נסיונות הדור.

נהוג לדבר הרבה על 'נסיונות הדור' והצורך להתמודד איתם.

הבעיתיות שיש בגישה המקובלת להצגת הסוגיא היא לדעתי בכמה נקודות:

א. הצגת הדברים בצורה שלילית- 'נסיונות' במקום 'אתגרים', 'ירידת הדורות' במקום... לא יודע, תחפשו משהו במקום. או אל תגידו את זה בכלל, יותר טוב...

אני לא מתכוון לדון על נכונות המושגים או המילים הללו אלא על הבחירה להשתמש דווקא בהם, ובנימה ודרך מסוימת שגורמת לתחושת מועקה וכבדות אצל הציבור (זה עוד לפני שמדברים על 'הגזרות הקשות והאיומות והמחלות הנוראות המשתוללות'...), וגם מי שאינו מודע לכך הדחף הטבעי שנוצר אצלו הוא רתיעה ודחיה. בקמפיין לגיוס תרומות או לפני בחירות זה יכול לעבוד, אבל זו לא יכולה להיות אסטרטגיה להנהגה והדרכת הדור בחיי היום יום.

ב. ל' הרמב''ם (אבות ב, יג): ''כשיחשוב אדם עצמו חסר ופחות לא יגדל בעיניו חסרון שיעשהו''. אם השיח הוא כל הזמן כמה אנחנו גרועים ואין אפוטרופוס וכו' וחייבים תמיד להיזהר ולעמוד בניסיון- אין אח''כ אפשרות לדבר על שאיפות לדעת את כל התורה או לחבר ספרים. ושוב, אני לא מדבר על מילים אלא על האווירה, מה המסר שמשדרים בציבור, הנפש לא מסוגלת להכיל שתי מטרות סותרות- או שהמטרה שלי להצליח ואז אני עובר מכשולים שמחשלים אותי בדרך להצלחה, או שאני שליימזל ואז כל מה שאני עושה זה כי לא מספיק שאני לא יוצלח יש לי גם עונש שחייבים להצליח בחיים... לכאורה אותם מילים רק הפרשנות שונה, אבל אם מסתכלים מה המטרה בכל משפט מדובר בשתי מטרות סותרות, אם מציבים דגש על אחת המשמעות הפשוטה היא שלילה של השניה.

ג. אפילו מהבחינה הפרקטית הישירה של תיקון הבעיה הספציפית שממנה מתריעים, הנסיון מוכיח שהגישה הזו לא מביאה תוצאות בשטח אלא להיפך. מנכ''ל מוצלח בדרך כלל דורש מעצמו הרבה מעבר לאדם הממוצע (וגם מעבר למה שהוא דורש מהעובדים שלו, אם הוא באמת מוצלח...), ובכל זאת השפה שהוא מדבר לעצמו איננה: ''המכונה החדשה שקנינו אתמול גם היא לא מספקת את דרישות המפעל, אני חייב להתאמץ הפעם ולקנות מכונה מתאימה- אם לא אפסיד את כל כספי!!!'' אלא ''אני הולך להיות מליונר ותהיה לי דירה ענקית ומכונית יפה, אבל כדי שזה יקרה אני חייב להתאמץ הפעם ולהצליח כי אין לי אפשרות להיכשל!'' מספיק שפעם ביום הוא יגיד לעצמו את המשפט מהסוג הראשון ומובטחת לו פשיטת רגל תוך חצי שנה... אין שום אפשרות לעמוד במשימה, ולו הכי פשוטה בעולם, אם אתה עסוק כל הזמן רק בחרדה ובפחד מה יהיה אם אכשל. רק תסתכלו על הפרצוף של הילדים שלכם (או תיזכרו בעצמכם כשהייתם ילדים) כשדורשים מהם לקחת צלחת לכיור אבל בזהירות! שלא ישבר!... (ואל תגידו שאתם יותר גדולים... אנחנו יודעים שזה לא לגמרי נכון...)

אשמח מאוד לשמוע הערות, הארות, ובעיקר התנגדויות וביקורות כי ככה יהיה לי עם מי לריב והאשכול יהיה מעניין.
 
נערך לאחרונה:
הנה גישה שמחד מביטה על הבעיה בלי להפחית מחומרתה כלל, ומאידך מציגה אותנו כברי מעלה על כך שמשמים רואים בנו כברי הכי לעמוד ולהתמודד עם הבעיה.
מובא בספר שמרו משפט ח"ד במאמרי מחשבה שבסופו עמ' 23 בשם ר"י תפרח הגר"א פילץ שליט"א.
"דהנה חשבנו שדורינו הוא דור חלוש וקטן והקב"ה לא מביא עלינו נסיונות גדולים כמו בדורות שעברו - דור ההשכלה תקופת הקומוניזים.
והנה אנחנו רואים שאנחנו "שוים משהו" והקב"ה מנסה אותנו בנסיון כ"כ קשה, נסיון של פגעי הטכנולוגיה וכו' דור המבול ממש, והמילוט היחיד הוא הכניסה לתיבת נח ולאטום אותה היטב כי כל סדק מחדיר לתוכה את מימי המבול רח"ל הרועשים וגועשים מבחוץ."
 
אז הראשל''צ צריך לעבור לברסלב.

מישהו מתנגד?

אני עונה באופן כללי לשאלה מהסוג הזה,גם אני נתקלתי בה והשיטה של ר' נחמן מאוד עזרה לי בהקשר הזה
אם זו שאלה ספציפית על שיטה הראשלצ בהקשר הזה אז אני באמת לא בקיא מספיק לדעת מה דעת מרן שליטא בנושא
 
אין גישה אחת שמתאימה לכולם יש כאלה שהדיבור על נסיונות ומאבקים וכו' יגביר אצלם את הגבורה לעמוד בעוז ויעמדו בזה כמו מלחמה ממש.
יש כאלה שדיבור על התעלות רוחנית והגדלת החשיבות שלהם לתיקון העולם יגדיל אצלם את הרצון לעשות טוב ויעבוד יותר טוב.

הנקודות שאמרת נכונות לדעתי ואישית התחברתי אליהם מאוד, אבל לא יודע כמה אפשר להתווכח על זה בסוף. כל אדם זה עולם בפני עצמו ונאמר כבר "חנוך לנער לפי דרכו.." לא רק "חנוך לנער" אלא לפי דרכו דווקא.

כנ"ל הנושא של החזרה בתשובה, יש כאלה שיותר מצד "דינים" ומכים אותם בפטיש יש כאלה שיותר "רכים" ומנסים על דרך החיוב שגם דבר קטן נחשב אצל ה' וכו' ואין תשובה אחת נכונה גם זה וגם זה נכון וכל עוד זה מחזק את הבנאדם בעבודת ה' הרי שגם זה וגם זה כשר ורצוי.

זוהי דעתי.
 
נהוג לדבר הרבה על 'נסיונות הדור' והצורך להתמודד איתם.

הבעיתיות שיש בגישה המקובלת להצגת הסוגיא היא לדעתי בכמה נקודות:

א. הצגת הדברים בצורה שלילית- 'נסיונות' במקום 'אתגרים', 'ירידת הדורות' במקום... לא יודע, תחפשו משהו במקום.. או אל תגידו את זה בכלל, יותר טוב...

אני לא מתכוון לדון על נכונות המושגים או המילים הללו אלא על הבחירה להשתמש דווקא בהם, ובנימה ודרך מסוימת שגורמת לתחושת מועקה וכבדות אצל הציבור (זה עוד לפני שמדברים על 'הגזרות הקשות והאיומות והמחלות הנוראות המשתוללות'...), וגם מי שאינו מודע לכך הדחף הטבעי שנוצר אצלו הוא רתיעה ודחיה. בקמפיין לגיוס תרומות או לפני בחירות זה יכול לעבוד, אבל זו לא יכולה להיות אסטרטגיה להנהגה והדרכת הדור בחיי היום יום.

ב. ל' הרמב''ם (אבות ב, יג): ''כשיחשוב אדם עצמו חסר ופחות לא יגדל בעיניו חסרון שיעשהו''. אם השיח הוא כל הזמן כמה אנחנו גרועים ואין אפוטרופוס וכו' וחייבים תמיד להיזהר ולעמוד בניסיון- אין אח''כ אפשרות לדבר על שאיפות לדעת את כל התורה או לחבר ספרים. ושוב, אני לא מדבר על מילים אלא על האווירה, מה המסר שמשדרים בציבור, הנפש לא מסוגלת להכיל שתי מטרות סותרות- או שהמטרה שלי להצליח ואז אני עובר מכשולים שמחשלים אותי בדרך להצלחה, או שאני שליימזל ואז כל מה שאני עושה זה כי לא מספיק שאני לא יוצלח יש לי גם עונש שחייבים להצליח בחיים... לכאורה אותם מילים רק הפרשנות שונה, אבל אם מסתכלים מה המטרה בכל משפט מדובר בשתי מטרות סותרות, אם מציבים דגש על אחת המשמעות הפשוטה היא שלילה של השניה.

ג. אפילו מהבחינה הפרקטית הישירה של תיקון הבעיה הספציפית שממנה מתריעים, הנסיון מוכיח שהגישה הזו לא מביאה תוצאות בשטח אלא להיפך. מנכ''ל מוצלח בדרך כלל דורש מעצמו הרבה מעבר לאדם הממוצע (וגם מעבר למה שהוא דורש מהעובדים שלו, אם הוא באמת מוצלח...), ובכל זאת השפה שהוא מדבר לעצמו איננה: ''המכונה החדשה שקנינו אתמול גם היא לא מספקת את דרישות המפעל, אני חייב להתאמץ הפעם ולקנות מכונה מתאימה- אם לא אפסיד את כל כספי!!!'' אלא ''אני הולך להיות מליונר ותהיה לי דירה ענקית ומכונית יפה, אבל כדי שזה יקרה אני חייב להתאמץ הפעם ולהצליח כי אין לי אפשרות להיכשל!'' מספיק שפעם ביום הוא יגיד לעצמו את המשפט מהסוג הראשון ומובטחת לו פשיטת רגל תוך חצי שנה... אין שום אפשרות לעמוד במשימה, ולו הכי פשוטה בעולם, אם אתה עסוק כל הזמן רק בחרדה ובפחד מה יהיה אם אכשל. רק תסתכלו על הפרצוף של הילדים שלכם (או תיזכרו בעצמכם כשהייתם ילדים) כשדורשים מהם לקחת צלחת לכיור אבל בזהירות! שלא ישבר!... (ואל תגידו שאתם יותר גדולים... אנחנו יודעים שזה לא לגמרי נכון...)

אשמח מאוד לשמוע הערות, הארות, ובעיקר התנגדויות וביקורות כי ככה יהיה לי עם מי לריב והאשכול יהיה מעניין.
לענ"ד כבודו צודק ולא צודק
שאנחנו היינו בחורים בישיבה שמענו הרבה את הרמי"ם והמשגיחים וכו' אומרים איזה ירידת הדורות איפה אתם לעומת הדור הקודם, ובאמת שזה לא היה מעודד הרבה
היום אנחנו לא אומרים כן לבחורים [כי באמת יש להם נסיונות קשים, יותר ממה שהיה בתקופתי כבחור]
וגם לא מדברים בלשון שלילית
אבל כן מדברים על הבעיה עם הבחור הבעייתי לבדו
זו"א שכל נושא לגופו
 
אמוראים קדושים בגמרא אמרו שלא היו יודעים איך ישרדו בדורנו.
צאו ועיינו עוד בהקדמת מרן לספרו על פרקי אבות. המעלה שלנו (שומרי התורה והמצוות) גבוהה לאין ערוך דווקא בגלל ״ירידת הדורות״.
ועל דרך זה אפשר לפרש את הגמרא בפסחים ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה, שבעוה״ב דווקא אלו שבדורות האלו יהיו למעלה בעוה״ב.
 
חזור
חלק עליון