זמני הבחינות לרבנות הראשית לישראל - מועד אב תשפ"א

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
לתועלת הכלל אנו מביאים כאן את ההודעה שיצאה לפני זמן קצר ממחלקת המבחנים ברבנות הראשית לישראל:‏

בס"ד, ‏‏‏‏כ"ג ניסן, תשפ"א

‏‏5 אפריל, 2021הרבנות הראשית מודיעה על בחינות לרבנות ודיינות
מועד אב תשפ"א
הודעה לציבור הנבחניםאנו שמחים לבשר כי בחינות מועד אב תשפ"א תתקיימנה אי"ה במועדים המפורטים להלן.


נוכח המצב, ועל מנת לשמור על בריאות המשתתפים ולעמוד בהנחיות משרד הבריאות, כמות המשתתפים בכל יום בחינות מוגבלת ל-400 משתתפים, ולכן במידה ומס' הנרשמים יעלה על כמות זו, יתרת הנרשמים תשובץ ליום בחינות נוסף שייערך בצמוד למועד הבחינה הנוכחי, יום הבחינות הנוסף אינו מופיע בלוח הבחינות בשלב זה, וייקבע כאמור בהתאם לכמות הנבחנים.


הבחינות תתקיימנה בכפוף לנהלי משרד הבריאות ולהנחיות תו סגול. הנחיות הערכות מעודכנות למועד זה, תשלחנה לנרשמים שהרשמתם אושרה בכפוף לתשלום ולהשלמת פרטי יצירת קשר באתר חברת מרמנת.


הבחינות לקבלת תעודת "ידין ידין", "יורה יורה", "רב שכונה", "רב מושב", "רב אזורי", "רב עיר", "שוב"ים" ו"השגחת כשרות" תתקיימנה בעז"ה לפי הפירוט הבא:יום שני, כ"ה תמוז תשפ"א 05/07/2021 חגים, נידה.


יום שלישי, כ"ו תמוז תשפ"א 06/07/2021 מצוות התלויות בארץ,שבת.


יום רביעי, כ"ז תמוז תשפ"א 07/07/2021 עירובין, תפילה וברכות.


יום חמישי, כ"ח תמוז תשפ"א 08/07/2021 חופה וקידושין, רבני תפוצות,שמחות.

יום ראשון, ב' אב תשפ"א 11/07/2021 איסור והיתר, מקוואות, פסח ויו"ט, רבנים
צבאיים.


יום שני, ג'' אב תשפ"א 12/07/2021 אבן העזר, חושן משפט ג', מילה וגירות, משגיחי

כשרות, רישום נישואין, שוב"ים.מועד פתיחת הרשמה: יום ראשון, י"ג אייר תשפ"א 25/04/2021

מועד אחרון להרשמה ותשלום: יום חמישי כ"ג סיון תשפ"א, 03/06/2021 בשעה 13:00

מועד אחרון להגשת בקשות להתאמות בבחינות לבעלי מוגבלויות : יום חמישי, ט' סיון תשפ"א
20/05/2021.


ההרשמה לבחינה תיעשה באמצעות מנהלת מרמנת בלבד, באחת מהאפשרויות הבאות:
אתר ההרשמה לבחינות והסמכה בכתובת: https://rab-exams.co.il
באמצעות דוא"ל : exmams@marmanet.co.il
או באמצעות מוקד ההרשמה במס' 073-2955110
שעות פעילות המוקד: 08:00-16:00, וביום סיום הרישום עד לשעה 13:00


תאריכי ההרשמה והתשלום סופיים, לא תינתן אפשרות הרשמה או תשלום לאחר המועדים המפורטים מכל סיבה שהיא. כדי למנוע אי נעימויות בגין עיכובים או כשלים בלתי צפויים מומלץ להסדיר את ההרשמה והתשלום לבחינה מבעוד מועד.
הבחינות יתקיימו בבית הארחה בית וגן רח' הפסגה 8 ירושלים.


נבקש להזכיר לציבור הנבחנים כי תכנית הלימודים ממועד ניסן תשפ"א ואילך, בכל הנושאים לרבות הבחינה בהלכות שבת, הינה בעיון בלבד, ועל פי המתכונת החדשה שפורסמה ביום י"ד סיון תשע"ט (17/09/2019). ניתן להתעדכן בתכנית הלימודים, ובתאריכי הבחינות, באתר הרבנות הראשית בכתובת: www.rabanut.gov.ilבברכת הצלחה בבחינות


הרב רפאל מזרחי


מנהל מחלקת בחינות והסמכה
 
חזור
חלק עליון