• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

אמירת צדקתך בשבת שלפני פסח שני

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

אינני מוצא את החילוק בין זה לבין אמירת תחנון בער"פ שני. ואם לא אומרים תחנון (וכמבואר כאן), נ"ל שגם אין לומר צדקתך, ואיני יודע מה מקום יש להסתפק.
 

יי"ש

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

להלן תשובה שענה השתא הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 249088
לכבוד מו"ר בנש"ק
השנה שפסח קטן יוצא ביום ראשון האם במנחה של שבת אומרים צדקתך?
תודה רבה למו"ר עט"ר
תשובה
אומרים צדקתך, ויש מי שיערער.
 

יי"ש

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

מי שמתפלל אצל אשכנזים (או אצל אחרים) שאומרים צדקתך בכה"ג, האם יאמר עמהם?
לכאורה אין בזה משום לא תתגודדו כי הוא אומר בלחש ואין פה אגודות אגודות, וכמו שמתפלל בנוסח שלו בינו ובין עצמו,

ודרך סברא, גם יוכל לסמוך על הפוסקים שכתבו כן לומר צדקתך קל וחומר מבימות החול דס"ל שאומרים תחנון ביום ערב פסח שני שאין צריך להזכיר הציבור שמחר חג כמו ער"ח ומועד שהרי זה אינו חג רק תיקון למי שהפסיד להקריב בפסח ראשון. גם בר"ה בערב היום אומרים תחנון אף שמועד הוא.
ובפרט שבתפילה כ' גאון עוזנו מרן זיע"א שבנוסח ועניני תפילה אזלי' בתר המקובלים והאר"י ואינהו ס"ל שיש סוד עמוק להזכיר את מרע"ה ודוד המלך במנחת שבת.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

לכאורה אין בזה משום לא תתגודדו כי הוא אומר בלחש ואין פה אגודות אגודות, וכמו שמתפלל בנוסח שלו בינו ובין עצמו,

ודרך סברא, גם יוכל לסמוך על הפוסקים שכתבו כן לומר צדקתך קל וחומר מבימות החול דס"ל שאומרים תחנון ביום ערב פסח שני שאין צריך להזכיר הציבור שמחר חג כמו ער"ח ומועד שהרי זה אינו חג רק תיקון למי שהפסיד להקריב בפסח ראשון. גם בר"ה בערב היום אומרים תחנון אף שמועד הוא.
ובפרט שבתפילה כ' גאון עוזנו מרן זיע"א שבנוסח ועניני תפילה אזלי' בתר המקובלים והאר"י ואינהו ס"ל שיש סוד עמוק להזכיר את מרע"ה ודוד המלך במנחת שבת.
היא גופא השאלה. האם מחמת כן יהיה מותר לו לומר עמם צדקתך גם למ"ד שלא אומרים (או שיש בעיה לומר כן).
 

יי"ש

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

היא גופא השאלה. האם מחמת כן יהיה מותר לו לומר עמם צדקתך גם למ"ד שלא אומרים (או שיש בעיה לומר כן).
נראה שלפי"ד הראש"ל לא יהיה צריך לומר שאין בזה לא תתגודדו אם לא יאמר,

יתכן והלשון מותר לא כ"כ מתאים כי אינו אסור מן הדין ואם אמר לא עבר איסור
 
חלק עליון