• מעוניין להיות מוקד מכירה של ספר הזכרון השנתי למרן ״קובץ בית יוסף תשפ״ג״ (בתגמול)? שלח כעת מייל לכתובת: office@moreshet-maran.com
  • כל עבודות הדפוס במחירים מוזלים לחברי הפורום! לקבלת הצעת מחיר שלחו מייל לכתובת: dfus@moreshet-maran.com

עדכון בדעת הרשלצ בענין ברכת הטורטיה

ישראל קרמר

New member
פעילות

18%

אֲרִיכוּת יָמִים

0%

מפני שרוב הטורטיות היום הם מקמח חיטה ברכותיהם המוציא וברהמ"ז, אך אלו שמקמח תירס כמו הטורטיה המקורית במקסיקו ברכותיהם שהכל ובו"נ.
אם הבצק עשוי משילוב בין שני הקמחים אז הברכות תלויות ביחס בין שני הקמחים ולא זוכר כמה צריך כדי שיחשב כמו קמח חיטה בלבד.
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

30%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

דעת הרשלצ
מתאריך כה סיון תשפ''ב
בענין שניצל דקה עשר מסקנה למי שאין לו זמן לשמוע כל השיעור

ושאלתי את הרב דביר פרץ שכתב בקו' ב''י שנה שעברה מזונות
אם נכון שכעת חזר בו הרשלצ והעיקר שהכל והשיב נכון
ליל שלישי לשבוע חיי שרה
הצג קובץ מצורף 5972וכך הורה הרשלצ לכתוב בלוח ברכות של הרב מיארה
הצג קובץ מצורף 5973
אלא יש להעיר
שיש לכתוב בצדו ספק מזונות
משום שבילקוי סובר לפטור היכא דאפשר במזונות את השניצל ילקו'י העתיד
וממילא א''א לומר שאין זה ספק וכן הסכים עמי הרב ללוש
מה שכתב בלוח ברכות של הרב @ראובן יוסף מיארה שעל שניצל צמחי מברך שהכל צ"ע גדול, כי כל מי שינסה לטגנו לאפותו או לחממו במיקרוגל בלי הציפוי, יראה שלא רק שמתנה לגריעותא מבחינת הטעם, אלא לא ראוי לעלות על שלחן בנ"א, וודאי שהציפוי בא עכ"פ "גם" לטעם, וסגי בהכי בכדי שיצטרכו לברך עליו מזונות.
ומש"כ על שניצל תירס, צ"ע אם הפריד בעצמו את התירס ושקל שהוא שוקל יותר משאר השניצל, כי בעין אדם רגיל זה נראה לא כך. ואולי יש חילוקים בין החברות.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
יוסף דהן

יוסף דהן

Active member
פעילות

24%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

מה שכתב בלוח ברכות של הרב @ראובן יוסף מיארה שעל שניצל צמחי מברך שהכל צ"ע גדול, כי כל מי שינסה לטגנו לאפותו או לחממו במיקרוגל בלי הציפוי, יראה שלא רק שמתנה לגריעותא מבחינת הטעם, אלא לא ראוי לעלות על שלחן בנ"א, וודאי שהציפוי בא עכ"פ "גם" לטעם, וסגי בהכי בכדי שיצטרכו לברך עליו מזונות.
ומש"כ על שניצל תירס, צ"ע אם הפריד בעצמו את התירס ושקל שהוא שוקל יותר משאר השניצל, כי בעין אדם רגיל זה נראה לא כך. ואולי יש חילוקים בין החברות.
כנזכר בקובץ ב"י האחרון
הרשלצ כתב להורות לשואל לברך שהכל
ולא רק אמר בע"פ לרב מיארה לכתוב
ואף שצ"ע
אנו מבטלים דעתנו
ובכ"מ אין נפק:מ כ"כ לנוהגים לפטור במזונות ושהכל על דברים אחרים כמו שיעץ בילקוי ברכות העתיד
ולמרות שלא כתב או הורה במה שהובא לעיל.
לא הבנתי לגבי שניצל תירס מה כתר כתב
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

30%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

ואף שצ"ע
אנו מבטלים דעתנו
פלא, אם המציאות שכותב עליה זה לא המציאות שנמצאת, אז אכן אנו מבטלים דעתינו לפסק, אבל אין פסק על הטורטיה שאינה מטוגנת.
לא הבנתי לגבי שניצל תירס מה כתר כתב
כתבתי שלפי הנראה לעין, נראה שהרוב אינו תירס, ולכן שאלת יהאם הרב מיארה בדק זאת, וא"כ האם בדק בכל החברות, כי יתכן שיש בזה הבדל ביניהם.
 

קורסיה

Well-known member
פעילות

15%

אֲרִיכוּת יָמִים

81%

ראו כאן שכן אמר מרן ע"ה
 
חלק עליון