פסק הלכה ממרן הרב יצחק יוסף בעניין הדלקת נרות שבת במנורת לד

קישורים לאתר 'מורשת מרן'