• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

המזיק את חבירו בפורים

#1
כתוב בילקוט יוסף הלכות פורים בשם מרן זצוק"ל כי המזיק את חבירו בפורים חייב אפי' שהיה דרך שמחה
וכן שאסור לגזול מחבירו דרך שמחה
ובהערות הביא את זה בשם יביע אומר חלק ט חו"מ סי' א (ב)
חיפשתיה ולא מצאתיה שם
אז היכן המקור?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'