ברכת ממרח לוטוס בפרכיות אורז

יש לדון באדם שאוכל פריכות אורז עם ממרח לוטוס
האם יברך אדמה כברכת הפרכיות אורז או דנימא שיברך מזנות כברכת הממרח לוטוס אפילו שמגיע כדבר טפל
 
נערך לאחרונה:
האם יברך שהכל כברכת הפרכיות אורז או דנימא שיברך מזנות כברכת הממרח לוטוס אפילו שמגיע כדבר טפל
ברכת פריכיות אורז היא האדמה. (או מזונות; אגב, ראה כאן).
איני יודע ממה עשוי הממרח לוטוס אבל יותר מסתבר שברכתו שהכל מאשר מזונות.
עריכה: ראה כאן.
 
נערך לאחרונה:
ברכת פריכיות אורז היא האדמה. (או מזונות; אגב, ראה כאן).
איני יודע ממה עשוי הממרח לוטוס אבל יותר מסתבר שברכתו שהכל מאשר מזונות.
ברכת הממרח לוטוס הוא מזנות והוא עשוי מכ-60-70% עוגיות
ועתה יש לדון דאפילו שברכתו מזנות כיון שהוא מגיע דרך טפילה ברכתו תהיה כברכת הפרכיות כיון שהוא טפל אליו
 
חזור
חלק עליון