• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

מזל טוב ל@הרב שמעון ללוש לרגל היכנס בנו לעול תורה ומצוות

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

מזלא טובא לכבוד מורנו הגאון @הרב שמעון ללוש שליט"א, לרגל היכנס בנו לעול תורה ומצוות.
יה"ר שיהיו הנטיעות דומים לשורשים, ויגדל הילד להיות כמרן רבינו זיע"א, מתוך בריאות איתנה נחת ושלווה, לו ולהוריו היקרים שליט"א.
 

מוישי ס"ט

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

"אילן אילן במה אברכך אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין הרי פירותיך מתוקין שיהא צילך נאה הרי צילך נאה שתהא אמת המים עוברת תחתיך הרי אמת המים עוברת תחתיך אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך אף אתה במה אברכך אם בתורה הרי תורה אם בעושר הרי עושר אם בבנים הרי בנים אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך כמותך". (תענית דף ה').
ובאו עליך כל הברכות האלה לטובה ולברכה.
בהערכה רבה.
 

אושרי רביב

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

בסימן טוב ובמזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
מזל טוב לכבוד הרב שמעון ללוש הי"ו, דבק בתורת רבו מרן רבנו הגדול וממשיך דרכו רבינו יצחק יוסף שליט"א.
יהי רצון שיזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו יחד עם רעייתו, מתוך בריאות אושר נחת ושמחה
ויזכה עוד להמשיך לזכות אותנו באמרותיו הנעימות ומכתביו המלאים בתורה ויראת ה', לידע כדת מה יעשה ישראל
מתוך הצלחה רבה בכל העניינים, ויקויים בו כל הברכות הכתובות בתורה, ויזכה עוד לרוות נחת דקדושה באושר וכבוד לעולם ועד
אמן כן יהי רצון
 

הרב שמעון ללוש

Administrator
חבר צוות
פעילות

4%

אֲרִיכוּת יָמִים

97%

ב"ה
אמן ואמן!!!

חזקו ואמצו ותבורכו מפי עליון, ויקויים בכל אחד מכם, ובכולכם כאחד, מקרא שכתוב: ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך!!!
ותרוו נחת רוח מרובה מכל יוצאי חלציכם, ובכל פעלכם הטובים, להגדיל תורה ולהאדירה, לזכות את הרבים, ולהרבות כבוד שמים אמן!

בשמחות אצל כולם
 

אושרי רביב

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

ב"ה
בשמחות אצל כולם
בקרוב תהיה שמחת כולנו בביאת משיח צדקנו, ונזכה לחזות בנועם יקרת פניו של מרן מאור העולם רבינו הגדול זיע"א, ממשיך ומנהיג אותנו ומלמדנו תורה בינה ודעת אמן!
 
חלק עליון