האם מרן זצ"ל הגה בתפילה את האות צ' - טסד"י, או יותר קרוב למנהג התוניסאים?

אני חושב שכמו 'טסדי'.
אשמח אם יוכלו למצוא כן גם הקלטות של מרן זצ"ל כשהוא מתפלל או קורא בתורה כשזה נשמע בבירור.
כמו כן בזכרוני, שמר בריה, מורינו הראש"ל שליט"א, דיבר על כך באיזהו מקומן, שמרן אביו עליו השלום הגה כך [ודלא כהמעוררים לקוראה כעין ס']
אשמח אם מישהו יוכל למצוא זאת בשיעוריו או בספריו,
וכן לכל מקור כתוב [עדיף ספר ולא עלון] בנושא זה, שמצדד להגות טסדי, ושמלקט מנהגי עדות שהגו אותה כך. תודה.
אולי דין גלי רזיא, רבינו @בנימין לוריא יוכל לעזור.
 
איני יודע אם יש משהו ברור כיצד מרן זצ"ל נהג.
יש ראיות לכאן ולכאן.

מה שבטוח, שזה לא מבטא של תונסאים, אלא של רוב ככל עדות הספרדים בתפוצות הגולה וכן הזקנים שעלו ארצה [זן שכמעט נכחד כיום...].
 
המבטא של רבינו היה לבטא סדי ולא צדי, הוא לא היה משתגע לדקדק דוקא בתפילה או בתורה או במגילה בשונה מהדיבור שלו, מה ששמענו אותו מדבר כך הוא היה מתפלל וקורא בתורה
הרב לוריא הביא כמה שיעורים של מרן זצ"ל שעורר על חשיבות הענין, ובודאי לא נעלמו ממך.
בפרט מעניין הסרטון עם בנו רבי אברהם.

מרן היה מדבר כפי שנכון לדבר, ולכן לא הוצרך לייחד לתפילה מבטא שונה.
אבל אנן יתמי דיתמי דאחסור דרא, צריכים לדקדק לפחות בתפלה כפי שמרן דיבר ברגיל.
ולצערנו זה לא קורה.
 
מה שבטוח, שזה לא מבטא של תונסאים, אלא של רוב ככל עדות הספרדים בתפוצות הגולה וכן הזקנים שעלו ארצה [זן שכמעט נכחד כיום...].
זה מבטא ערבי שאין כל ראיה לקיומו. יש טענות על המבטא האשכנזי, אבל אין כל ראיה למבטא הערבי, להיפך, יש ראיה שאין עושים מבטאים באותיות אלא כולם פשוטות (אמ"א).
 
אף אחד לא פירש.
יש אות בערבית שנקראת צאד ונשמעת כמו הצד"י הנ"ל, ומכאן המנהג.
התכוונתי שכת"ר סתם דבריו.
מדבריו דלעיל מובן כאילו זה לא מנהג כל ארצות הספרדים, אלא סתם איזה מנהג של ערבים, והוא בכלל לא מבוסס וכו' וכו'.
לכן ביקשתי, ואחזור ואבקש, אולי כת"ר יבהיר וירחיב כוונתו.
תודה
 
זהו איננו מנהג אלא עיוות טבעי בגלל השפה, כמו שקרה בארצות אחרות כמו תימן ואשכנז.
כיון שהשפות עברית וערבית דומות ונקראות "אחיות", אז בוודאי שהערבים שמרו על השפה המקורית, יותר מאשר בארצות אשכנז.
לכן זה לא סתם עיוות וכו', אלא נשארו ע"פ רוב במבטא המקורי כפי שנשתמר גם ע"י הישמעאלים, והוא יותר נכון ומקורי.
כמובן, שיש לכל זה גם הוכחות רבות מהכתובים, וכמבואר ביביע אומר חלק ו', ובעוד דרשות. וגם הרב הנאמ"ן דיבר בזה.
ולכן בוודאי שיש להתייחס לזה כמנהג של הספרדים בארצות המזרח.
 
אין שום הוכחות לצא"ד הערבי.
וזה שלשה"ק השתמרה אצל הערבים יותר זה ברור, אבל עדיין בהכרח שיהיו שיבושים שישובשו עם השנים.
שיש לכל זה גם הוכחות רבות מהכתובים, וכמבואר ביביע אומר חלק ו', ובעוד דרשות
לא לצא"ד. לזה אין כל הוכחות וגם זה כלל לא מנהג של כל הספרדים. כל מקום נהגו אחרת, והיה אפשר לראות שכל אחד אומר כפי המבטא שלו ולא בגלל איזה מנהג.
 
חזור
חלק עליון