רע.
ובוודאי מדה טובה מרובה –
שמחה קטנה תביא שמחה לדורות!

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

גם זו לטובה.​

המהר"ל מפרש שענין אמירת 'גם זו לטובה' (זו עם ו' ההיפוך),
הוא שעל ידי זה השם יתברך הופך את המצב הקשה ביותר, למצב הטוב ביותר,
וזהו מה שהשי"ת בא ללמדינו –
אני הופך אתכם מעבדים – לא רק להשתחרר מהעבדות –
אלא להיות מלכים, ועשירים מלאים כל טוב!

וזה מלמד אותנו, תמיד לצפות -
מהמצב הקשה ביותר – לישועה הגדולה ביותר!
האדם הוא פוסק לעצמו,
כשקרה משהו קשה,
אם הוא רואה רק רע, אז זה יישאר כן,
ועוד יותר מזה חס וחלילה,
אבל אם הוא אומר "גם זו לטובה" –
אף על פי שאינו יודע למה זה טוב –
הוא פסק לעצמו שייהפך לטובה!

AIorK4xFSkaSgjqmGF_NaY2em6IfGW5Tz9TsfsoeodoXTMSnOQNE24dKGzFUgzXfxMsv7EpESWzPljHVkhI5להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

גזרת עליון א'.​

המאמין בה', לבו סמוך ובטוח שלא רק הקורה עמו הוא בגזרת עליון,
אלא גם בשעה שהוא בוחר כיצד לנהוג בענייני העולם הזה,
ידע נאמנה כי הקב"ה,
הוא הנותן בלבו את הבינה והדעה בכל מה שיבחר,
ולכן הוא מצוי תמיד במנוחה והשקט,
ואינו מתחרט בלבו, מדוע בחר באופן זה דווקא.
ויודע כי אפילו טעויות שגרם לעצמו,
ומרגיש כי בשל שעשה דבר מסוים נעשתה לו בעיה אחרת,
הן בעשיה ממש והן בדיבור ואפילו במחשבה,
אף הן נעשו על ידו אך ורק כי כך החליט הבורא יתברך ברחמיו.
מחוסרי אמונה - לבם נוקפם תמיד בכל מעשיהם, שמא לא נהגו במעשיהם כראוי.

AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים
 
בע''ה ב''ה ישתבח המלך.
יום טוב ומבורך ומוצלח ושמח ומאיר באור התורה ובשורות טובות לנו ולכל ישראל אמן גאולה ומשיח בקרוב אמן.
👑
❤️‍🔥
🥇
🙏

לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזינו.
לרפואת רבנו הקדוש רבי שלמה יהודה בארי בן דליה שליט''א.
הרב דניאל זר בן רבקה שליט''א.
👍
👍
👍
👍

משפט בטחון יומי.

גזרת עליון ב'.​

"הרשעים מלאים חרטות" (ראשית חכמה שער היראה)
הבעש"ט הקדוש הקשה ושאל-
אם יש להם תמיד הרהורי חרטה על עברות שבידם, מפני מה קראו להם רשעים?
ותרץ - שצריך כל אדם לידע שכל מאורעותיו וכל מעשיו, הכל בהשגחת השי"ת,
והוא נותן לו במחשבתו לעשות את כל מה שהוא עושה.
כמו שנאמר (דברים ח' י"ח) וְזָכַרְתָּ אֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל -
מתרגם אונקלוס אֲרֵי הוּא יָהֵיב לָך עֵיצָא לְמִקנֵי נִכסִין (הֲרֵי נוֹתֵן לְךָ א צא למקןה נְכָסִים)
נמצא שאין לאדם להתחרט על שום דבר שעשה,
כי כך היה רצון הבורא יתברך שמו.
ואם הוא מתחרט, נמצא שאינו מאמין שהכל בהשגחת השי"ת.
על כן נקראים רשעים.

כי הכל לפי הרצון העליון.
ואף שנתנה הבחירה בידי האדם,
זה אינו אלא לבחור בין טוב ורע בקיום מצוות התורה,
אבל בענייני העולם הזה,
מונהגים אנו כרצונו יתברך
וכמאמר חז"ל (ברכות ל"ג) "הַכֹּל בִּידֵי שָׁמַיִם חוּץ מִיִּרְאַת שָׁמַיִם"
AIorK4wdrzG8KVeaDV1OxN8RWq9PhdST8RtMgerkco1GppVfloNJc18kYtjSJ04rZAkqu-FTxHc5guxb6qP5

להגיע לרצונו בלבד, לבלתי רצון הברואים.
 
חזור
חלק עליון