• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

דגים בחלב לילדים במעון - מקור לדין

יוסף דהן

Well-known member
כתב הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה עמאר שליט''א רבה של ירושלים :
ולגבי ילדים שנותנים להם במעון לאכול דגים עם חלב יש להעלים עין מכמה סיבות וכן מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (שו"ת מלאכת שלמה חלק סימן לה).

מישהו יודע איפה זה כתוב בתורת מרן?
 
נערך לאחרונה:
פשיטא שאין סברא לחלק בין גדול לקטן מצד חמירא סכנתא מאיסרא
ואדרבה קטן חלוש יותר וצריך לשמור על גופו עוד יותר
נכון, אבל אולי משום שעינינו רואות דבזמנינו ליכא סכנה, ולכך בשלמא גדול דעבר על דברי השו''ע אפשר דמשום זה ראוי שתבואהו סכנה משא''כ קטן, ובל נשכח את דעתו של החיד''א דט''ס וצ''ל במרן דגים ובשר.
 
השאלה היא אם יש בכלל סכנה כשהכל נובע מט"ס...
ויש אומרים שאינו ט"ס, ובפרט שרוב ככל הפוסקים הספרדים קיבלו דברי הב"י ככתבם וכלשונם ונהגו איסור בדבר מאות שנים! א"כ ע"ז גופא אמרו חז"ל חמירא סכנתא מאיסורא, ואם בהלכה כשיש מח' הפוסקים אפשר לסמוך על המקילים בשעת הדחק או ברוב פוסקים שמקילים וכו', בסכנה זה לא כך, ואין לסמוך על מי שמיקל! ובזה אין חילוק כלל בין גדול לקטן
האיסור בגלל הסכנה, לא משנה אם אפשר להתמודד עם הסכנה, אלא שאסור בכלל להכנס לסכנה ואפילו הכי חזק בעולם.
ברור, רק כתבתי שאם כבר יש שרצו להקל בקטן, ע"ז כתבתי שאדרבה יש יותר סברא להחמיר, ודו"ק
סוף סוף יש להישען על כתב ידו של הרב עמאר
ובפרט שזה בשם מרן זצל
ברור, רק שמנסים להבין מה טמון בדברי מרן זצ"ל, ומצד הסברא לכאו' אין לחלק כפי שכתבתי
 
אם מרן כתב שזה סכנה אז זה סכנה ולמה לנו לומר ט"ס.
עיין רמ"א ט"ז כה"ח
כי מרן בבית יוסף כתב וז"ל "ומכל מקום אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה, כמו שנתבאר בספר אורח חיים סימן קע"ג" ושם אין הנידון כלל על דגים וחלב אלא על דגים ובשר כמוש"כ שם הטור "ואדוני אבי הרא"ש ז"ל היה רגיל ליטול ידיו בין בשר לדגים דחמירא סכנתא מאיסורא."
 
נערך לאחרונה:
עיין רמ"א ט"ז כה"ח
כי מרן בבית יוסף כתב וז"ל "ומכל מקום אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה, כמו שנתבאר בספר אורח חיים סימן קע"ג" ושם אין הנידון כלל על דגים וחלב אלא על דגים ובשר כמוש"כ שם הטור "ואדוני אבי הרא"ש ז"ל היה רגיל ליטול ידיו בין בשר לדגים דחמירא סכנתא מאיסורא."
אני מכיר את הנידון בכול זאות יצא מיד מרן לאסור אז אסור.
 
חזור
חלק עליון