"תחפוץ בנו ותרצנו"

לשון רבינו יונה ז"ל בשערי תשובה "ועוד יתפלל בעל התשובה אל השם. למחות כעב פשעיו וכענן חטאתיו. ושיחפוץ בו וירצהו ויעתר לו כאשר אם לא חטא"

וזכורני שהמלבי"ם ז"ל מסביר החילוק, רק איני זוכר מקומו, אם בפרשת דינה בשכם, 'כי חפץ בבת יעקב', או שמא בפרשת שאול ועמלק בתוכחת שמואל הנביא 'החפץ לה' בעולות וכו'', ואמ"א כעת.
 
נערך לאחרונה:
לשון רבינו יונה ז"ל בשערי תשובה "ועוד יתפלל בעל התשובה אל השם. למחות כעב פשעיו וכענן חטאתיו. ושיחפוץ בו וירצהו ויעתר לו כאשר אם לא חטא"
איני יודע למה אתה מתכוון, אבל אולי חשבת לכוון לחילוק בין לשון "רצון" ל"ריצוי", והיינו שאין הכוונה ל"תרצנו" שהוא מילה נרדפת של "תחפוץ" אלא שהכוונה להתרצות וקיבול התפילות. (והוא חילוק כמו מה ששאלתי כאן)
 
איני יודע למה אתה מתכוון, אבל אולי חשבת לכוון לחילוק בין לשון "רצון" ל"ריצוי", והיינו שאין הכוונה ל"תרצנו" שהוא מילה נרדפת של "תחפוץ" אלא שהכוונה להתרצות וקיבול התפילות. (והוא חילוק כמו מה ששאלתי כאן)
לא.
התכוונתי שגם בדברי רבינו יונה ז"ל צריך להבין מה החילוק בין הלשונות.
 
כעת עלה בדעתי שכנראה אנשי כנה"ג כפלו הענין במילים שונות, ורצון היינו חפץ, וחפץ היינו רצון.
ומנא אמינא לה?! מדברי התנא בסוף מכות: "רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר", הרי שפתח דבריו בלשון רצון, והוכיח דבריו מן הפסוק שהוא לשון חפץ.
 
ומנא אמינא לה?! מדברי התנא בסוף מכות: "רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר", הרי שפתח דבריו בלשון רצון, והוכיח דבריו מן הפסוק שהוא לשון חפץ.
שם זה לא כפל לשון אלא פירוש. כמו שאני אגיד: אני יודע שלפלוני יש מכונית, כי הוא אמר לחבירו שיבוא איתו באוטו. זה לא כפל לשון, אלא להיפך, זה מילה נרדפת ולכן אפשר להביא ראיה לכך שה' רוצה מכיון שכתוב שהוא חפץ, אבל אין ראיה לכפילות לשון.
אם כבר תרצה להביא ראיה לכפילות מילים, ראה כאן.
 
שם זה לא כפל לשון אלא פירוש. כמו שאני אגיד: אני יודע שלפלוני יש מכונית, כי הוא אמר לחבירו שיבוא איתו באוטו. זה לא כפל לשון, אלא להיפך, זה מילה נרדפת ולכן אפשר להביא ראיה לכך שה' רוצה מכיון שכתוב שהוא חפץ, אבל אין ראיה לכפילות לשון.
אם כבר תרצה להביא ראיה לכפילות מילים, ראה כאן.
רבי בנימין פלא עליך.
כתבתי בדבריי "שאנשי כנה"ג כפלו הענין במילים שונות", וזה מתייחס ללשון התפילה.
ומה שהבאתי מדברי רבי חנניה בן עקשיא, הוא רק להוכיח שחפץ היינו רצון, ורצון היינו חפץ, כאמור.
 
חזור
חלק עליון