חשמל ביום טוב

נ ליסואר

Active member
רציתי להעיר שבזמנו היו שהיתירו להדליק חשמל ביום טוב אבל למעשה מי שיעיין בציץ אליעזר חלק א' שדן בדברים אלו וגם במאור ישראל על ביצה דף לב וילקוט יוסף על יום יום יראה שלמעשה הנידון של איסור נולד קיים כאן מישום שאין זו העברה מאש לאש כמו שהיה נראה לחשוב אלא אדרבה החשמל הקיים בפלוס והמינוס הוא באצם זרם חשמלי שהחיבור שלו יוצר אש וממילא יש כאן איסור נולד
וראיתי שפוסק אחד ת"ח גדול אומנם שכתב בשוות שלו לומר שלמעשה אין זה איסור הבערה מישום שלא על זה דיברו חז"ל משיום שזה לא נוצר מחמצן ויכול לעצמו מי שיעיין בציץ אליעזר הנ"ל ימצא ששזה לא מדוייק מישום שבתוך החשמל יש חוטים שפשוט מונעים את החום להיות נשרף
וכן אדרבה רואים בחוש שהתחממות חוטי החשמל גורמת לשרפות
אני לא מזלזל ולא משתלח בשום ת"ח לפחות לא כאן בפורום אבל האמת חייבת להיאמר אי אפשר לבוא לומר הרב ההוא אמר זהו
 
חזור
חלק עליון