• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

להסתפר ביום ששי לאחר חצות

#1
שלום,
למדתי שבילקוט יוסף הלכות שבת, כרך א סימן רנא, הלכה שיכולים להסתפר גם אחר חצות, לאחר שהתפלל מנחה.
ממה שהבנתי מדובר כאן ממנחה גדולה (לפי הערה שם "להסתפר ביום ששי")
השאלה שלי היא מה הכוונה ב "לאחר שהתפלל מנחה": ביחיד או במניין ?

שאלה שנייה: מי שיש לו מניין קבוע, האם זה אותה הלכה: הוא צריך קודם כל להתפלל ואחר כך להסתפר ?

תודה על התשובות
שבוע טוב
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'