• מעוניין להיות מוקד מכירה של ספר הזכרון השנתי למרן ״קובץ בית יוסף תשפ״ג״ (בתגמול)? שלח כעת מייל לכתובת: office@moreshet-maran.com
  • כל עבודות הדפוס במחירים מוזלים לחברי הפורום! לקבלת הצעת מחיר שלחו מייל לכתובת: dfus@moreshet-maran.com

הערות בסידור

קורסיה

Well-known member
פעילות

15%

אֲרִיכוּת יָמִים

81%


צ"ע למה יהיה אסור לאדם לכתוב בסידור האישי שלו הערות שנצרכות לו לתפילה?
 

יי"ש

Well-known member
פעילות

24%

אֲרִיכוּת יָמִים

20%


צ"ע למה יהיה אסור לאדם לכתוב בסידור האישי שלו הערות שנצרכות לו לתפילה?
לכאורה משום "יד לספרים תקצץ"
ועי' כאן:

ועי' במקורות המובאים כאן. יתכן ושם דברו בזה

ובאמת הוא מדבר ע"ז רבות ליזהר בזה מאוד.
 

אטיאסס

New member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

9%

אחר מחילה רבתי איני מבין זאת, דהרי ידוע לכל דכל גדו"י בכל מושבותיהם כתבו עלי גליון הגהותיהם, ומהם אנו חיים היום ואין פוצה פה ומצפצץ,
ומהם הגה' הב"ח, הגר"א, הגרעק"א, הר"י לנדא ועוד ועוד, וכן מצינו בגדולי הספרדים בדורות האחרונים שהשאירו אחריהם הגהות ובפרט בספרי הקבלה, וכן גאון עוזינו מרן הגרע"י נהג להגיה עלי גליון בספריו (וכידוע שהוציאו מכתי"ק בזמן האחרון הגהותיו על הספה"ק ראשית חכמה).
וכן מצאתי שכתב בספר זכרון משה (אזולאי סימן רע"ט), וז"ל: יד המגיה בס' תקצץ וראוי לנידוי, כ"מ הרמב"ן והראב"ד ז"ל, ואם הודיע בתחילה הס' שהגיה מסברתו מותר, מוהריק"ש בהגה, והנכון למגיה בש"ס ופוס' להניח הנוסחא ישנה, ובגיליון יכתוב הגהתו והמעיין יברור, דברי מ"ז בברכי יוסף.
 

בנימין לוריא

Administrator
חבר צוות
פעילות

39%

אֲרִיכוּת יָמִים

22%

ועי' במקורות המובאים כאן. יתכן ושם דברו בזה
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ק

קורסיה

Well-known member
פעילות

15%

אֲרִיכוּת יָמִים

81%

כל הנושא לא קשור למה ששאלו את הרב מוצפי
השאלה הראשונה היתה רק לכתוב בעפרון את המקומות שמתפללים על יראת שמים
אין כאן שום הגהה וכד'
 
חלק עליון