ברכות

 1. יוסף דהן

  בברכות הריח

  מחפש ספר שדן בזה: שיש לי בשמים עצי , עשבי, ותעורבת של שניהם (אותו סוג של העצי והעשבי שברכתי מקודם) שאי אפשר להפריד כיצד עלי לברך בימי החול ובשבת?
 2. א

  לימונענע גרוס מה ברכתו?

  מה הברכה כשהנענע גרוס וניכר? שהכל או בורא פרי האדמה?
 3. S

  ברכת הגומל לחייל היוצא מעזה בשלום

  שלום וברכה, האם לדעתו של הגאון הילקוט יוסף, לוחם שיצא מעזה, ומטבע הדברים נסע/צעד בצירים מסוכנים וממולכדים, האם יברך הגומל מדין 'הולכי מדבריות' במקום סכנה? שאפילו בהליכה של פחות מ 72 דקות יברכו בשם ומלכות? או שמא לא יברכו?
 4. S

  ברכת הגומל לחייל שיצא מעזה

  שלום וברכה, האם לדעתו של הגאון הילקוט יוסף, לוחם שיצא מעזה, ומטבע הדברים נסע/צעד בצירים מסוכנים וממולכדים, האם יברך הגומל מדין 'הולכי מדבריות' במקום סכנה? שאפילו בהליכה של פחות מ 72 דקות יברכו בשם ומלכות? או שמא לא יברכו?
 5. תלמיד מר"ן

  נוסח הציבור בברכת הגומל

  שלום לכולם רציתי לשאול בחזו"ע ברכות עמ' שמא כתב מרן זצ"ל שהנוסח שעונים הציבור זה "צור אשר גמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב לעד נצח סלה" והנה בילקו"י במהדורה החדשה בחלק ג' עמ' שצז כתב מרן שליט"א מאחר ויש ריבוי נוסחאות לתפוס לשון מרן השו"ע "מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה" האם הוא חולק על אביו?
 6. יוסף דהן

  שהחיינו ספרים

  על מה כתב החזוע שיש לו ע"מ לסמוך הקונה ספר חדש ושמח בו או שהוציא ספר לאור?
 7. דבק בתורת מרן

  ברכת המפיל

  כידוע דברי הרב ברור מללו שמברכים ברכת המפיל אף לאחר חצות לילה ואפי' אם בירך יכול לדבר אח"כ לצורך, וכ"ש ברכת אשר יצר ספירת העומר וכדו' הטעם שהרב כתב ואמר שמותר לדבר אח"כ שכן מצינו בתלמוד ובפוסקים שמותר להזכיר פסוקים, ועוד טעם לדבר - לפי שברכה זו נתקנה על מנהגו של עולם. עלה בדעתי בליל שבועות...
 8. תלמיד מר"ן

  מכתב ממרן שליט"א בדין ברכת הטורטיה

  מכתב ממרן שליט"א בדין ברכת הטורטיה
 9. א

  תנאי רביעי בפת הבאה בכיסנין

  בילקוט יוסף ברכות החדש (עמ' תקלו) כתב להשיג על הגר"מ לוי, וז"ל: אולם צ"ע, דהיאך כתב 'והיה לו לעיין בסוגיא בדברי הריטב"א וכו', הלא הרב ברכת ה' הביא את דברי הריטב"א בעמוד קודם לכן: וכן את דברי הריב"ש הביא באותו המקום שם וביאר דבריו היטב:
 10. יוסף דהן

  חליפה חדשה

  קנה חליפה חדשה וטרם התפלל מנחה בע'ש אז צריך לברך שהחיינו והרי לא יכול לחכות שהרי יעבור הזמן וא''כ אינו מרויח ברכת שהחיינו למאה ברכות לכאו'
 11. הרב יוסף חיים עדני

  בירך נפשות לפני ששתה מים, האם יצא ידי חובה?

  לכבוד הרבנים שליט"א אדם לפני ששתה מים בירך 'נפשות', האם יצא ידי חובה? הלכה למעשה- ומקורות תודה רבה
 12. D

  לא מצאתי בילקו"י או בהלכה ברורה התייחסות לברכת הריח על היין - יש התייחסות בדברי מרן זצ"ל?

  חיפשתי מה ההלכה בזה, רבים מורים לברך הנותן ריח טוב בפירות [וכך מטו משמיה דהגריש"א זלה"ה] וי"א מיני בשמים. דא עקא שלא מצאתי התייחסות לזה בדברי מרן זלה"ה או בניו. אשמח אם הבקיאים בתורת מרן יאירו עינינו בזה.
 13. יוסף דהן

  משנה אחרונה לגבי תערובת עוגיות בשוקולד ואיס קפה

  בעלון אור יצחק האחרון של פר בהר הובאת תשובת הראשון לציון שליט'א מסוף ניסן תשפד בענין איס עוגיות ושוקלד עוגיות וממרח לוטוס עוגיות שמסתמא מרגישים את אותם ולכן מזונות וזה לא כמו הרב ללוש והרב אושרי שליטא אם כן זו משנה אחרונה ואני מבין מזה שה''ה לגבי גלידה עוגיות ומפורש שם דלא כמו שניצל שזה שהכל...
 14. ב

  חידה: איזה מאכל יש 5 דעות מהי ברכתו הראשונה?

  חידה: איזה מאכל יש 5 דעות מהי ברכתו הראשונה?
 15. ינובון בשיבה

  ברכה על מצה עשירה בפסח (בלי להכנס לאם אוכלים פפושדו או לא) לכאורה המוציא?

  לפני שתיבהלו מהכותרת אני אציע את מחשבתי: הדבר ידוע שמצה עשירה היינו קמח שאין תערובת מים כלל אלא מי פירות בלבד או יין וכיו"ב, לכאורה, אם אני מערב אך ורק יין ביחד עם קמח, הטעם של היין צריך להיות מורגש, ולפ"ז יש למצה עשירה דין של פת הבאה בכסנין אליבא דהרמב"ם. עכשיו לנקודה העיקרית, מצינו שיש הבדל...
 16. א

  למה אין דיני ברכת הניסים בחזון עובדיה?

  אשמח להבין למה מרן זצ"ל דילג על הלכות ברכת הניסים (סי' ריח) בחזון עובדיה ברכות, אף שיש כמה נידונים ששייכים לדינא בזה"ז, כגון אם אפשר לברך על ים סוף כשרואהו כולו במטוס וכדו' או אפי' חלק ממנו שנחלקו בזה האחרונים אם צריך לראות בדווקא את מקום הנס ממש וכו' וכן בנהר הירדן כנ"ל ועוד.. ולא עוד אלא שדיבר...
 17. amit26

  ברכת חומוס למריחה

  ראיתי בעלון הנפלא של "אור השבת" שחומוס למריחה ברכתו האדמה כי שמו עליו,חומוס רציתי לשאול - מעבר לשם, הרי הטעם שלו(במיוחד כשמוסיפים טחינה וכו') וכן הצורה שלנו (במקום גרגרים,נוזלי) הרי השתנו האם בשביל לשנות ברכה (למשל מאדמה לשהכל) צריך גם שינוי שם, גם שינוי צורה, וגם שינוי טעם?
 18. יקיר ששון

  ברכת מצה המצופה שוקולד בפסח

  השנה ראינו שמוכרים חברת פופושדו מצות בגודל קטן מצופות בשוקולד , גם מצות יהודה שיווקו מוצר דומה חצי מצה מצופה בשוקולד , האם כבוד הרבנים הגאונים שליט"א חברי הפורום היקרים יודע מה תהליך היצור שלהם והאם יש לברך עליהם בפסח מזונות או המוציא אם כל כוונת היצור הוא לאכילה לקינוח ותענוג ולא לשביעה ? האם...
 19. ס

  ברכת הגומל ליורדי הים

  בעלון השבועי העתיקו את דברי מרן שליט"א גבי ברכת הגומל ליורדי הים ונראה שהסיק שצריך לברך גם על שכשוך במי הים אמנם נוראות נפלאתי שזכיתי להיות נוכח בשיעור ובמפורש אמר על דברי מרן שמעולם לא היה בים ודיבר ע"ז עם מרן ואיך כתבו כן בעלון. ניתן לשמוע בשיעור 23:33 וכן על דברי הרב בקשי דורון בברכת הגומל...
 20. יוסף דהן

  הגומל על שחיה

  האם כתוב גילוי דעת של מרן הראשל שליט'א אם הגומל על שחיה בים זה כמה דקות בתנאי שעומד במקום ששייך טביעה (נכנס מעט אך לא מעט מדי שרק משכשך רגליו) או דוקא אם לא עומד במקום דהיינו שנכנס יותר עמוק?
חזור
חלק עליון