• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

גדר מבושל כל צורכו בדבר הנאכל חי

#1
נסתפקתי מה הגדר של מבושל כל צורכו (שמותר להחזירו ע"ג כירה בשבת לפי תנאי חזרה אפילו במצטמק ויפה לו) בירקות הנאכלים כמות שהם חיים כגון גזר פלפל שום בצל וכיוצ"ב. שהרי הב"י בסי' שיח כ' דגדר מבושל כל צורכו הוא כל שנאכל לרוב בני אדם. אבל זה מתאים רק לדבר שאינו ראוי לאכילה לפני הבישול. אך מה יהיה הגדר בנאכל חי כבר לפני כן?
אשמח אם הת"ח הנכבדים יודיעוני דבר ה' זו הלכה.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'