דברי מו"ר רבי בן ציון מוצפי שליט"א על ראשי הישיבות המשוכנזים.

גם בישיבות של ראשי הישיבות הספרדים המובהקים ביותר, כגו' חזון עובדיה, יקירי ירושלים, אוהל יוסף, וכיוצ"ב לא אומרים תיקון ולא חק לישראל.
אחר המחילה, אין בזה עניין למשוכנזים, טעות גסה וחמורה. יש בזה עניין לצורת ישיבה וכך נוהגים כיום גם בפורת יוסף (ואני מאמין שאפילו בבני ציון...)
 
לפעמים האידשקיט
ומי גילה לכבודו שהתיקון לא אידישקייט, אטו האריז"ל לא היה לו אידישקייט, אולי נשלח אותו לכבודו שילמדו מה זה אידישקייט, וכן מרן החיד"א
אולי מספיק ?!?!?!
 
חזור
חלק עליון