• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

זריקת לחם לפח

#1
שלום, שמי אסף ואני מתגורר בקריית גת.
קיימת תופעה פה והיא שתושבים לא זורקים לחם לתוך הפח אלא משאירים אותו ליד הפח.
זה כמובן מזמין בעלי חיים ומחלות. בנוסף, מייצר מראית עין של לכלוך שגורמת לאנשים לא להקפיד על זריקה של זבל אחר לפח.

התושבים טועניפ שקיים איסור הלכתי לזרוק לחם לפח. האם זה נכון?
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
במענה לשאלתך אם קיים איסור הלכתי לזרוק לחם לפח, וכמו כן מה ההנהגה הנכונה שלא יצטבר לחם ליד הפח ויזמין למקום בעלי חיים ומחלות.
הנה זה ודאי שאין זו הנהגה נכונה להעמיס את צידי פחי האשפה בשקיות לחם, באופן שגם אינם נאכלים ע"י הבעלי חיים, וגם נזרקים לבסוף בביזיון ע"י מפני האשפה, וגם בינתיים מביאים בע"ח ומחלות, ואם היו שואלים אותנו תושבי המקום, היינו עונים להם חד משמעית שהדבר אינו נכון ואינו ראוי כלל, ושעדיף היה להם להכניס השקית בדרך כבוד לתוך פח האשפה ולא לגרום את התקלות הנ"ל.
הן אמת שמבואר בגמ' ובפוסקים שאסור לאבד בידיים חתיכות של לחם שיש בהם כזית, ואפילו כשאין בהם כזית שאז מותר, אולם עדיין אין ראוי לעשות כן והדבר מביא לעניות חלילה, וכמבואר בהרחבה בילקוט יוסף ברכות (סי' קפ ס"ב, עמ' רלח), אולם המעיין יפה שם בהערה יווכח שכל החשש הוא דווקא כאשר מאבד אותם בדרך ביזיון, וכגון שמשליך אותם במקום שיבואו לדרוך עליהם, או במקום שיבואו ליטול עליהם ידים וכדומה, שפעולות אלו שעושים עליהם הם דרך ביזיון, אבל כשנעשה בדרך ארץ ודרך כבוד אין בזה כל חשש של עניות.
ולכן למעשה הנכון והראוי הוא, בראש ובראשונה להיות מחושבים מקודם לכן, ולא לפתוח לחם לפני ששמשערים שרובו ככולו אמור להסתיים. ואחר כך הפירורים שישארו, וכן אם ישארו איזה חתיכות שכל אחת פחות מכזית, יניחם בתוך שקית ויגלגל הפתח שלא יפתח, ויניחם בדרך כבוד בפח האשפה שבבית. וכמו כן אם נשארו חתיכות פת יותר מכזית, באופן שכבר אינם ראויים לאכילה כ"כ, כגון שנתייבשו כבר, או משהו אחר, רשאי לחתוך אותם לחתיכות של פחות פחות מכזית, וליתנם כאמור בתוך שקית, ולהניחם דרך כבוד באשפה שבבית ואין בזה כל חשש, מאחר שלא עושה דרך ביזיון, ואין בהם כזית, וגם אינו מפסידם דבלאו הכי כבר אין שום כוונה לאוכלם עוד.

בברכה רבה
ומועדים לשמחה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'