שאלת היחס לצה"ל באספקלריה תורנית

ממש דומה לצבא...
לא צריך ללכלך על החרדים רק בשביל להתווכח...
פריצות זו פריצות נקודה! וחמור יותר שאלה שוגגים, ואלה מזידים...
אמירת העובדות זה לא ללכלך, אלא מציאות כואבת. כמובן שאין אני רוצה לקטרג על עם ישראל... אבל אין דרך אחרת לעורר אנשים שחושבים כמוך חוץ מלהעמיד להם מראה מול הפרצוף....
 
פריצות זו פריצות נקודה! וחמור יותר שאלה שוגגים, ואלה מזידים...
ישעיהו ה' כ': "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חשך לאור ואור לחשך"
על כגון דא מתוודים "את אשר הקלת החמרתי ואשר החמרת הקלתי", כדי להצדיק את הסלחנות לתועבת התערובת הצבאית, מאשימים את החרדים שהם גרועים יותר... כמה ירוד!
אבל אין דרך אחרת לעורר אנשים שחושבים כמוך חוץ מלהעמיד להם מראה מול הפרצוף....
תודה, התעוררתי...
שימוש בדמגוגיה זולה מסוג זה לא מכבד את הכותב ואת הפורום
 
אכן??
כל אלפי האברכים הליטאים שהולכים במסירות ללמוד עם ה"עמך" המסורתי הספרדי במסגרת לב לאחים וכדו' חיים בתוך בועה של עצמם???
בתי הספר של רשת החינוך העצמאי ורשת "בני משה" המיועדים ברובם לבני הפריפריה נוסדו על ידי ספרדים??
קרן ההסעות המתוקצבת בעשרות מליונים כל שנה הבאים מתרומות של אברכים ליטאיים מנוהלת על ידי ספרדים??
תנועת ערכים שהחזירה אלפים בתשובה נוסדה על ידי ספרדים??
מוסד המתיבתות שחלק הארי מעולם התורה הספרדי מבוסס על בוגריו (כולל יו"ר התנועה) נוסד על ידי ספרדים??
אני בטוח ששמעת על הגאון ר' חיים גריינימן זצ"ל שהקים את ערכים ואת המתיבתות והיה הכח היוזם מאחורי סמינר אור החיים וישיבת בית שמעיה ועוד ועוד ארגוני קירוב, עד שהג"ר שמעון בעדני זצ"ל אמר עליו בהספדו, שבזכותו קם עולם התורה הספרדי!!
לבוא ולומר שלליטאים אין ענין בקירוב של הספרדים, זו בושה וכפיות טובה שאין כדוגמתה!!
אילולי שהליטאים שמרו על ההשקפה הצרופה, לא היתה תקומה לעולם התורה הספרדי!!

לעצם הענין
יתכן שיש צדק בכך שלא מתאים לומר דברים אלו בפני ציבור שאינם בני תורה, אבל לתומי סברתי שהפורום כאן מיועד לבני תורה, האם טעיתי?
ח"ו
חוצפן
רק מרן זי"ע ההקים את עולם התורה הספרדי ובעזרת עוד רבנים ספרדים בלבד
 
מה זאת אומרת "אצלנו"??
וכי אצל הליטאים , חייל הוא לא נשמה יהודית?
וכי הליטאים לא עושים כמיטב יכולתם לקרב כל יהודי באשר הוא??
מאיפה הבאת את השטויות האלו?
כל מילה אמת. ברור שאנחנו מתפללים על החיילים אבל לא בצבא נקודה.
 
ישעיהו ה' כ': "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חשך לאור ואור לחשך"
על כגון דא מתוודים "את אשר הקלת החמרתי ואשר החמרת הקלתי", כדי להצדיק את הסלחנות לתועבת התערובת הצבאית, מאשימים את החרדים שהם גרועים יותר... כמה ירוד!
אם זה מה שהבנת מדברי אז לא הבנת נכון..
אתה מציג השקפה קיצונית כאילו "החרדים" צדיקים גמורים ומן הדין שלא יאונה להם כל און, ורק הצבא הוא זה שמסכן אותנו, בזה שאין שם שמים שגור בפיהם, ובזה שמשרתות בצבא גם חיילות, וגם אנשים רחוקים מתורה וזה גורם פריצות, שגורמת להסתלקות השכינה, וכל הצלחה שלהם רק מסכנת אותנו יותר יותר.. אך למרות שהם מסכנים אותנו, כיון שס"ס כוונתם לטובה אנו בכל זאת מתפללים עליהם...
אז אם טענותיך שפריצות, וכוחי ועוצם ידי, גורמות לסילוק ההשגחה ולאסונות, א"כ טול קורה מבין עיניך... הרי שלדאבון ליבנו נגעים אלו קיימים גם בתוכנו, ומזיד חמור משוגג, וכמו שכתב הרמב"ן באיגרת לבנו.. ואנו לא חיים באשליות כאילו אנחנו צחים וטהורים ולא בשלנו הסער הזה ורק "בגללם" אנחנו סובלים... ולא אמרתי שאנחנו גרועים יותר אלא שאצלנו החטא חמור יותר כי אינו דומה מי שיודע למי שאינו...
ובר מן דין ובר מן דין, הרי שאתה מתייחס לכל הצבא כחטיבה אחת... בעוד שיש הרבה חיילים שומרי תורה ומצוות שיודעים שה' איש מלחמה ושרק בזכות סייעתא דשמיא אנו נוצחים, והם רק עושים את ההשתדלות המוטלת עליהם.. וגם אלא שלא שומרים כ"כ הרי רואים כמה ביקוש יש לציציות ולתפילין וכל ישראל מאמינים בני מאמנים, וגם אלו שנלחמים בפועל הם ללא תערובת נשים וגם ללא טלפונים, אז עכשיו ממש אין שם בין הלוחמים כמעט שום פריצות
כמובן שמצב אידיאלי הצבא צריך להראות ולהישמע אחרת, אבל כרגע אנחנו לא שם.. וכולם לא מושלמים, וכל אחד צריך להתחזק, ואני עושה את החשבון נפש שלי ולא תולה את כל האשמה באחרים, בזמן שאנו ג"כ נגועים באותם הדברים ממש...
לכן שכל אחד יעשה את מה שמוטל עליו... מי שיודע להילחם ולא ללמוד, שילחם.. ומי שיודע ללמוד שילמד יותר טוב... וכולנו צריכים להתחזק..
זה מה שבאתי להבהיר בניגוד לדבריך, וכן רבותינו רחוקים לגמרי מן הדברים שכתבת... אולי בפורם אחר (אולי של אשכנזים ומשתכנזים) זה היה מתאים...
 
אז אם טענותיך שפריצות, וכוחי ועוצם ידי, גורמות לסילוק ההשגחה ולאסונות, א"כ טול קורה מבין עיניך... הרי שלדאבון ליבנו נגעים אלו קיימים גם בתוכנו, ומזיד חמור משוגג, וכמו שכתב הרמב"ן באיגרת לבנו.. ואנו לא חיים באשליות כאילו אנחנו צחים וטהורים ולא בשלנו הסער הזה ורק "בגללם" אנחנו סובלים... ולא אמרתי שאנחנו גרועים יותר אלא שאצלנו החטא חמור יותר כי אינו דומה מי שיודע למי שאינו...
לא הבנת
לא אמרתי שרק הצבא לקוי בענין כחי ועוצם ידי, ברור שלכולם יש מה להתחזק באמונה וביטחון, אבל יש סכנה מיוחדת במצב שהצבא לא נלחם בשם ה', וכמו כן יש סכנה מיוחדת ממצב הפריצות במחנה הצבא, שהרי פסוקים מפורשים מתריעים "והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"!!
הפסוק אומר "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' נזכיר", דהיינו שבמלחמה צריכים לבוא בשם ה' ולא לסמוך על הרכב והסוסים, ודוקא בענין הזה הציבור החרדי מתחזק מאוד, וכל הזמן רק מדברים על אמונה וביטחון ושלא לבטוח בנשק ובצבא וכו', ואילו בצבא מדברים לצערינו בשפה אחרת.
אני מדגיש וחוזר ומדגיש, לא דיברתי על החיילים באופן פרטי, בוודאי שיש ביניהם רבים שמאמינים בה' ולא נותנים מבטחם בכח הזרוע, אבל הצבא וראשי הצבא מדברים גבוהה גבוהה ומסכנים בכך את כל היישוב בארצינו הקדושה!
אגב, כתבתי במפורש שעל כל אחד לומר "בשלי הסער הזה", אך היחס לצה"ל הוא שהגוף הזה מסכן אותנו מבחינה רוחנית, ועל כך אין חולק!!
 
נערך לאחרונה:
כעת התפרסמו דבריו של הג"ר בונים שרייבר שליט"א בענין היחס לחיילים ועוררו סערה ציבורית רחבה, וכבר התפרסמה ממנו הבהרה.
אך כמה יש למחות באותו שר הנקרא חרדי שהעיז פניו בחוצפה שאין כדוגמתה בגאון התורה שליט"א, לאיזה תהום הדרדרנו, שפוליטיקאי שמבלה שעותיו בין אנשים רחוקים מתורה ומצוות לא מתבייש להטיח דברים בגאון עולם שבקי בכל חדרי תורה רב וראש ישיבה ומרביץ תורה לאלפים מחבר ספרים רבים שמונח כל היום והלילה בתורה הקדושה בעיון עמוק ואין לו אלא ד' אמות של הלכה, אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה!
אותו שר אפיקורס אינו מאמין בשכר ועונש, וחייב הוא נידוי, כדין מבזה ת"ח שאין רפואה למכתו!
וחביריו ששותקים לו, חברים הם לאיש משחית!
 
נערך לאחרונה:
כעת התפרסמו דבריו של הג"ר בונים שרייבר שליט"א בענין היחס לחיילים ועוררו סערה ציבורית רחבה, וכבר התפרסמה ממנו הבהרה.
אך כמה יש למחות באותו שר הנקרא חרדי שהעיז פניו בחוצפה שאין כדוגמתה בגאון התורה שליט"א, לאיזה תהום הדרדרנו, שפוליטיקאי שמבלה שעותיו בין אנשים רחוקים מתורה ומצוות לא מתבייש להטיח דברים בגאון עולם שבקי בכל חדרי תורה רב וראש ישיבה ומרביץ תורה לאלפים מחבר ספרים רבים שמונח כל היום והלילה בתורה הקדושה בעיון עמוק ואין לו אלא ד' אמות של הלכה, אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה!
אותו שר אפיקורס אינו מאמין בשכר ועונש, וחייב הוא נידוי, כדין מבזה ת"ח שאין רפואה למכתו!
וחביריו ששותקים לו חברים הם לאיש משחית!
גאמל"י.
 
כעת התפרסמו דבריו של הג"ר בונים שרייבר שליט"א בענין היחס לחיילים ועוררו סערה ציבורית רחבה, וכבר התפרסמה ממנו הבהרה.
אך כמה יש למחות באותו שר הנקרא חרדי שהעיז פניו בחוצפה שאין כדוגמתה בגאון התורה שליט"א, לאיזה תהום הדרדרנו, שפוליטיקאי שמבלה שעותיו בין אנשים רחוקים מתורה ומצוות לא מתבייש להטיח דברים בגאון עולם שבקי בכל חדרי תורה רב וראש ישיבה ומרביץ תורה לאלפים מחבר ספרים רבים שמונח כל היום והלילה בתורה הקדושה בעיון עמוק ואין לו אלא ד' אמות של הלכה, אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה!
אותו שר אפיקורס אינו מאמין בשכר ועונש, וחייב הוא נידוי, כדין מבזה ת"ח שאין רפואה למכתו!
וחביריו ששותקים לו, חברים הם לאיש משחית!
האם יש אפשרות להביא כאן את דבריו המלאים?
 
השכינה לא נמצאת במקום שיש פריצות, ולא בקרב אלו ששמים יהבם בכוחי ועוצם ידי, כאותם הצהרות הנשמעות חדשים לבקרים מפי שר הביטחון והרמטכ"ל ללא הזכרת שם שמים, ההצלחות שישנם, הם בוודאי וללא כל ספק בזכות לומדי התורה בכוללים ובישיבות הקדושות, אין זה סותר את הכרת הטוב שיש לנו לחיילים שמוסרים נפשם על הצלת עם ישראל, אבל מאידך אנו צריכים להגביר את המודעות לחשיבות לימוד התורה בעת הזו, ולהרימו על נס ככל האפשר!!
מחילה, באמת שלא בתכוונתי להכנס לדיון הזה, אבל אם הקב"ה לא נמצא במקום שיש בו פריצות, אזי לשיטתך הוא גם לא נמצא בהרבה מקומות בבני ברק וירושלים, ומעבר לזה, הרי צניעות זאת לא נקודה החלטית, שהרי מה נאמר על פאה? הלה אסר והלה התיר, אז זה פריצות או לא? לא לשים גרביונים? [אליבא דהתוס' שהובאו במשנ"ב] פריצות לאוסרים ואין בזה כביכול בעיה למתירים, וכן גרביונים בצבע העור? ובכלל חצאית שהיא בגבול של מתחת לברך? צמוד? צבעוני כזה ואחר שהוא על גבול האסור [אדום כהה]? ועוד כהנה וכהנה כי לפי כל האוסרים כמעט ואין מקום שהקב"ה שוכן בו?!
ואם עליהם אתה מלמד זכות, תלמד גם על החיילים, נכון שיש שם פריצות והרבה דברים לא טובים [מהנסיון], אבל אני אתן לך נקודה קטנה, אתה יודע כמה אנשים רחוקים כמרחק מזרח ממערב יש שם, ובזכות שהם שם הם זוכים להתפלל לפעמים רק מעצם היותם משלימים מניין [נניח בלי חזרת הש"ץ וס"ת ובזה אנצל מהתלונה אם הם מצטרפים למניין] ולהניח תפילין, קידוש בשבת שאם לא היו שומעים שם לא היו מגיעים לזה לעולם [קיבוצניקים], אחרי זמן שכולם ביחד יש כאלהה שאפילו שרים שירי שבת בשבת.
שוב, אמרתי את כל זה רק כדי ללמד כף זכות כלפי עמ"י משום שלצערי יש גם כאלו שהולכים מהדת לכיוון השני.
*********************************************************************************************************************************************************
ואני אסיים בנקודה קטנה שכדאי לחשוב עליה, כשאני הייתי בסדיר ומילואים [ב"ה כבר לא שם אלא בכולל], הייתי מוכן לקבל כדור בגוף לא רק בשביל מי שהיה איתי, גם בשביל כל אברך, ולא רק אני, כולם היו ככה.
האם אנחנו כאברכים היינו מוכנים לא לקבל כדור, אלא רק להשאיר את האשה עם הילדים כשקשה לה והיא צריכה אותנו כמו שחברים שלי מהסדיר עזבו גם נשים בהריון בחודש שמיני בין היתר גם בשבילנו האברכים [נכון שיש בזה טעות השקפתית שהרי היה עדיף שילמדו תורה או יקראו תהלים, אבל המטרה שלו בסופו של דבר היא גם בשבילנו אף אם בשבילנו היא שגויה] או ללמוד גם כשאנחנו עייפים מאוד מעבר לרגיל כמו שהוא עושה לשיטתו [שוב כמו ההערה הנ"ל] בשבילנו [כן, הכוונה שלו גם בשבילנו], אבל לא בשביל שנתגדל ונתעלה בתורה, אלא בשביל לשמור עליו [שהרי כך אנו מאמינים שאנחנו שומרים עליו על ידי התורה ומצוות שלנו] כמו שהוא בטוח שהוא עושה בשבילנו?
לא צריך לענות, זאת שאלה שכל אחד צריך לחשוב עם עצמו אני חושב.
ואחרי כל זה, לא נראה למישהו פה שצריך לדון אותם לכף זכות? נכון לא צריך להיות כמותם או חיילים בצה"ל, אבל האם אנחנו עושים את התפקיד שלנו במצב הזה כחיילים בצבא ה'?
*********************************************************************************************************************************************************
נ.ב - אין לי שום כוונה לדבר על אף אחד מישראל, ומה שנכתב ברישא הוא אך ורק בא לאפוקי מהטענה על החיילים כאילו רק אצלם זה קיים, למעשה ודאי שיש לדון כל אחד מהמקרים לכף זכות כמו שהיינו דנים לכף זכות את הילדים וההורים שלנו אם ח"ו הם לא היו כמותנו.
שבוע טוב ומבורך
 
הרב "ינובון בשיבה", כנראה לא קראת את מה שכתבתי בהודעות קודמות, אז אני אדגיש שוב את מה שכבר הדגשתי כמה פעמים.

לא דיברתי על החיילים. נקודה. הנושא הוא אך ורק הגוף שנקרא צה"ל, שזה מתייחס למערכת הכללית של צה"ל!!

אין ספק שיש שם חיילים נפלאים שמוסרים נפש עבור עם ישראל, ואני לא מפקפק בזה כלל וכלל, כל הנושא הוא היחס לצה"ל כגוף וכמערכת, ועל זה באו כל דבריי דלעיל, שהמערכת הצבאית היא קלוקלת ומסכנת את עם ישראל, והגוף הזה טוב לו שלא היה בא לעולם במתכונתו הנוכחית.
אבל החיילים עצמם, ברור שרובם נשמות טובות וקדושות, מאמינים בני מאמינים, ואנחנו אוהבים אותם ומכירים להם טובה בלי סוף.
אין שום מצוה ללמד זכות על גוף בעייתי, אדרבה זה מעורר קטרוג, והקב"ה אומר על כבודי לא מחיתם וכו'.
 
הרב "ינובון בשיבה", כנראה לא קראת את מה שכתבתי בהודעות קודמות, אז אני אדגיש שוב את מה שכבר הדגשתי כמה פעמים.

לא דיברתי על החיילים. נקודה. הנושא הוא אך ורק הגוף שנקרא צה"ל, שזה מתייחס למערכת הכללית של צה"ל!!
אתה צודק, מחילה, פשוט ההודעות הקודמות היו תוך כדי שכתבתי אז לא ראיתי אותן.
"אין שום מצוה ללמד זכות על גוף בעייתי, אדרבה זה מעורר קטרוג, והקב"ה אומר על כבודי לא מחיתם וכו'."
גם אני לא לימדתי על הגוף אלא על האנשים.
 
חלק עליון