חג מתן תורה שמח להנהלה היקרה

abc123

Well-known member
חג מתן תורה שמח מחברי הכולל (זה בסדר, לא צריך לחלק לנו מלגות) להנהלת 'פורום מורשת מרן'.
שהקב"ה ימלא משאלות ליבו של הרב @מורשת מרן. ה' יתן לכם ברכה בזיכוי הרבים הענק שלכם, וסיעתא דשמיא גדולה בהרמת האתר החדש והנפלא (מחכים בקוצר רוח).
כמו כן שה' יתברך יברך את @הרב שמעון ללוש וכן את כל רבני האתר בכל מילי דמיטב על זמנם שמשקיעים למען ציבור השואלים.
 
חזור
חלק עליון