• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

מה עדיף? לשמור על עולמו של הקב"ה או לסייע למחללי שבת?

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

85%

נסתפקתי בעניין תופעת המיחזור התופסת תאוצה רבה בימים אלו, שהחברות הממחזרות את מוצרי הקרטון והזכוכית (על פלסטיק אין לי מידע) הם חברות שמחללות שבת, הלא הם נייר חדרה (אמניר) לקרטון ונייר, ופיניציה לזכוכית, וא"כ נשאלת השאלה מה עדיף. האם לשמור על עולמו של הקב"ה בבחינת תן דעתך שלא תקלקל את עולמי, או"ד אין לסייע בשום צורה כלל וכלל למחללי שבת.
ולי לענ"ד נראה שבאמת צריך להתרות בציבור שלא לתמוך במפעלים הנ"ל כי התורה למעלה מהכל ושום שיקול פיננסי או בריאותי אינו עומד כנגדה כל עוד אין הדבר בגדר פיקו"נ.
ואמנם יש צד לומר שכמו שאיסור גמור נדחה מפני פיקוח נפש, כך גם הלכה מ'שלחן ערוך החמישי' נדחה מפני בריאות הגוף ויש בזה עדיין 'וחי בהם', וצ"ע, ושו"ת עדיף (תרתי משמע).
 

איש הישראלי

Active member
פעילות

4%

אֲרִיכוּת יָמִים

34%

נסתפקתי בעניין תופעת המיחזור התופסת תאוצה רבה בימים אלו, שהחברות הממחזרות את מוצרי הקרטון והזכוכית (על פלסטיק אין לי מידע) הם חברות שמחללות שבת, הלא הם נייר חדרה (אמניר) לקרטון ונייר, ופיניציה לזכוכית, וא"כ נשאלת השאלה מה עדיף. האם לשמור על עולמו של הקב"ה בבחינת תן דעתך שלא תקלקל את עולמי, או"ד אין לסייע בשום צורה כלל וכלל למחללי שבת.
ולי לענ"ד נראה שבאמת צריך להתרות בציבור שלא לתמוך במפעלים הנ"ל כי התורה למעלה מהכל ושום שיקול פיננסי או בריאותי אינו עומד כנגדה כל עוד אין הדבר בגדר פיקו"נ.
ואמנם יש צד לומר שכמו שאיסור גמור נדחה מפני פיקוח נפש, כך גם הלכה מ'שלחן ערוך החמישי' נדחה מפני בריאות הגוף ויש בזה עדיין 'וחי בהם', וצ"ע, ושו"ת עדיף (תרתי משמע).
אני אכן מקפיד מטעם זה לזרוק את הבקבוקים לפח ולא למחזור
למרות שגם באופן זה הבקבוקים מגיעים בסופו של דבר למחזור
אך זה כבר אינו באחריותי
 
פותח הדיון
פותח הדיון
שילה אפרהימי

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

85%

יי"ש

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

נסתפקתי בעניין תופעת המיחזור התופסת תאוצה רבה בימים אלו, שהחברות הממחזרות את מוצרי הקרטון והזכוכית (על פלסטיק אין לי מידע) הם חברות שמחללות שבת, הלא הם נייר חדרה (אמניר) לקרטון ונייר, ופיניציה לזכוכית, וא"כ נשאלת השאלה מה עדיף. האם לשמור על עולמו של הקב"ה בבחינת תן דעתך שלא תקלקל את עולמי, או"ד אין לסייע בשום צורה כלל וכלל למחללי שבת.
ולי לענ"ד נראה שבאמת צריך להתרות בציבור שלא לתמוך במפעלים הנ"ל כי התורה למעלה מהכל ושום שיקול פיננסי או בריאותי אינו עומד כנגדה כל עוד אין הדבר בגדר פיקו"נ.
ואמנם יש צד לומר שכמו שאיסור גמור נדחה מפני פיקוח נפש, כך גם הלכה מ'שלחן ערוך החמישי' נדחה מפני בריאות הגוף ויש בזה עדיין 'וחי בהם', וצ"ע, ושו"ת עדיף (תרתי משמע).
שמעתי שלאחרונה יש כוללים שאוספים כל אחד מביתו וכדו' ואת הכסף מניחים למשמרת ומשתמשים בו לצרכי הכולל, מתנות לאברכים שיש שמחה במעונם. אולי בכה"ג שרי כי הוא לא עושה בידיים מאומה והוי גרמא ועכשיו אין עיתותי בידי אך בודאי יש לכך תקדים כבר בפוסקים להתיר כי זה גרמא בעלמא.. גם שאדם משלם בתח"צ הכסף הולך לחברה שמחללת שבת וכן אתרים שמחללים שבת ולא מצינו לאסור מטעם זה רק מצד המוסרי.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
שילה אפרהימי

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

85%

כוונתי לומר שכעת כשאתה או כל מישהו אחר נותן פקדון על הבקבוקים, אזי כשלוקחים חזרה את הפקדון הרי שאתה מחזיר את הבקבוק ששייך כביכול לחברה, ומקבל את כסף הפקדון בחזרה, זה לא שכר על המיחזור.
 
חלק עליון