• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

לא זו הדרך ולא זו העיר!!

פותח הדיון
פותח הדיון
יצחק משען

יצחק משען

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

לא מדוייק, לא מרן היה מזכיר אלא מישהו אחר, מצורפים דבריו הנפלאים של הרב אליהו כהן שליט"א:
ב"ה.

הרב אליהו כהן, מח"ס מעדני המלך ד' חלקים

זהירות! "במבליק", אבל טרף!!!

ילד קטן הייתי, ובכל מוצאי שבת בין סעודה שלישית לערבית, היה מגיע לבית הכנסת "בורוכוב" שבירושלים, המגיד הנודע ר' יצחק הכהן שבדרון, בנו של ר' שלום שבדרון זצ"ל, ובמנגינה מיוחדת היה ר' יצחק מוסר את דרשתו, כשזקנו המלבין יורד על פי מדותיו, והחיוך לא מש משפתיו, ולפתע היה עוצר בדיבורו, מוריד את השטריימל מעל ראשו, "אי אי יש לכם היום מזל, נזכרתי בסיפור, והרב'ה שלי (- ר' אלי' לופיין) אמר שאם נזכרים בסיפור צריך לספר אותו", הכל מחייכים ומייחלים שייזכר בעוד סיפור... השטריימל מונח על השלחן, ולפתע היה מוריד ר' יצחק את משקפיו העבות, חובש את השטריימל "עכשיו תשמעו חידוש נפלא", חידוש כזה צריך להיאמר עם שטריימל... וכך כשפעם היה חובש את השטריימל ופעם את המשקפיים היו הכל מרותקים למוצא פיו, אך פעמים היה גם שפניו היו עוטות מעטה רציני, הוא היה מוריד את השטריימל וגם את המשקפיים, מנגב את הזיעה מעל מצחו, "נו, אתם מכירים את הרשע ההוא, במבליק", המבוגרים היו מחייכים, אך אנו הילדים היינו תמהים וכי למה הבמבליק (סוכריית גומי) רשע? ור' יצחק שהיה מרגיש בתמיהתנו היה מסביר, "כן כן הרשע המשורר ההוא שאסור להזכיר אותו בבית הכנסת, במבליק, שם רשעים ירקב", ובכח הליצנותא דעבודה זרה אותה ירש ממר אביו הגאון המגיד ר' שלום היה מתלוצץ ומשפיל עד עפר את "המשורר במבליק", ועמו את כל חבריו הארורים, ועל צבאם "הוזה המדינה, שניצל..."

כך חדרה למוחינו ההכרה הברורה כי יש שמות של רשעים ארורים חוטאים ומחטיאים שאסור להזכיר אותם בבית הכנסת, לא ביאליק (-במבליק) ולא הרצל (-שניצל), ולא כל חבריהם ואחוזת מרעיהם. בין אם ידענו מה היו מעשיהם ומעלליהם, ובין אם לא ידענו, שמותיהם עוררו בנו סלידה וגועל, וברור היה לנו שאצל אנשים אלו ושכמותם אין לנו מה לחפש.

לימים, כאשר נעשינו בעצמינו הורים לילדים, הבננו בעצם יתרה מזו, הילדים הפקחים מתעניינים לדעת מי זו כל דמות שהם שומעים את שמעה, ואילו היינו שומעים את שמו של אותו רשע מבלי לדעת את רשעותו וטיפשותו עלולים היינו בהזדמנות להציץ בכתביו ובכתבי חבריו (והיו לנו הזדמנויות כאלה לא מעטות), ואחריתה מי ישורנה!

מסיבה זו ממש, כיום אנו ממריצים את ילדינו להאזין לשיעורי תורה ולקרוא עלונים שמזכירים בהם את שמותיהם של מרנן ורבנן גאוני ישראל דוקא, עם עובדות מחייהם, המעוררות שאיפה ללכת בדרכם, וכפי שמרן מלכא רבינו עובדיה יוסף זיע"א היה רגיל בשיעוריו, ובדרכו ממשיך בנו מורנו הגאון הראש"ל שליט"א, בדרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאל.

ולמי שירצה לדעת מי הוא הפרחח ביאליק, נאמר כי הלה נולד בשנת תרל"ג ברוסיה, הוא למד זמן מה בישיבת וולוז'ין, שם כבר נשרו מתחת חיקו ספרי מינות וכפירה, משם הפנה עורף לדת וליהדות ועבר ללמוד באודסה שהתרכזו בה בזמנו גדולי המשכילים שונאי היהדות החרדית, ואשר המיטו רעות רבות ולא בחלו בשום אמצעים לשסות באחיהם היהודים את ממשלת הגוים, בכדי לנסות למצוא חן בעיניהם, שם בחברת שפלים אלו (ואשר על אחד מהם היה החפץ חיים מתבטא בפה מלא באופן נדיר ומקללו "ימח שמו וזכרו"!) למד ביאליק את השפה העברית, ומאז החל כותב שירים בעברית בעיקר, בשיריו הוא לועג ובז לא פעם לחיי התורה והמצוות בהם הוא בעט, הוא כתב שירים גם בנושאים שהצניעות יפה להם, ועל עוד נושאים רבים.

גדולי ישראל שהכירוהו רחשו לו בוז והתריעו מפניו, הגאון ר' ברוך בער "הברכת שמואל" שהכירו עוד בתקופת וולאז'ין לא הסכים להיפגש עמו, ולאחר תחנונים רבים מצידו הסכים רק שהלה יכנס לחדרו וישמע את אשר בפי ר' ברוך בר, משנכנס הסיט הגר"ב את פניו ואמר בקול את אשר בלבו עליו (ס' נפש שמשון). גם מרן החזו"א שנשאל אודות בחורי ישיבה שנתפסו מעיינים בספריו, השיב שבגיל 17 ומעלה הינם בגדר תלמיד שאינו הגון שאסור ללמדו תורה! (כמובא במעשה איש ח"ז). וכאשר השתומם ביאליק מגאונותו של הגאון "הרגוצ'ובר" ואמר "מהמוח של כבודו היה אפשר לחצוב כמה גאונים כמו איינשטין", השיבו הרגוצ'ובר בלעג "ומהשבבים שהיו עפים בחציבה היה אפשר לייצר כמה אלפי ביאליקים..."

ואם יש מי שחושב שעל ידי איזכור דבריהם של משוררים טמאים אלו בשיעוריו יהיה זה בגדר של "דע מה שתשיב לאפיקורוס", ועל ידי כך יוכל לקרב את החילונים לתורה, טעות מרה בידו מכמה וכמה סיבות: א - כיום רוב הציבור החילונים, ובפרט הדור הצעיר, לא מתעניין ולא יודע מי היה ביאליק וחבריו, ובקושי יודעים הצעירים כיום לקרוא ולהבין את דבריהם. ב - גם אם נניח היה ד"ז גורם לקירוב, הרי שקירוב עושים בסמינר למשתתפים חילונים, ולא בשיעור תורה המיועד גם לצעירים שעלולים להאמין שאכן כך מקרבים וילכו לשתות ממים הרעים, ואחריתה מי ישורנה ממה שהם יקראו שם. ג - ובכלל מה ההוה אמינא שאחינו הרחוקים יאזינו לשיעור כל שהוא, ובפרט בדורנו דור האייפון והאינטרנט, שכמעט שום דבר בעולם לא מעניין ולא מרתק אותם כמו הדברים הנ"ל. ומי שעוסק כיום בקירוב רחוקים יודע שהדרך היחידה לעשות זאת הוא על ידי הרצאת יופיה של התורה, ועל ידי דברי תורה נטו שהמאור שבה מחזירם למוטב, ומעט מאוד מההרצאות עוסקות בלשון הקודש (וגם זה, בלי קשר למשוררים הנ"ל), ובדרך כלל רק בסמינרים לאקדמאים ולא לציבור הכללי.

ולמי שעדיין יש ספק מה בכך אם אי מי יקרא בספרי ההבל של אותם רשעים ודומיהם (ודבריו יפים גם לחושבים שאין בעיה להעלות ולעורר שאלות באמונה, וכל כיו"ב), נחתום בלשון הזהב של רבינו הרמב"ם (פ"ב מהל' ע"ז ה"ג): ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזהרין אנו שלא להעלותה על לבנו ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב, מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולין להשיג האמת על בוריו. ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד? פעמים יתור אחר עבודת כוכבים, ופעמים יחשוב ביחוד הבורא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור. ופעמים בנבואה שמא היא אמת שמא היא אינה, ופעמים בתורה שמא היא מן השמים שמא אינה, ואינו יודע המדות שידין בהן עד שידע האמת על בוריו. ונמצא יוצא לידי מינות. ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים', כלומר לא ימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת. כך אמרו חכמים: אחרי לבבכם - זו מינות, ואחרי עיניכם - זו זנות, ולאו זה אע"פ שהוא גורם לאדם לטרדו מן העולם הבא אין בו מלקות.
וואו!!! איזה נוסטלגיה
מאיפה הבאתם את זה?

גם אני זוכר את הרב שוודרון המדובר, ואת מור אביו המגיד שלא קם כמוהו רבי שולם זצ"ל
איזה פה היה להם
איך היו מכניסים את המסר
חבל על דאבדין ולא משתכחין
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

זהירות: דיונים מסוג זה עלולים להיחסם ואף לחסום משתמשים בעקבותיהם.
השתדלו לכתוב לגופן של דברים, ולא לגופן של אנשים.
 

נוריאל

Active member
פעילות

4%

אֲרִיכוּת יָמִים

41%

מצורפים כמה וכמה דברים חמורים מאוד שהובאו בעלון הנ"ל.
בקובץ על אדם הראשון.
הביאו שהביא סיפור/משל שראה מי שמספר כביכול איך אדם הראשון למד לזרוע ע"י שראה שמאבטיח נפלו גרעינים ושוב מגרעינים אלו יצא עוד אבטיח אחר זמן. (וכל זה זה רק רעיון משעשע שסיפר בדרשה להמחיש איך למד מהנסיון חלק מהדברים כי לטענתו קשה שהקב"ה ילמד את האדם כל דבר ודבר שאין לדבר סוף, אך ראה להלן)
והעירו שבודאי ראה זה בספרי המשכילים. ובכן אני לא יודע מה המקור ונראה ממה שהם ציטטו בהמשך שגם הוא לא זוכר מקורו של הסיפור אבל זה כבר מספיק כדי להשמיץ לכתוב שזה מספרי המשכילים.

והעירו מהפסוקים שכתוב:
ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ
זורע זרע לכם יהיה לאכלה" ושביותר מזה בתרגום:
"וית כל אילן דביה פירי אילנא דבר זרעיה מזדרע לכון יהי
למיכל"

ולא ידעתי מה תשובה מצאו מהפסוק והתרגום. נכון שכתוב בפסוק ובתרגום שבפרות יש זרעים וכו' אבל לא כתוב איך הזריע הזאת מתבצעת גם כתוב שהעץ והעשבים הם הזורעים ומניין שגם האדם יכול להתערב ולזרוע.

שוב הזכירו מה שהביא ראיה ממדרש תהלים צב שאדם הראשון בעט באבנים במוצ"ש ויצא מהן אש וברך בורא מאורי האש. והוסיף עיין פסחים נד.

והעירו שלא כתוב במדרש שבעט בהן. הן אמת אבל ודאי שאין זה העניין ולא הביא המדרש הנ"ל רק לסיבה אחת שבניגוד לתנחומא ורבא ששם נראה שמה שכתוב שהקישן זו לזו הכוונה לקב"ה כאן במדרש תהלים מבואר יוצא שמי שהקיש האבנים זו לזו הוא אדם הראשון עצמו. וייתכן לפרש שלא תכננן שיצא אש אלא יצא אש. ועכ"פ סייג דבריו והראה לעיין בפסחים נד. ששם מבואר שעשה כן באופן מתוכנן ע"פ דעת עליון וזו יושרתו שאע"פ שהציע מדרש זה כמקור לדבריו שב והראה פנים אחרות שלא כן מהגמרא.
והרבה מצוי בספרים שמציינים לעיין במקורות והכוונה ששם מבואר להיפך ולא הבינו דבריו ובחינם תפלו עליו.

נ.ב הקובץ השני ארוך מאוד וזמני מצומצם מאוד אי"ה ה' אקווה שיהיה זמן להשיב.
 

איש תם

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

13%

מקוה שהתפקדת כבר.מכתב צמח מזוז להתפקד לליכוד.jpg
Post automatically merged:

להלן התמליל, שדבריו תקפים גם לגבי מה שעשה עם מפלגתו אחרי פטירת מרן זיע"א:
חכם מה הוא אומר

עכשיו אני אומר עוד דבר אחד, יש לנו חכם אחד, חכם בעיניו, שרוצה לעשות מפלגה על דברים בטלים, הוא חושב כשיעשה מפלגה .............. זה סתם דמיון, בשביל מה אתה עושה את זה???, מה אתה מרויח מזה???, סתם לפלג???, לזרוק אלפי קולות לטמיון???, הולכים מכאן והולכים מכאן, צריכים להתאחד!!!, כינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולם, אם היה שומע לי, הייתי אומר לו, "כשם שקבלת שכר על הדרישה תקבל כפלי כפליים שכר על הפרישה???"................ אז בשביל מה אתה עושה כל הצרות האלה??? למה לך את זה???, בשביל מה אתה מחזיר בתשובה, אם אתה החזרת בתשובה עשרה אנשים, הרב החזיר מאה, אם אתה החזרת מאה, הרב החזיר אלף, אם אתה החזרת אלף, הרב החזיר מיליון, זאת אמת לאמיתה.

כל מי שיש לו טענות על ש"ס!!!, ידע שאין אדם או תנועה כלילי השלמות בעולם!!!. איתא במדרש על פסוק "לעשות כרצון איש ואיש" (אסתר א' ח'), אמר לו הקב"ה: רשע! אני איני יוצא ידי בריותי ואתה אומר לעשות כרצון איש ואיש?! אבל באופן כללי ש"ס עוזרת הרבה!!!.

[מתוך דברי הגר"מ מאזוז בלווין מוצש"ק פרשת בא (ח' שבט) תשע"ג, במעמד מרן פאר הדור והדרו זצוקלל"ה זיע"א (הדברים מובאים מתוך הקובץ כתר מלוכה גליון ט' אחרי הגהה מהרב נר"ו)]
 

קבצים מצורפים

  • דרכו של מרן-האמנם! - א-המתוקן.pdf
    191.5 KB · צפיות: 7
נערך לאחרונה:
חלק עליון