• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

השקפה עקומה! היתר מכירה וחשמל בשבת יותר גרועים מפאה נכרית

איש תם

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

13%

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

אין לי מושג ואין לי ידיעה ברורה בעניין בקשר אליו. אני כתבתי את הדבר מהצד של הרב בן שמעון
הבנתי שהוא כתב את זה ביחד איתו, ועכ"פ אמרתי שהם לא השמיטו, אלא להיפך, הם כתבו ואח"כ הדברים הושמטו...
 

איש תם

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

13%

הרב יעקב בן שמעון, בנו של הרב שלמה בן שמעון שהוא (הרב שלמה) בנו של הרב מנצור בן שמעון זצ"ל ואח של יבלחט"א הרב ניסים והרב מסעוד בן שמעון.
זהו גם פלא. כי הגר"ש בן שמעון אוחז ממרן זיע"א עולמות.
ואמר פעל לשאלת אברכים בכולל בת"א, שאין להם להיות שליחי ציבור בבתי כנסת שלא מוכנים להכניס את ספרי מרן זיע"א אפי' אם הם אברכים, ויצטרכו להתפלל בביהכנ"ס של בעלי בתים. כי אנשים אלו הם אפיקורסים שמבזים את א' מגדולי הדור!!!
ואיך יכשל בנו באותו דבר?!
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

אני לא כ"כ מבין מה התימה?
אדרבה! אמרתי שהוא כתב את כל מה שמרן סובר והתעקש שיכניסו את זה, אבל בהוצאה לאור השמיטו את זה נגד רצונו...
 

בן ציון

New member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

9%

פאה נכרית, גם אליבא דמרן זיע"א, אינה אלא מדת יהודית.
זלזול בת"ח שחולקים, לכו"ע הוא מדאורייתא.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

ה' ישמור!
יש כאן קישור לדברים מזעזעים!... אמרו לי שהכותרת שם היא "הם שאלו את ר' חיים קנייבסקי אם הרב עובדיה יוסף בגלל שהתיר 'היתר מכירה' בגהינום או בגן עדן ואמר כי הוא בגהינום". ה"י.
אם הבנתי נכון, זה לא בדיוק מה שאומרים שם אלא שאלו משהו שונה. אם מישהו יכול לומר מה בדיוק נאמר שם...
 
פותח הדיון
פותח הדיון
יצחק משען

יצחק משען

Well-known member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

ה' ישמור!
יש כאן קישור לדברים מזעזעים!... אמרו לי שהכותרת שם היא "הם שאלו את ר' חיים קנייבסקי אם הרב עובדיה יוסף בגלל שהתיר 'היתר מכירה' בגהינום או בגן עדן ואמר כי הוא בגהינום". ה"י.
אם הבנתי נכון, זה לא בדיוק מה שאומרים שם אלא שאלו משהו שונה. אם מישהו יכול לומר מה בדיוק נאמר שם...
חסום לי הענין שם, אבל מסתמא זה הדברים של השוטה הטברייני שכתבתי אודותיו כאן
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

מעניין לעניין שלא באותו עניין, אם כבר הוזכר הדבר, במידה ואתה מדבר על המשנ"ב של חברת "אהבת שלום" שכתבו הרב זכותא והרב בן שמעון, נודע לי (מבנו של הרב בן שמעון) שכשהגישו את מה שכתבו הם הזכירו את כל המקומות שיש את דעת מרן זצ"ל, אך העורכים השמיטו הכל...
זה המשנ"ב שמרן הראש"ל דיבר עליה בשיעור השבועי (מוצ"ש במדבר תשפ"ב), נכון?
 
חלק עליון