• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com
  • בשורה משמחת: בעז"ה עומד לצאת לאור בימים הקרובים ילקוט יוסף ברכות חלק א' החדש. מחיר מוזל לקבוצות הנרשמים מראש (כגון כוללים, קהילות, בתי כנסת וכדו'), לפרטים והרשמה יש לפנות למרכז למורשת מרן במייל: y@moreshet-maran.com

מהי ברכת הטורטיה לפי מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

ב"ה
שלום וברכה,
במענה לשאלתך אודות ברכת הטורטיה ובדעת מרן רבנו הגדול זיע"א הנני להשיב בס"ד,
אמנם בספרי מרן רבנו הגדול זיע"א לא זכינו שבירר לנו דין הברכה על הטורטיה, אולם לפני כמה שנים דנו בזה כמה ת"ח, והיו שסברו לברך מזונות מחמת דקותה, ע"פ חידושו של הגר"מ הלוי זצ"ל, והיו שסברו כן ע"פ דברי הערוך השלחן, או המנחת יצחק, או התשובות והנהגות, אולם בעניותנו זכינו לכתוב בזה תשובה ארוכה מנומקת מדוע אין לחלק בין עבה או דקה ביותר, ולעולם ברכתה המוציא וברכת המזון. אלא א"כ מילאו את הטורטיה ואח"כ טיגנו, שע"י המילוי והטיגון מקבל מהות חדשה של מעטפת וטפלה בעלמא, וברכתו בורא מיני מזונות. אבל כשאוכלו כך בלא טיגון, אפילו ממלא סלטים וכדומה, נשארת ברכתו המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון.

בברכה רבה

נ.ב. הנני מצרף כאן את התשובה המנומקת שכתבנו בזה בעבר עבור החפצים בנימוקי ההלכה.
 

קבצים מצורפים

  • בית יוסף - מאמר תגובה - ברכת הטורטיא.pdf
    131.8 KB · צפיות: 141
תודה על התשובה, האם משנה בעינין הטיגון אם הטורטיה כזית או פחות מכזית בשביל שיהיה מזונות? (כמובן טורטיה ממולאת)
 
ב"ה
שלום וברכה,
אכן, כל מה שצריך בדרך כלל פחות מכזית בטיגון כדי להפוך למזונות, הוא בשביל שעי"ז יורד מחשיבותו והטיגון קובע לו את המהות החדשה שבה הוא פחות חשוב. ולכן בטורטיה ממולאת כשמטגן מוריד לו בלאו הכי את החשיבות, שנעשה רק במהות של מעטפת ודבר טפל, למילוי החשוב של בשר וכדו', והטיגון קובע לו מהות חדשה זו של חשיבות פחותה, וכבר אין לו דין פת גמור שהוא חשוב ביותר, אלא דין מעשה קדרה, וכמבואר בתשובת הרמב"ם ובשו"ת ויוסף אברהם, ופרח שושן, ועוד, כמובא בתשובה המצורפת לעיל בביאור יותר, עיין שם ותרווה צמאונך.

בברכה רבה
 
ב"ה
זו שאלה ממש גבולית, ולענ"ד למעשה כל שנאפה מתחילה על דעת למלא ולאפות, נחשב כאילו ממולא מעיקרא, וכמ"ש בזה מרן הראש"ל שליט"א במכתב בשנים האחרונות לגאון רבי משה יוסף שליט"א בדין לחמניות קריספי כמדומני. אבל אם אינו מיועד בדוקא ע"מ לאפות אח"כ עם מילוי, בזה אפיה בעלמא לכאורה לא משנה אותו מדין פת. רק טיגון וכדומה. אולם כן נראה שאם יהיה בטוסטר, מכיון שהוא סוג אפיה אחר, ונלחץ עם המילוי ומשתנה ע"י המילוי מעין שנעשה בבישול, שמקבל מהות חדשה, ולא כמו באפיה, שנשאר העיסה כמות שהיתה באפיה ראשונה כמעט, בזה נראה שקשה להשאירו במהותו הראשונה, ופנים חדשות באו לכאן, וגם אינו אפיה רגילה, אלא מעין צלי קדר, ולפחות לא יצא מספק, ונכון לברך עליו בורא מיני מזונות.

בברכה רבה
 
לא יצא לי לעיין כמו שצריך בכל התשובות בנידון,
אבל ראיתי בספר ברכה נאמנה (בסוף הספר סימן י) שהאריך הרבה בנידון והעלה שיש לברך עליו המוציא ובסוף כתב שהסכים לו מרן הראשל"צ שליט"א
 
אין לך הרשאות מספיקות להגיב כאן.
חזור
חלק עליון