• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

כיצד לנהוג באמנון יצחק

יצחק משען

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

עפרא לפומייהו!!!....
אמנון יצחק מדבר נגד הרב יצחק יוסף!
(למי שהיה לו ספק מצד עצמו והיה חייב רק לסמוך על רבותינו שליט"א מבלי לבחון הדבר בעצמו...)

רק עכשיו שמעתי את הדברים
הוא ממש חולה בנפשו פסיכופט עם שיגעון גדלות, רחמנות עליו
איך הוא מבלבל בין דברים ומקשה ומתרץ תירוצים שבא לו בלי קשר
ממש מסכת שיכורים
 

לביא

Active member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

24%

אני מציע לסגור את האשכול הזה אין בו לא תורה ולא חיזוק ביראת שמים, וחבל לפרסם דברים שכאלו, הפורום לא נועד בשביל זה.
אף שיש בדבריך אמת. לענ״ד יש עניין לחזק ולפרסם שלא להתקרב ולא לשמוע לאדם המדובר.
 

מרפסן איגרי

Active member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

45%

עפרא לפומייהו!!!....
אמנון יצחק מדבר נגד הרב יצחק יוסף!
לגבי תירס שמעתי מהרב שי עמר, שמרן שליט"א חזר בו מההיתר בתירס.

"ממתי שומעים שירת נשים?" - יביע אומר ח"א ס' ו באם לא מכירה מותר. ורק כשראה אותה בחיים חיותה במלא קומתה. יבי"א ח"ט ס' קח אות מג. ומשמע שתמונה שרי.
(רק אני לא יודע על איזה שירה הוא מתכוון, וכן מתי הרב בירך את האפיפיור)

"מה התפקיד שלך בדיוק, מה אתה עושה? כמה הלכות למדת את ישראל בהיותך רב ראשי, הייתה יושב לומד והייתה מוציא עוד ספרים אולי. אבל מה את עושה? שררה, כבוד, משכורת. וכבוד בכל העולם. מטייל בכל העולם". ע"כ שטויותיו. כל אחד יכול לדעת כמה שקרים אמר במשפט אחד. הרב הוציא כ- 10 ילקוט יוסף חדשים על המועדים מאז היותו רב ראשי, שו"ת הרשל"צ ב' חלקים. ואלפי תשובות לשואלים מכל העולם. הרב מסתובב מעיר לעיר ומישוב לישוב מידי שבת בשבתו ומידי חג, ומלמד תורה לעם ישראל. ומה עושה בחו"ל מטייל במפלי הניאגרה, או בהימליה, מטפס את הרי האלפים ונוסע ברכבלי העולם?! פשוט הבל ורעות רוח לומר כאלו שקרים.

לגבי הכשר של הרב מחפוד שהוא יצא נגדו והיו מעורבים בזה עוד גדולי ישראל (כדבריו) מצורף בזה מכתב ממרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל ששלח לבדוק את ההכשר ואפשר לאוכלו.

אגב שימו לב שהוא הקליט כמה פעמים את מרן רבינו עובדיה, ומפרסם זאת ברבים, שאין שום סיכוי בעולם שהרב היה מרשה להקליט ולהפיץ את הקלטותיו.

ועוד הוא כלל וכלל לא הקשיב למרן שלא לדבר על זה, אלא המשיך עד היום עם שיגעונותיו, למרות שמרן ידע הלכה יותר ממנו. (ואין קשר בין הדימויים שאמר להלכה של הוכחה).

ומעניין שרק הוא יודע את האמת על הבשר ואף חכם אחר אינו יודע מידיעותיו הרחבות, בפרט הסיפורים שהוא 'אינו יכול לספר' ודי למבין.
 

קבצים מצורפים

  • הגרנ קרליץ.jpg
    הגרנ קרליץ.jpg
    145.1 KB · צפיות: 17
נערך לאחרונה:

נוריאל

Active member
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

41%

אני צריך לחפש את זה...
כאן בפורום הביאו כקובץ @הרב אורן נזרית שליט"א מ@הרב שמעון ללוש שליט"א וז"ל:

שלום וברכה
מצ"ב דעת מורנו ורבינו מרן הראש"ל שליט"א בענין תולעים בקלחי תירס בפרט ובפירות בכלל בקובץ (שהעביר לי ידיד נפשי הרה"ג שמעון ללוש שליט"א אפריון נמטייה ותשואות חן חן לו).

וז"ל בענין קלחי תירס:
הנה בעבר לא היו מצויים כ"כ תולעים בקלחי התירס, אך בשנים האחרונות עקב הריסוס הנעשה במקום נטיעתם, רבו התולעים, ונעשה מצוי מאד, וגם קשה מאד לבדוק, שהם חבויים בין הגרגירים. וכך הוגד לי ע"י הבקיאים בנושא, וכך מבואר בספר ילקוט יוסף איסור והיתר ח"ב הלכות תולעים (עמ' רט"ו), וכיום אף לאחר שבישלו את התירס אף שהתולעים שבו מתו, מ"מ נשארים שם, לכן יש לאכול את התירס רק אחר שיפריד את הגלעינים מהקלח. וכפי הנראה נשתנו הדברים בשנים האחרונות על ידי הריסוס המצוי.

ונראה שבתירס בכשרות הרב מחפוד שליט"א עברו בדיקות מדגמיות, ובשמירה הראויה, ויש להתירם.

בברכה רבה
מכאן:
 

קבצים מצורפים

  • 731-2.פ תולעים בתירס .pdf
    70.1 KB · צפיות: 12
נערך לאחרונה:

מרפסן איגרי

Active member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

45%

אם כך יוצא שנשאר לו רק קושיא על מה שהרב אמר על ילדים שבבניקים, שמסתמא היה זה בזמן ריתחא דאורייתא ואין מקשים על הדרשן.

ושימו לב שאם השואל שאל שאלה אקראית כיצד הוא היה מוכן עם הסרטות והקלטות בדיוק בזמן? לא נשמע אמין במיוחד

ויש להדגיש, שהגם שרבנים לפעמים חולקים, ישנה דרך וצורת דיבור מתאימה. במשך השנים הקודמות (בעיקר) הוא התבטא בלשונות רחוביים ממש שאין להם שום מקום בבית המדרש ובאוצר המילים של תלמידי חכמים. גינה והשפיל את כל! הרבנים הספרדים והתימנים באופן השפל ביותר, מה שמעיד כאלף עדים היכן הוא נמצא

עוד חשוב להדגיש, שעל אף שחובה למחות ולהוציא משאול את אותם המאמינים בו, מ"מ בפועל תהילות להשי"ת, אין לו יותר מכמה מאות מעריצים בארץ, לא כפי שהיה בעבר.
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

אם כך יוצא שנשאר לו רק קושיא על מה שהרב אמר על ילדים שבבניקים, שמסתמא היה זה בזמן ריתחא דאורייתא ואין מקשים על הדרשן.

ושימו לב שאם השואל שאל שאלה אקראית כיצד הוא היה מוכן עם הסרטות והקלטות בדיוק בזמן? לא נשמע אמין במיוחד

ויש להדגיש, שהגם שרבנים לפעמים חולקים, ישנה דרך וצורת דיבור מתאימה. במשך השנים הקודמות (בעיקר) הוא התבטא בלשונות רחוביים ממש שאין להם שום מקום בבית המדרש ובאוצר המילים של תלמידי חכמים. גינה והשפיל את כל! הרבנים הספרדים והתימנים באופן השפל ביותר, מה שמעיד כאלף עדים היכן הוא נמצא

עוד חשוב להדגיש, שעל אף שחובה למחות ולהוציא משאול את אותם המאמינים בו, מ"מ בפועל תהילות להשי"ת, אין לו יותר מכמה מאות מעריצים בארץ, לא כפי שהיה בעבר.
גם השאלה על הששבניקים אינה מתחילה בכלל, כי חכם יצחק לא דיבר על הבא''ח, ואין שום הו''א שמי שמתחסד בכל דרכיו כמו הבא''ח ופוסק כמוהו שתהיה עליו טענה
הרב דיבר על מי שמחפש אלטרנטיבה לא לעשות כרבינו עובדיה ולא אכפת לו שהוא נכשל בברכות לבטלה שבודאי מה יצפה מבניו?
 

ראובן יוסף מיארה

Active member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

גם השאלה על הששבניקים אינה מתחילה בכלל, כי חכם יצחק לא דיבר על הבא''ח, ואין שום הו''א שמי שמתחסד בכל דרכיו כמו הבא''ח ופוסק כמוהו שתהיה עליו טענה
הרב דיבר על מי שמחפש אלטרנטיבה לא לעשות כרבינו עובדיה ולא אכפת לו שהוא נכשל בברכות לבטלה שבודאי מה יצפה מבניו?
אמת, זו כוונת הרב לכל מי שבקיא ורגיל בדבריו
 

אושרי רביב

Well-known member
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

אמת, זו כוונת הרב לכל מי שבקיא ורגיל בדבריו
אני לא מבין למה לדון בכלל, יש פתגם במרוקאית (אני בכוונה אסגנן אחרת) שדבר שהוא מסריח, לא מתעסקים איתו, כי הוא יפיץ יותר ריח...
לא צריך להתעסק איתו, הוא לא מעניין את בני התורה, הוא עניין רק באותו זמן בפוליטיקה, וכבר למדו להתרחק ממנו
כבר בקושי שומעים עליו... מה העניין לדון עליו?! מספיק לנו מה שהעליתי לעיל, שמרן זיע"א אמר עליו שהוא "אדיוט עם הארץ"... נגמר, לא צריך לדון עליו יותר מזה, ממילא כל דבריו בטלים ומבוטלים.
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

אני לא מבין למה לדון בכלל, יש פתגם במרוקאית (אני בכוונה אסגנן אחרת) שדבר שהוא מסריח, לא מתעסקים איתו, כי הוא יפיץ יותר ריח...
לא צריך להתעסק איתו, הוא לא מעניין את בני התורה, הוא עניין רק באותו זמן בפוליטיקה, וכבר למדו להתרחק ממנו
כבר בקושי שומעים עליו... מה העניין לדון עליו?! מספיק לנו מה שהעליתי לעיל, שמרן זיע"א אמר עליו שהוא "אדיוט עם הארץ"... נגמר, לא צריך לדון עליו יותר מזה, ממילא כל דבריו בטלים ומבוטלים.
אספר לכב' מאי דבדידי הוה עובדא
לימדתי מתוך חזון עובדיה שלא עולים לקבר ביום שלשים בחנוכה, ובצד ישב איזה אדם והתעסק במשהו אחר, פתאום הוא קם עם האייפון שבידו ואמר לי איך אתה אומר ככה הנה תראה מה כתוב כאן שיש בזה מצוה רבה...
הסברתי לו שאני מלמד מתוך חזון עובדיה, אבל הוא אמר שכבר הראה למשפחה שלו את ההלכה וכך הם ינהגו..
האנשים לא יודעים לחשוב מחוץ לקופסא הטמאה שיש להם ביד, וכשרואים שוטה כזה מביא טענות 'משכנעות' מאמינים לו, ולכן צריך לטרוח מידי פעם להביא גם את הצד האמיתי של המטבע
 

מרפסן איגרי

Active member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

45%

כשרואים שוטה כזה מביא טענות 'משכנעות' מאמינים לו, ולכן צריך לטרוח מידי פעם להביא גם את הצד האמיתי של המטבע
דבריך אמת ויציב, שהרי בהסרטה הזו שיש כאן, בסוף הקהל מוחה לו כפיים (במקום שימחו בו) כאילו היה איזה זמר או בדרן שמעריציו "מחזקים אותו" ה' ירחם על עמו ישראל
 

לביא

Active member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

24%

אספר לכב' מאי דבדידי הוה עובדא
לימדתי מתוך חזון עובדיה שלא עולים לקבר ביום שלשים בחנוכה, ובצד ישב איזה אדם והתעסק במשהו אחר, פתאום הוא קם עם האייפון שבידו ואמר לי איך אתה אומר ככה הנה תראה מה כתוב כאן שיש בזה מצוה רבה...
הסברתי לו שאני מלמד מתוך חזון עובדיה, אבל הוא אמר שכבר הראה למשפחה שלו את ההלכה וכך הם ינהגו..
האנשים לא יודעים לחשוב מחוץ לקופסא הטמאה שיש להם ביד, וכשרואים שוטה כזה מביא טענות 'משכנעות' מאמינים לו, ולכן צריך לטרוח מידי פעם להביא גם את הצד האמיתי של המטבע
ייש״כ.
זה חלק ממה שאמרתי שצריך לפרסם את הדברים ולחזק אותם, שאנשים לא יטעו אחר ההבל ויהבלו.
 

חיים כהן

New member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

14%

הוא אשר אמרתי צריך להתפלל עליו, וכל הדיבורים עליו אין בהם תועלת כי היום אין לו השפעה על הציבור, וחבל להעלות את הדברים האלו כאן. אני חושב שרואים בחוש שרוח רעה התלבשה עליו, ולכן כמו שהוא בזמנו היה מכתת רגליו להחזיר אנשים בתשובה, כך היום יש להחזיר לו טובה ע''י שיתפללו עליו שהקב''ה יסיר מעליו את הרוח הזו.
לפני כשנתיים שאלתי את מרן חכם שלום על כך ביחידות וכך אמר
 

איש הישראלי

Active member
פעילות

4%

אֲרִיכוּת יָמִים

34%

אספר לכב' מאי דבדידי הוה עובדא
לימדתי מתוך חזון עובדיה שלא עולים לקבר ביום שלשים בחנוכה, ובצד ישב איזה אדם והתעסק במשהו אחר, פתאום הוא קם עם האייפון שבידו ואמר לי איך אתה אומר ככה הנה תראה מה כתוב כאן שיש בזה מצוה רבה...
הסברתי לו שאני מלמד מתוך חזון עובדיה, אבל הוא אמר שכבר הראה למשפחה שלו את ההלכה וכך הם ינהגו..
האנשים לא יודעים לחשוב מחוץ לקופסא הטמאה שיש להם ביד, וכשרואים שוטה כזה מביא טענות 'משכנעות' מאמינים לו, ולכן צריך לטרוח מידי פעם להביא גם את הצד האמיתי של המטבע
ומה עם המצוה רבה לבער השטן הנ"ל?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
האם הוא קיבל מאותו שציטט שם מצוה רבה להחזיקו?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ישמרנו ה'...
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

ומה עם המצוה רבה לבער השטן הנ"ל?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
האם הוא קיבל מאותו שציטט שם מצוה רבה להחזיקו?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ישמרנו ה'...
רואים שכב' לא חי בעיר מעורבת
בוא למגדל העמק ותראה שלצערינו האנשים הללו לא מתחילים להבין את הסתירה שהם חיים בה! ללמוד הלכות מהאייפון וגם להתחכך עם מלאך המוות בד בבד. וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'
 

עופר אליהו דמגיאן

New member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

4%

סליחה @יצחק משען - אינני חולק עליך, אבל רק בנוגע למה שכתבת:
היה זמן שיצא נגד הזמרים,
גם רבה של בת ים ממשפחתו של מרן זצ"ל - הרב אליהו בר שלום כתב קונטרס "הטיבו נגן" נגד הזמרים וגם בנו של מרן זצ"ל ואחיו של מרן שליט"א הגאון רבינו דוד יוסף דיבר נגד הזמרים וגם בעניין:
ולאחר מכן נגד שטראוס כמדומה,
היו כמה גדולים שגם יצאו נגדם (בגלל מצעד התועבה) ואינני זוכרם.

ובעניין:
ואף הקים מפלגה על דעת עצמו שנחלה כישלון מובהק
אמר לי תימני אחד שהרב שטינמן ביקש ממלוויו להגיע בהפתעה לבית של אמנון יצחק כדי לומר לו משהו ועוזריו של הרב שטינמן הציעו שאמנון יצחק יגיע הוא אליו והרב שטינמן סירב לדבריהם וכשהגיע הרב שטינמן לאמנון יצחק, אז הורה לו כרב מרבני כולל "חזון איש" וממשיך של רבי יהודה שפירא שעליו לפתוח מפלגה ובגלל שהוא זה שהגיע לאמנון יצחק ובהפתעה- לכן אמנון יצחק אפילו לא הספיק להסריט את זה כהרגלו.
וגם חושבני שמה שהוא:
החל משתגע מעט מעט
זה מרוב צערו על הרדיפות כנגד כל הרגלו מהעבר.
האנשים לא יודעים לחשוב מחוץ לקופסא הטמאה שיש להם ביד
וזה אכן כן הבעיה שיש בארגון "שופר".
 

נוריאל

Active member
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

41%

אמר לי תימני אחד שהרב שטינמן ביקש ממלוויו להגיע בהפתעה לבית של אמנון יצחק כדי לומר לו משהו ועוזריו של הרב שטינמן הציעו שאמנון יצחק יגיע הוא אליו והרב שטינמן סירב לדבריהם וכשהגיע הרב שטינמן לאמנון יצחק, אז הורה לו כרב מרבני כולל "חזון איש" וממשיך של רבי יהודה שפירא שעליו לפתוח מפלגה ובגלל שהוא זה שהגיע לאמנון יצחק ובהפתעה- לכן אמנון יצחק אפילו לא הספיק להסריט את זה כהרגלו.
וגם חושבני שמה שהוא:
מו"ר חכם שלום כהן שליט"א הזים טענה זו והלך לרב שטיימן ששלל מכל וכל לפי זכרוני.
זה מרוב צערו על הרדיפות כנגד כל הרגלו מהעבר.
זה נראה הגיוני וחבל שהגענו לכך.
 
חלק עליון