הדלקת נר או חשמל שנכבו ביו"ט

בנימין לוריא

Administrator
חבר צוות
כתב בילקו"י יו"ט וחוה"מ סי' תק"ב סעי' ד', לעניין מי שלא היה יכול להדליק אש בערב יו"ט, שמותר לו להדליק ביו"ט, וסיים:
1664300070208.png
וגם קודם לכן כתב:
1664299916595.png
ואמנם בילקו"י הנ"ל סיים בצ"ע, אך הלכה למעשה, האם אכן מי שנכבה לו הנר ביו"ט יכול להדליק בעצמו, וכן אם נכבה החשמל, שאז בוודאי לא שייך לקחת משכן דתי, האם יהיה מותר להדליקו ביו"ט?
 
שמעתי מהרב אברהם יוסף שהתיר אך אמר שזה לא מצוי בגלל שאפשר לבקש מהשכן אך בנידון דידן היה מבואר מדבריו
וע"ע בספר תפארת ההלכה [של הרב עקיבא יצחקי חתן הרב יורם אברגיל] שהתיר
 
חזור
חלק עליון