כשרות רבנות מהדרין

יוסף דהן

Well-known member
שלום וברכה
לפי דעת הרב יצחק לוי מבואר שכשרות רבנות מהדרין היא בד''כ יותר טובה מכל בדץ יעו' בקובץ המצורף.

ושאלתי היא אם כוונתו גם על רבנים שלא מהמחנה החרדי, כגון רבנות קרית שמונה כמדומה?
ב. מבואר שאף בשר של רבנות מהדרין ללא חשש סירכא אלא הוא חלק וזה לא ידעתי עד היום.
 

קבצים מצורפים

  • באר יצחק גליון 152.pdf
    1.8 MB · צפיות: 85
אני לא מבין, על מה כל הקצף הזה, נגיעות בדבר זה מציאות ממשית, שאפי' אנשים גדולים טועים בזה, עיין בזוהר הקדוש בפרשת שלח (דף קנ”ח סע”א) שכן מסביר את חטא המרגלים, שאפי' שאנשים צדיקים היו, עד שהכתוב מכריז עליהם “כולם אנשים ראשי בני ישראל המה” (שלח יג, ג), וכך מסביר הזוהר שהיו להם נגיעות, שחששו כי תיכף בהיכנסם לארץ ישראל, יתבטל מינויים כנשיאים, יחליפום בנשיאים אחרים, והם יהיו כאחד האדם.

וגם הגאון הרב יצחק לוי שליט''א מסכים עם זה, וז''ל:''ראיתי פעם מאמר מאת הרב יצחק לוי הי”ו המטעים את הדברים שכאשר הנגיעה האישית היא נגיעה של צִדְקוּת, המצב חמור שבעתיים. ומכך חשש משה רבנו ע”ה שברך את יהושע, שכן אם שאר המרגלים יוציאו דבה רעה, קיים סיכוי סביר, שיעמדו עד מהרה על טעותם, אך אצל יהושע היתה נגיעה של צדקות, מאחר שידע שבכניסתם לארץ, ימות משה רבו, והיה עלול לחשוב שמכיון שאורך חיי משה תלויים בכך, לכן אם יעכב את הכניסה לארץ באמתלה שזוהי “ארץ אוכלת יושביה”, למצווה תחשב לו, לכן בירכו משה ברכה מיוחדת “יה יושיעך מעצת מרגלים!”, כי אין לך נגיעה אישית קשה יותר מנגיעה של צדקות. ''
 
הוא נגוע בדבר!

לכל המוחים למיניהם, מוזמנים לאכול רבנות!
דע לך שיש הרבה אברכים חשובים שאוכלים בשר חלק של הרבנות וכן מורה מרן הראשון לציון שליט"א שניתן לאכול בשר חלק של הרבנות
וכן שמעתי מהרב בורשטיין שחלק של הרבנות זה כמו הרבה בדצי"ם שמתסמא אתה סומך עליהם
מה גם שפעמים רבות הרבנות דוקא תופסת את כל הרמאים ולא הבדצי"ם אז מה זה אומר?
 
טעים מאד, בהכשר מרן שליט"א שכתב לבית הוראה טהרת יוסף שהוא לכתחילה, אתה מוזמן גם...
אפשר מקור? ראיתי שהתיר בדיעבד אבל לא בשר (אף שלפלא היה בעייני שהרי במוצרים המלאכותיים יש לא פחות בעיות).
אך מי הוא זה שמעיז להקל ראשו בענייני כשרות שהם יסוד הבית היהודי?! אחרי זה מתפלאים על כהנא...
 
אפשר מקור? ראיתי שהתיר בדיעבד אבל לא בשר (אף שלפלא היה בעייני שהרי במוצרים המלאכותיים יש לא פחות בעיות).
אך מי הוא זה שמעיז להקל ראשו בענייני כשרות שהם יסוד הבית היהודי?! אחרי זה מתפלאים על כהנא...
הרב @נתנאל קנתן מבית הוראה טהרת יוסף יעלה לך מקור, הוא שאל את הרב והשיב לו בכתב.
 
אפשר מקור? ראיתי שהתיר בדיעבד אבל לא בשר (אף שלפלא היה בעייני שהרי במוצרים המלאכותיים יש לא פחות בעיות).
אך מי הוא זה שמעיז להקל ראשו בענייני כשרות שהם יסוד הבית היהודי?! אחרי זה מתפלאים על כהנא...
חצוף.
"מי הוא שמעז"? "לפלא היה בעיניי"?
חבל שמרן הראשל"צ לא התייעץ איתך לפני כתיבת התשובה...

בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא.
 
נערך לאחרונה:
השאלה הייתה על בשר בהכשר הרבנות הראשית לישראל כמובן חלק בית יוסף.
ואמר לנו מרן שזה לכתחילה ואפשר להורות כך לרבים.
זו בדיוק היתה השאלה, האם מה שאמרו שאפשר לאכול בשר בכשרות הרבנות, הכוונה דווקא לרבנות הראשית לישראל או גם על רבנות מקומית.
שלום וברכה
לפי דעת הרב יצחק לוי מבואר שכשרות רבנות מהדרין היא בד''כ יותר טובה מכל בדץ יעו' בקובץ המצורף.

ושאלתי היא אם כוונתו גם על רבנים שלא מהמחנה החרדי, כגון רבנות קרית שמונה כמדומה?
ב. מבואר שאף בשר של רבנות מהדרין ללא חשש סירכא אלא הוא חלק וזה לא ידעתי עד היום.

זכורני שבעבר הייתי נוכח בשעה שמישהו שאל את מרן הראש"ל שליט"א אם בחור ישיבה יכול לאכול במסעדה בהכשר הרבנות, הרב שאל אותו אם זה הרבנות הראשית לישראל, וכשהשיבו כן, אמר לו הרב שאם כך אז אפשר (והוא לוקח ע"ז אחריות כרב הראשי לישראל...)
אך עדיין לא מוכח לגבי רבנות מקומית, ואולי להיפך, מכך ששאל איזו רבנות אולי מוכח להיפך, שדווקא ברבנות הראשית לישראל אפשר לסמוך...
 
"מי הוא שמעז"? "לפלא היה בעיניי"?
חבל שמרן הראשל"צ לא התייעץ איתך לפני כתיבת התשובה...
חלילה, לא התכוונתי לכתוב נגן מרן שליט"א, רק שאלתי למה השואל מחפש בכלל לאכול רבנות.
היום החוצפא יסגי של הדור זה שיש מסכמויות שאבותינו לא העיזו לחלוק עליהם, כגון הגישה לרבנות, ועכשיו מנסים בכח למצא התרים.
כאמור מרן שליט"א ענה לשואל אחר ששאלו, אך טוב היה אם כלל לא היה שואלו.
אמר לי פעם מישהו חכם: בכל הכשרויות יש בעיות, אני רוצה שכשאבוא לשמיים אוכל לומר שעכ"פ הקפדתי על כשרות מהודרת (כלומר שמחמירה ביותר).
בכ"א אין ראיה מכך שמרן שליט"א התיר לשואל ספציפי לאכול רבנות, בפרט שמדובר על מקום מסויים, להקיש מזה עכשיו לכל מקום שיש רבנות, כי אם כן אפשר לסגור כבר היום את בד"ץ בית יוסף ואת בד"ץ של הרב מוצפי ושל הרב מחפוד וכו' וכו'.
 
לעניין הרבנות הראשית לישראל, הדברים כבר נידונו בעבר במקומות אחרים בפורום. אין עניין לחזור פעמיים. מי שרוצה מוזמן לחפש...
הנושא כאן כרגע של השואל היתה לגבי רבנות מקומית.
מי שיכול להוסיף ולומר משהו בעניין - מוזמן. מי שרוצה לדון על עצם אכילת הרבנות (שזה היה פשוט לשואל, כפי שכבר נכתב במקום אחר), מוזמן לעשות זאת במקומות האחרים בפורום שדיברו על זה.
 
לשואל לא היה פשוט ללכת לקנות ולאכול רבנות

אלא מקרה שקיבל מהוריו
ולהחמיר לזרוק את השניצלים בא לידי קולא של בל תשחית
והשאלה היתה אם הרב לוי דיבר על רבנות ראשית של ישראל או ירושלים או כל רבנות מהדרין

ואותם שכתבו שרב העיר נשר נוגע בדבר כדאי להם לעבור על חזו"א אמונה ובטחון שאין לנו לומר על מורה הוראה שהפסק שלו משוחד מנגיעות.
וצריך למחות על זה.
 

נושאים דומים בפורום

חלק עליון