שאלה שקשה לי המון זמן - כיבוד אב של עשיו

amit26

Active member
שלום לכולם
רציתי לשאול שאלה שמטרידה אותי כבר הרבה זמן ובדקתי עם כמה וכמה ת"ח ולא כל כך הצלחתי לקבל תשובה שיישבה לי את העניין..
כמובן אני לא שואל חס ושלום כדי לחלוק על גדולי עולם, ודאי שהדבר ריק ממני בלבד, אבל תורה היא וללמוד אני צריך וכו'!

ידוע שחז"ל משבחים ומפליגים מאוד בכיבוד אב של עשו. שלא היה מי שכיבד אב כדוגמתו בעולם,והיום שמעתי שיעור של הרב שי עובד שליט"א שהוא מביא בשם הגר"א שכל מה שהנוצרים שולטים בעולם זה מתוך הכיבוד אב של עשו,לעומת יעקב אבינו ש22 שנה לא ראה פני אביו וכו'.

ותמיד העניין לא היה מובן לי- לכאורה מהתורה וכן מדרשות חזל עולה שדווקא עשו היה גרוע בכיבוד אב!
הרי בגלל מי יעקב נאלץ לברוח מהבית? בגלל מי יצחק אבינו לא ראה אותו? בגלל שעשיו רצה לא פחות ולא יותר לרצוח אותו!(ונכון שיש תביעה על יעקב למה 22 שנה,אבל בכל זאת, עצם היציאה מעולם לא הייתה קוראת לולי הרצון של עשיו לרצוח אותו)
וכי זה נקרא כיבוד אב? אני בטוח שכל אב יעדיף שהבן שלו לא יכבד אותו,ישב במקומו,יסתור דבריו,יעשה מה שהוא רוצה - ובלבד שלא יפיל שערה אחת מראש שאר ילדי האב!!
ועוד, שלפי המדרש שעשיו שלח את אליפז בנו להרוג את יעקב- זה היה עוד בעוד יצחק בחיים! (ותירצו לי על זה שאין שליח לדבר עבירה, וכן שיצחק לא ידע מזה כי הוא חשב שיעקב בחרן, אבל במחילה מי אני ומה אני שאחלוק על מה שת"ח ענו לי, אבל תורה היא וללמוד אני צריך - זה לענ"ד ממש תשובות שלא עונות על השאלה בשום אופן!.. האדם הכי גדול שהיה בעולם בכיבוד אב יכול להעלות על דעתו דבר כזה? לרצוח את האח בחיי אביו ולמנוע ממנו לראות אותו למשך שארית חייו?)

ועוד מקומות שעולה ההפך הגמור:
1.שמעתי בעבר על מדרש שעשיו תכנן להמריד את ישמעאל על זכות יצחק בארץ,וכל זה כדי לזכות בירושה!
2. רשי על הפסוק "וילך.. להביא ציד להביא" = להביא ציד, מן הגזל. וכי בן שמכבד את אביו ויודע שאביו עולה תמימה קודש קודשים יתן לו לאכול מאכל גזול? (וגם על זה , ענו לי שיצחק לא ידע שזה גזול. וכמו שאמרתי,אני לא מבין את התשובה בכלל, מדובר פה על האדם שחזל מתארים כמי שאין יותר מכבד אב ממנו. אדם כזה צריך לדקדק בתכלית הדקדוק בכל דבר שקשור לאבא שיהיה למהדרין לרצון האב!)
3. בנוסף שמעתי מדרש שבא מלאך וטלטל את עשיו לעכב אותו כדי שיעקב יקבל את הברכות, ועשיו לא פחות ולא יותר החליט לשחוט כלב(!!) ולהביא לאביו בתור מאכל כי הוא לא מצא צאן.
וכי זה כיבוד אב ??
אפילו אדם פשוט לא היה מתנהג כך לאביו!

אמנם, רב אחד ענה לי בדוחק גדול שהכוונה "כשעשו כן כיבד אב ואם, אז באמת לא היה גדול ממנו וכו'. אבל הוא הודה לי שזה לא תשובה מספקת כי אמרתי לו - נניח וראובן ושרה התחתנו. ונניח שראובן ברוב הזמן הכי מקסים בעולם, וקונה פרחים,ומחמיא בלי סוף,באמת בעל יוצא דופן. אבל מידי פעם פעם פעמיים בחודש ראובן משתגע על אשתו ומרים את הקול,משתמש באלימות פיזית וכו וכו.
וכי מישהו יקרא לראובן "בעל טוב"??
ודאי שלא! זה שהוא בדרך כלל בעל נחמד וכו זה לא שייך לומר עליו בעל טוב. שהרי בשורה התחתונה הוא בעל נוראי!
ואם כן, איך חזל הפליגו כל כך בשבח כיבוד אב של עשו, יותר מתנאים קדושים שמצטיינים בכיבוד אב ואם!

ועוד רב כשהצגתי בפניו את השאלה הזו, בהתחלה תירץ כמו הרב הנל, וכשהמשכתי עם הדוגמא הנל הוא אמר שאם כך אולי צריך לומר שמה שחזל אמרו שלא היה בעולם כמותו וכו, הכוונה לא שהוא באופן כללי היה בגדר מכבד אב שאין כדוגמתו, בשורה התחתונה הוא לא, אלא שברגעים שהוא כן היה מכבד את אביו(לעומת הרבה רגעים שההפך הגמור) אז באמת הוא עשה את זה בצורה מושלמת כמו שחזל אומרים לבש בגדים מכובדים וכו'

זה אולי עונה על השאלות ששאלתי אבל זה לא פשט דברי חזל,הם לא ציינו שמדובר באופן כזה,מפשט לשון חזל משמע שבאופן כללי עשיו היה גדול הדורות בכיבוד אב

מחילה אם קצת הארכתי רציתי להציג היטב את השאלה
 
העמדת את השאלה יפה.
הרב דסלר אומר (במאמר הכרת הטוב) שעשיו לא כיבד את אביו באמת אלא על מנת שבניו יכבדו אותו לכשיזדקן.
אך על כל פנים הצורה שבה הוא כיבד את אביו הייתה מאוד מרשימה למרות שזה נעשה מתוך אינטרס.
ואם כן אף שמצוותו פגומה עדיין כלפי חוץ היתה נראית מאוד מושלמת ומזה עלינו ללמוד גם אלינו איך לעשות כן ובפרט שלמעשה כן היה פה כיבוד לאביו ואם כן מגיע לו על זה שכר.
והלשון 'גדול הדורות בכבוד אב' מטעה. שהצורה באמת מרשימה אך אין זה כיבוד אב באמת אלא הצגה.
 
העמדת את השאלה יפה.
הרב דסלר אומר (במאמר הכרת הטוב) שעשיו לא כיבד את אביו באמת אלא על מנת שבניו יכבדו אותו לכשיזדקן.
אך על כל פנים הצורה שבה הוא כיבד את אביו הייתה מאוד מרשימה למרות שזה נעשה מתוך אינטרס.
ואם כן אף שמצוותו פגומה עדיין כלפי חוץ היתה נראית מאוד מושלמת ומזה עלינו ללמוד גם אלינו איך לעשות כן ובפרט שלמעשה כן היה פה כיבוד לאביו ואם כן מגיע לו על זה שכר.
והלשון 'גדול הדורות בכבוד אב' מטעה. שהצורה באמת מרשימה אך אין זה כיבוד אב באמת אלא הצגה.
וואו, סוף סוף אני רואה שיש התיחחסות של רב לשאלה שלי,חיפשתי בהרבה מקורות ולא ראיתי משהו ברור
תודה!
אז בעצם יוצא שהתשובה של הרב דסלר זצל מאוד דומה לתשובה של הרב האחרון שציינתי, שבאמת זה לא כיבוד אב ואם אמיתי, רק שהיה פה בחינה מסויימת של משהו בכיבוד אב ואם שהיה גדול מאוד.
כמו שאמרתי, זה מסביר הרבה דברים אבל חלק מהשאלות עדיין נשארות פתוחות - למשל מה שהגרא אמר, איך ייתכן שעל כיבוד אב ואם כזה חיצוני מקבלים שכר כה עצום בעולם?
אלא אם כן תגיד שאדרבא בגלל שזה היה חיצוני,השכר חייב להיות פה בעולם
ומצוות אב ואם כ"כ גדולה עד שאפילו אם אדם עושה אותה בחיצוניות יש עליה שכר עצום (כמו צדקה למשל, שגם בלא לשמה היא מעלה)
 
שמעתי מהגרש"י זעפראני שליט"א בשם הגראי"ל שטיינמן זצ"ל דהנה אנו רואים שבדור זה יש אנשים שמאריכים ימים יותר משבעים ושמונים שנה מה שלא היה בדורות הקודמים.
ואל תאמר שזה מחמת התקדמות הרפואה, אלא הטעם הוא משום שכחו של אדום הוא עשיו, הוא ע"י מה שקיים כיבוד הורים, והדרך של עם ישראל לגבור על כחו של עשיו בדור האחרון הוא ע"י שאנו נקיים מצוות כיבוד הורים ולכך בורא העולם מאריך ימיהם של ההורים כדי שנקיים מצוות כיבוד הורים וע"י כך יגבר כוחנו מול אדום.
 
שמעתי מהגרש"י זעפראני שליט"א בשם הגראי"ל שטיינמן זצ"ל דהנה אנו רואים שבדור זה יש אנשים שמאריכים ימים יותר משבעים ושמונים שנה מה שלא היה בדורות הקודמים.
ואל תאמר שזה מחמת התקדמות הרפואה, אלא הטעם הוא משום שכחו של אדום הוא עשיו, הוא ע"י מה שקיים כיבוד הורים, והדרך של עם ישראל לגבור על כחו של עשיו בדור האחרון הוא ע"י שאנו נקיים מצוות כיבוד הורים ולכך בורא העולם מאריך ימיהם של ההורים כדי שנקיים מצוות כיבוד הורים וע"י כך יגבר כוחנו מול אדום.
בדיוק אמירות כאלה הציפו לי את השאלה!
 
ואל תאמר שזה מחמת התקדמות הרפואה
למה לא?
אלא הטעם הוא משום שכחו של אדום הוא עשיו, הוא ע"י מה שקיים כיבוד הורים, והדרך של עם ישראל לגבור על כחו של עשיו בדור האחרון הוא ע"י שאנו נקיים מצוות כיבוד הורים ולכך בורא העולם מאריך ימיהם של ההורים כדי שנקיים מצוות כיבוד הורים וע"י כך יגבר כוחנו מול אדום
והגויים למה מאריכים ימים?
 
דעת הזרע אברהם (סי' סב אות ב ד"ה אך) דלא בעינן כוונה לשם מצוה לקיים מצות כיבוד אב ואם, משום דהיא מצוה שבין אדם לחבירו. וכ''כ הגר''מ שטרנבוך (מועדים וזמנים ח"א סי' כו) דכשהעיקר הוא התכלית כגון כיבוד אב דהעיקר הוא שנעשה רצון אביו, אפילו אין כאן כוונת המצוה, כיון שהמטרה הושגה, קיים מצותו.


וכעי''ז כתב בשו"ת שערי דעה (ח"א סי' נז), שבמצות שבין אדם לחבירו, שעיקרן מפני תיקון העולם, א"צ כוונה כלל, והביא דבריו ביביע אומר (ח''ב אבה''ע סי' א אות ג).


ובשם הגר''ח קניבסקי (הליכות חיים ח"ב אות ת"ז) הובא שאם לא כיון במצוה יש לו זכות אבל י"ל דהמצוה לא יצא.


רואים מכאן שלפי שיטות אלו מצות כיבוד אב ואם היא שונה משאר מצוות שבין אדם למקום, אלא העיקר שהאב קיבל ה'כיבוד', אפילו שלבן היה כוונה אחרת לגמרי....
 
למה לא?

והגויים למה מאריכים ימים?
למה לא? כנראה מכיון שאנו יודעים שהטבע כפוף לרצון ה' ותפקידנו ללמוד מהו רצון ה' ולא להסתכל בפשיטות על הנהגת הטבע.
והגויים לא מאריכים ימים? אולי הא גופא - גם הגויים מאריכים ימים והם לא מכבדים את הוריהם וזה הדבר מעורר טובא את מעלתם של ישראל שמכבדים את הוריהם וע"י כך נכרת כחו של אדום
 
למה לא? כנראה מכיון שאנו יודעים שהטבע כפוף לרצון ה' ותפקידנו ללמוד מהו רצון ה' ולא להסתכל בפשיטות על הנהגת הטבע.
והגויים לא מאריכים ימים? אולי הא גופא - גם הגויים מאריכים ימים והם לא מכבדים את הוריהם וזה הדבר מעורר טובא את מעלתם של ישראל שמכבדים את הוריהם וע"י כך נכרת כחו של אדום
ולמה א"א לומר שכל זה מחמת חסדי השי"ת המרובים שנותן דעת ותבונה לכל בני האדם ובכללם לחוקרי הרפואה, ואשר על כן תוחלת החיים עולה, ולהרבה מחלות ב"ה מצאו רפואות וכו'? ועל ידי זה ישראל יזכו במצוות כיבוד הורים?
 
ולמה א"א לומר שכל זה מחמת חסדי השי"ת המרובים שנותן דעת ותבונה לכל בני האדם ובכללם לחוקרי הרפואה, ואשר על כן תוחלת החיים עולה, ולהרבה מחלות ב"ה מצאו רפואות וכו'? ועל ידי זה ישראל יזכו במצוות כיבוד הורים?
בהחלט
אפשר לומר כך
 
דעת הזרע אברהם (סי' סב אות ב ד"ה אך) דלא בעינן כוונה לשם מצוה לקיים מצות כיבוד אב ואם, משום דהיא מצוה שבין אדם לחבירו. וכ''כ הגר''מ שטרנבוך (מועדים וזמנים ח"א סי' כו) דכשהעיקר הוא התכלית כגון כיבוד אב דהעיקר הוא שנעשה רצון אביו, אפילו אין כאן כוונת המצוה, כיון שהמטרה הושגה, קיים מצותו.


וכעי''ז כתב בשו"ת שערי דעה (ח"א סי' נז), שבמצות שבין אדם לחבירו, שעיקרן מפני תיקון העולם, א"צ כוונה כלל, והביא דבריו ביביע אומר (ח''ב אבה''ע סי' א אות ג).


ובשם הגר''ח קניבסקי (הליכות חיים ח"ב אות ת"ז) הובא שאם לא כיון במצוה יש לו זכות אבל י"ל דהמצוה לא יצא.


רואים מכאן שלפי שיטות אלו מצות כיבוד אב ואם היא שונה משאר מצוות שבין אדם למקום, אלא העיקר שהאב קיבל ה'כיבוד', אפילו שלבן היה כוונה אחרת לגמרי....
זה פלפול יפה,אבל לא מסתדר אם אנחנו מפרשים את דברי חזל כך - שלא היה אדם בעולם שכיבד את אביו כמו עשיו.
כי גם אם יצא ידי חובת המצווה (ושוב, אולי לא צריך כוונה ,אבל גם בפועל עשו עשה מעשים נוראיים לאביו(כמו ניסיון רצח בנו בעודו חי) , אי אפשר לקחת אותו כמודל לחיקוי בכיבוד אב! אפשר אולי להגיד שבשורה התחתונה קיים את המצווה. גם אם היא פגומה מאוד,קיים
 
חזור
חלק עליון