פלפולא דאורייתא - הרב רפאל סויד

ע"ה ס"ט

Well-known member
אשתדל להעלות מפעם לפעם אולי אפי' כל שבוע.
למי שיש הערות שישלח לרהמ"ח במייל המופיע בעלון, או שיעלה לכאן ואני אעביר לרהמ"ח.
הרהמ"ח שמח מאוד להשתעשע בפלפולי דאו'.
 

קבצים מצורפים

 • פלפולא דאורייתא 1 הצלת בנו נגד הצלת העומד מולו.pdf
  446.5 KB · צפיות: 54
 • פלפולא דאורייתא 2 רשימת הפטורים בדיני ממונות.pdf
  210.1 KB · צפיות: 30
 • פלפולא דאורייתא 3 האם מותר להפציץ בעזה כשיכול להיות שיפגעו יהודים.pdf
  333.4 KB · צפיות: 29
 • פלפולא דאורייתא 4 פולמוסי הגיטין.pdf
  303.4 KB · צפיות: 28
 • פלפולא דאורייתא 5 בחידושו של החזוא שהמספר לשון הרע לא עובר בביטול תורה.pdf
  417.8 KB · צפיות: 20
 • פלפולא דאורייתא 6 סטטיסטיקה בהלה.pdf
  177.3 KB · צפיות: 17
 • פלפולא סויד 7 בענין לפני עוור על לפני עוור.pdf
  369.3 KB · צפיות: 27
אשתדל להעלות מפעם לפעם אולי אפי' כל שבוע.
למי שיש הערות שישלח לרהמ"ח במייל המופיע בעלון, או שיעלה לכאן ואני אעביר לרהמ"ח.
הרהמ"ח שמח מאוד להשתעשע בפלפולי דאו'.
אני מכירו מלפני הרבה שנים, הוא היה מגיע אלינו לישיבה ומתפלפל עמנו בלימוד.
היכן הכולל שלו והיכן הוא מוסר את שיעוריו?
הוא צעיר מאוד, ובעל ידע וזיכרון רחב מאוד, אני זוכר בישיבה שהיינו עושים לו מבחן סיכה, והוא היה קולע למרביתם. בקי בש"ס ושו"ע וספרי השותי"ם! וכן ביבי"ע. היה אומר בבדיחותא שקוראים לו סויד, בור סוד שאינו מאבד טיפה.
 
נערך לאחרונה:
אני מכירו מלפני הרבה שנים, הוא היה מגיע אלינו לישיבה ומתפלפל עמנו בלימוד.
היכן הכולל שלו והיכן הוא מוסר את שיעוריו?
הוא צעיר מאוד, ובעל ידע וזיכרון רחב מאוד, אני זוכר בישיבה שהיינו עושים לו מבחן סיכה, והוא היה קולע למרביתם. בקי בש"ס ושו"ע וספרי השותי"ם! וכן ביבי"ע. היה אומר בבדיחותא שקוראים לו סויד, בור סוד שאינו מאבד טיפה.
כמדומה שהכולל שלו בקרית הרצוג.
מוסר שיעורים בכל מיני מקומות.
לא נראה לי שמלבד הכולל שלו יש לו מקומות שמדבר בקביעות.
 
והיכן הוא מוסר את שיעוריו?
שאלתיו כעת, וזה אשר השיבני.

שיעוריו הקבועים:
ביום ראשון שבע עד תשע וחצי בערב בת"ת סוכת דוד בירושלים, ענייני חושן משפט (בתשלום דרך מכון עליה, ניתן להגיע לשיעור ניסיון חינם ללא צורך בהרשמה מראש)

ביום שני בשבע עד תשע וחצי בת"ת סוכת דוד בירושלים, בערב הלכות שבת (בתשלום דרך מכון עליה, ניתן להגיע לשיעור ניסיון חינם ללא צורך בהרשמה מראש)

ביום רביעי בשעה תשע וחצי בערב בישיבת שערי תורה רחוב מהרש"ל 20 ב"ב

ביום רביעי בשעה 11.15 בלילה בביה"ד היכל אברהם צבי רח' נחשוני 3 לבחורי ישיבת בית מדרש עליון

ביום חמישי בשעה שבע עד תשע וחצי בערב ברח' בן יעקב 27 ב"ב ביה"ד מנין אברכים ענייני חושן משפט

ביום חמישי בשעה 22.25 בביהמ"ד אהל יצחק רחוב קיבוץ גלויות 28 נושאים כלליים

בימים ראשון עד חמישי בין מנחה לערבית בביהמ"ד נחלת אפרים, רח' חזון איש 90

בשבת בצהריים בשעה 3.15 שיעור במסכת מגילה רח' אורליאן 1 ביהכ"נ משכן חיים

קו פלפולא דאורייתא שיעורי הרב סויד 0747964884

קישור לשיעוריו בקול הלשון:
https://www.kolhalashon.com/New/Ravs.aspx?Lang=Hebrew&FID=134438

קישור לשיעור שלו במיר (שתמציתו בעלון מס' 4):
 
תמוה מאוד מה שהוא כתב לענין פאה נכרית בספרו מנחת רפאל מאמרים תשפ"ב
מצורף, באות ב'.
איך הוא כותב שרק מרן אסר?!! פלא! הוא לא עבר על יבי"א ח"ה אה"ע סי' ה' ???!
וכן מהלשון שלו נראה לענ"ד קצת זלזול במרן זיע"א. לא נראה לי שכך הוא היה כותב על גאון אשכנזי.

סויד.png
 
תמוה מאוד מה שהוא כתב לענין פאה נכרית בספרו מנחת רפאל מאמרים תשפ"ב
מצורף, באות ב'.
איך הוא כותב שרק מרן אסר?!! פלא! הוא לא עבר על יבי"א ח"ה אה"ע סי' ה' ???!

הצג קובץ מצורף 16775
היו לי עמו הרבה ויכוחים, וגם על הרבה דברים שכתב בספרו הזה.
אבל לגוף הדבר, מי מפוסקי הדור האחרון מלבד מרן זיע"א וההולכים לאורו אסר?
 
היו לי עמו הרבה ויכוחים, וגם על הרבה דברים שכתב בספרו הזה.
אבל גלוף הדבר, מי מפוסקי הדור האחרון מלבד מרן זיע"א וההולכים לאורו אסר?
הרב וואזנר בהקדמה לשבט הלוי, ועוד. תראה בשו"ת יבי"א ח"ה אה"ע סי' ה
וחוץ מזה, איך הוא כותב "ודבר זה כשלעצמו אומר דורשני, שרק הרב עובדיה אסר" ???
 
מצאת !!
התחלנו ...
לא הבנת אותי, אני מכיר שנים את הרב סויד, לכן התפלאתי איך ככה הוא כתב. הייתי בטוח שהוא יותר נוטה לדעת הספרדים, אך כנראה שטעיתי.
היה לי איתו המון נידונים בהלכות אקטואליות שונות, ורבים מהם נדפסו במנחת רפאל ח"ג ענינים כמדומני, אבל לא ידעתי מה דעותיו על הנושאים ללו, ולכן התפלאתי.
 
הדבר הזה היה בנפשו של מרן (עיין כאן)
ואיך בכל מיני דחוקים וסברות קלות הוא בא למצוא פתח לכל מיני התרים.
זה לא הדרך שבה חונכו, אין זו הדרך שהנחיל לנו מרן זיע"א.

כמובן שיש דברים נפלאים שהוא כותב. אך יש להעיר היכן שצריך.
ודאי שלא זו הדרך שחונכנו, הוא לא גדל על ברכי מרן זיע"א כלל, גדל במקומות שבכלל לא פותחים את ספרי מרן זיע"א, והוא כן פותח לומד ובקי, אלא שלא "כפוף" לפסקי מרן זיע"א.
 
אדרבה תצטט לי משם מי מפוסקי דורינו אסר.
אין זה הזמן ב 1 בלילה....
וגם אם אתה צודק, הרי ודאי שיש עשרות קדמונים שאסרו באיסור מוחלט, הגאון ההפלאה עשה חרם בס"ת לכל אשה שתלך בפ"נ. ומרן האריך הרחיב בזה מאוד.
יש לו את הטעות שיש אותה להרבה, שחושבים שמרן המציא את האיסור הזה. וכן חושבים שמרן המציא את הכלל שקבלנו הוראות מרן.
צריך להיות בקי ומבין בתורת מרן.
 
היכן כתב זאת? תראה דברים מפורשים בהקדמה לשו"ת שבה"ל
שם כותב זאת.
וכך הוא סיכם זאת בשו"ת שבט הלוי חלק ה ס"ס קצט
"וכבר כתבתי לעורר בהקדמת שבט הלוי ח"א שגם נשואות אלו ההולכות בפאה נכרית אסורים שתהי' הפאה נכרית סתורת שער כי עצם הסתירה הוא דבר פגום ופריצות גדולה יעש"ה, ומש"כ קצת אחרונים שהבתולות הולכות כך ואין חשש, הלב יודע ומכיר שגם בזמנינו פריצות הוא, והצנועות מתרחקות מזה. +ע"ע ח"ו סי' קצ"ט+
 
אין זה הזמן ב 1 בלילה....
וגם את אתה צודק, הרי ודאי שיש עשרות קדמונים שאסרו באיסור מוחלט, הגאון ההפלאה עשה חרם בס"ת לכל אשה שתלך בפ"נ. ומרן האריך הרחיב בזה מאוד.
יש לו את הטעות שיש אותה להרבה, שחושבים שמרן המציא את האיסור הזה. וכן חושבים שמרן המציא את הכלל שקבלנו הוראות מרן.
צריך להיות בקי ומבין בתורת מרן.
הוא לא כתב שאין קדמונים, הוא רק שאל למה אחרי שיש קדמונים כאלה אף אחד מפוסקי דורינו פרט למרן זיע"א לא סבר כמותם.
 
חזור
חלק עליון