• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

חשמל ביו"ט

#1
מועדים לשמחה! שכחנו בעיו"ט לחבר את התקע של הפלאטה לשקע עם שעון שבת שעוד לא דלק וגילינו את זה רק ביו"ט עצמו וזה גרם לצער רב, והסתפקתי האם היה אפשר להתיר לחבר את התקע לשקע? וחשבתי להתיר ע"פ מה שהביא מרן זי"ע בחזו"ע יו"ט(עמ' נג) שאין למחות בחוזקה בנוהגים היתר בהדלקת חשמל ביו"ט והבא לשאול מורים לו לחומרא ובהערה הביא שהערוך השולחן התיר והמשפטי עוזיאל והגרצ"פ פראנק להדליק חשמל ביו"ט ועוד, ועוד שהשעון שבת עדיין לא דלק וכשמחברים את התקע זה לא פועל ישר אלא אחר זמן ועוד אם מחברים ע"י שינוי. האם היה אפשר להתיר במקום צער ביו"ט? רציתי לשמוע את דעתכם...
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'