• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

מרן הראש"ל שליט"א יצא מגדרו וזימן את הרב המחבר לביתו! ספר פסקי שבת הכולל מעל 800 עמודים של פסקי הלכות עם מקורות בהלכות שבת בנושאים מצויים ואקטואליים

Gavriel Ohana

New member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

35%

שבוע טוב ערכתי את ההודעה ותייגתי את הרב מורשת מרן והרב ללוש אולי בעז"ה יוכלו להאיר עינינו שנדע מה להורות לרבים
אוסיף ואומר שבביה"כ בשבת היה דיון בנושא הזה בדיוק משום מעשה שהיה בשבת שפלאפון "חכם" נשכח באחד התאים ובתפילת הנץ צלצל ללא הרף והפריע למהלך התפילה, והדעות היו חלוקות בין הת"ח מה לעשות ונשאר בשוא"ת ( מבלי להתייחס גם לנושא הבעייתי שהמכשיר נשכח ושייך למישהו אחר שלא היה בתפילה ואם היה נשבר וכו')

אז כולנו ממתינים גם לתשובה האם אמת הדבר שהרב חזר בו מתשובתו בשו"ת או שתשובה עדיין בעינה עומדת

בברכה
 

ראובן יוסף מיארה

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

שבוע טוב ערכתי את ההודעה ותייגתי את הרב מורשת מרן והרב ללוש אולי בעז"ה יוכלו להאיר עינינו שנדע מה להורות לרבים
אוסיף ואומר שבביה"כ בשבת היה דיון בנושא הזה בדיוק משום מעשה שהיה בשבת שפלאפון "חכם" נשכח באחד התאים ובתפילת הנץ צלצל ללא הרף והפריע למהלך התפילה, והדעות היו חלוקות בין הת"ח מה לעשות ונשאר בשוא"ת ( מבלי להתייחס גם לנושא הבעייתי שהמכשיר נשכח ושייך למישהו אחר שלא היה בתפילה ואם היה נשבר וכו')

אז כולנו ממתינים גם לתשובה האם אמת הדבר שהרב חזר בו מתשובתו בשו"ת או שתשובה עדיין בעינה עומדת

בברכה
אולי תפנה בשאל את הרב לרב ללוש (עם תיוג שמו), כך בטוח הוא יראה.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

שבוע הספר | הרב אפרים זלמן גלינסקי

שם הספר:
פסקי שבת
נושא הספר: פסקי הלכות עם נימוקים ומקורות על סדר השולחן ערוך, ובסופו שאלות ותשובות, חקירות ובירורי הלכות
שם המחבר: הרה"ג יניב נסיר

לאחרונה שוחחתי עם אברך יקר שהתלונן בפניי על ההכנות הרבות שהוא עסוק בהן בימי שישי לקראת שבת. מייד לאחר תפילת שחרית הוא יוצא לסבב של קניות אחרונות (רק השלמות!) והסבב הזה בלבד אורך לו כמעט שעתיים. לאחר מכן סידור הקניות וההתעסקות עם הכנת התבשילים (רק השלמות להכנות הרבות האחרונות של בני ביתו), הכנת הנרות וסידורים אחרונים. צר לו לאותו אברך על זמן יקר שיכול היה להקדיש אותו ללימוד. אינני בא לקבוע מסמרות בנידון וכל אחד יעשה כעצת רבו כמה זמן ראוי להקדיש לכך, אבל מכל מקום אמרתי לו שהוא עסוק במצוות כבוד ועונג שבת, שכן לדעת כמה מגדולי הדורות זצ"ל מצוות כבוד ועונג שבת ("וכבדתו מעשות דרכיך" ישעיה נח יג) ניתן לקיימה אך ורק בערב שבת על ידי הטרחה לכבוד השבת. כאשר מתענגים מאותה טרחה בשבת עצמה מקיימים על ידי כך מצוות עונג שבת ("וקראת לשבת עונג"). לכן כמובן אין להצטער על רוב 2הטרחה הנעשית לכבוד שבת. שמחתי לראות שמחבר הספר הנפלא שלפנינו 'פסקי שבת' בקדיש פרק נרחב ביותר הדן בהלכות אלו של ההכנות לשבת. בטוחני שרבים אינם יודעים שבנושא זה קשורים הלכות ופרטים רבים, וכדאי לעיין בשאלות ובתשובות המפורטות המופיעות בספר כדי לקבל מושג במה הדברים אמורים. זאת מלבד שאר פרקי הספר המלא והגדוש בעיון ההלכה ובהלכה פסוקה.

הגאון המחבר שליט"א מסביר בפתח הספר מהי הדרך הראויה להגיע להלכה הפסוקה:
"והנה מילתי אמורה... אשר לא יתכן תלמיד חכם שאין בו עיון, והוא דבר פשוט, ועיקר העיון וההבנה הישרה נקנית בעיון הגמרא ומפרשיה דייקא, ורבה של ירושלים [מרן] הגאון ר' צבי פסח פרנק זצ"ל היה אומר על הפסוק בישעיה (כח, ט), 'את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה', מי יכול להורות דעה - רק מי שבטרם כל יבין שמועה, והיינו מי שהעמיק ועסק בסוגיות הש"ס המורכבות בגפ"ת והראשונים בהבנה עמוקה ויסודית, ורק אח"כ יורה דעה. ואין זה שייך רק בהוראה לרבים, כי גם בעצם דרך הלימוד, הרבה אברכים מרגילים עצמם, להניח את הלימוד בעיון בגמרא ובראשונים ובדברי גדולי האחרונים- עד ההלכה למעשה, ומשקיעים את עיקר עיסוקם בלימוד בקיאותי וידיעת פוסקי הזמן, במחשבה כי כך יקיימו 'דע מה שתשיב', וגם המה רואים כי אצל ההמון מתקבלים ספרים הנכתבים בדרך זו בברכה ואהדה, וחדשים לבקרים נפוצים ספרים שבמקור דבריהם מובא פסיקות המבוססות על: 'כך אמר לי רב פלוני', 'כך שמעתי מרב אלמוני', וחכם - מחבר הספר - מה הוא אומר? לית ליה מגרמי ולא כלום".

ואכן רבו המסכימים על ספר זה של המחבר. נביא כאן דברים חמים של בעל ה'פסקי תשובות' הגר"ש רבינוביץ שליט"א:
"החיים והשלום לכבוד הרב החשוב והנעלה מאוד, ראש כולל, הרה"ג מוה"ר יניב נסיר שליט"א, רו"כ ובית הוראה 'מעין טהור' מחשובי התלמידי חכמים בשכונתינו המעטירה אחדשה"ט כמשפט, בשמחה רבה ובקורת רוח קבלתי גליונות מספרו 'פסקי שבת', והוא חיבור נפלא מאד של הלכות הנחוצות המקיף את כל הלכות שבת, בחריפות ובבקיאות נפלאה. ונתברכת בכשרון מן השמים בלשון עט סופר מהיר, ושם הספר כשמו כן הוא, פסקים קצרים ומתומצתים היטב, שנכתבו בבהירות ובשפה השוה לכל נפש, אשר בלא ספק יעורר חשק ורצון ללמוד ולהשכיל בהני הלכתא גבירתא שבהם עוסק ספר זה".
(עיתון משפחה, כ"ב בתמוז תשפ"ב, גיליון 1568)
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ב

בית ההוראה מעין טהור

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

34%

לרב מיארה שליט"א יישר כח. גם אני ראיתי ושמחתי [לא ידעתי כיצד העתיק כת"ר הכל מהעיתון? יש אפשרות כזאת?].

גבי מי שכתב גבי פלאפון חכם- הדיון שם הוא אחר כי אז אין זה כלי שמלאכתו לאיסור אלא חסרון כיס בדרך כלל וגם הרב בספר העיר שבהרבה פל חכמים כשנוגעים בהם הם מיד רוטטים.
לגבי כשרים בשבת גם אני דברתי עם אברך אחד שאמר לי שגם הוא זוכר בודאי שמרן שליט"א דיבר בזה בלוין ואמר בפשטות שזה בגדר צורך מקומו. ומבואר כנ"ל.
כמו שכתבתי גם הרב נגד "שמועות" וגם כתב ע"ז מאמר בספרו שו"ת הלכה למשה חלק ב' לגבי ברכת הבושם שבנו הגר"ד יוסף כתב שהרב שוב חזר בו, והרב האריך לכתוב שבכיוצא בזה קשה לסמוך על זה. כי יתכן שהרב רק התכוין שיש לדרך זו פנים מסבירות בהלכה.
אבל כאמור כאן רוב אחרוני זמננו הבינו לקולא והרב שמע מקרוב משפחתו ששאלו בהדיא.
בכל אופן נשמח לקבל תשובה ודאית בכתב, וכשהרב יכנס שוב למרן שליט"א אקווה שיוכל לבקשו התייחסות ברורה.
חזק וברוך לכלל הת"ח החשובים המנעימים זל"ז בהלכה.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ב

בית ההוראה מעין טהור

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

34%

לרב מיארה שליט"א יישר כח. גם אני ראיתי ושמחתי [לא ידעתי כיצד העתיק כת"ר הכל מהעיתון? יש אפשרות כזאת?].

גבי מי שכתב גבי פלאפון חכם- הדיון שם הוא אחר כי אז אין זה כלי שמלאכתו לאיסור אלא חסרון כיס בדרך כלל וגם הרב בספר העיר שבהרבה פל חכמים כשנוגעים בהם הם מיד רוטטים.
לגבי כשרים בשבת גם אני דברתי עם אברך אחד שאמר לי שגם הוא זוכר בודאי שמרן שליט"א דיבר בזה בלוין ואמר בפשטות שזה בגדר צורך מקומו. ומבואר כנ"ל.
כמו שכתבתי גם הרב נגד "שמועות" וגם כתב ע"ז מאמר בספרו שו"ת הלכה למשה חלק ב' לגבי ברכת הבושם שבנו הגר"ד יוסף כתב שהרב שוב חזר בו, והרב האריך לכתוב שבכיוצא בזה קשה לסמוך על זה. כי יתכן שהרב רק התכוין שיש לדרך זו פנים מסבירות בהלכה.
אבל כאמור כאן רוב אחרוני זמננו הבינו לקולא והרב שמע מקרוב משפחתו ששאלו בהדיא.
בכל אופן נשמח לקבל תשובה ודאית בכתב, וכשהרב יכנס שוב למרן שליט"א אקווה שיוכל לבקשו התייחסות ברורה.
חזק וברוך לכלל הת"ח החשובים המנעימים זל"ז בהלכה.
סליחה. לרב לוריא.
 

הרב שמעון ללוש

Administrator
חבר צוות
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

97%

ב"ה
טוב שכבודו שלח אלי הודעה פרטית, זה הרבה יותר טוב, כי הרבה מזכירים את שמי ואני לא תמיד נכנס וגם כשנכנס לא תמיד שם לב שהזכירו. (וגם בהודעה פרטית לפעמים באותו רגע אני לא יכול ולאחר זמן זה נשכח אז עדיף להזכיר אחר יום או יומיים).

אולי אחד מהרבנים כאן בפורום שמעו גם אודות נושא זה אם מרן שליט"א חזר בו לעניין פלאפון מתשובתו ?

הרב מורשת מרן או הרב ללוש?

@הרב שמעון ללוש
@מורשת מרן

זכורני שבתשובה שכתבתי בשעתו על גדר צורך גופו ומקומו, הבאתי מהילקו"י גופיה שצידד בזה להקל, ושעכ"פ לא יצא מספק, ולכאורה הוי סד"ר ולקולא. גם דקדקתי בס"ד מדברי מרן זצ"ל ביביע אומר דלכאורה לדידיה חשיב לצורך גופו ומקומו.

ועל דברי מרן שליט"א בשו"ת הראש"ל (שנכתבו כמה שנים לאחר מכן), השבתי בשעתו, דאין הכרח שהכריע להחמיר במה שצידד בילקו"י בדרבנן, שהרי לא נחית בשו"ת הראש"ל לנידון זה האם סילוק הרעש חשיב צוגו"מ או לא, אלא עיקר נידונו היה אם חשיב כלי שמלאכתו לאיסור או מוקצה מחמת חסרון כיס. אולם כ"ז על דרך אפשר, עד שיתברר יותר. ועכ"פ דבריו בילקו"י ודברי מרן זצ"ל ביבי"א היו בעיקר הנידון האם נחשב צורך גופו ומקומו או לא, ומהם יותר יש לשאוב לענ"ד. (שדברי מרן שליט"א במכתב שאינם מעיקר הנידון, ודבריו בילקו"י בעיקר הנידון, דבריו בילקו"י עיקר).
 

יוסף אומץ

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

1%

מסימן רמב עד מוקצה
בעיקרון : הכנה לשבת, כבוד ועונג שבת, הדלקת נרות, קבלת שבת, קידוש, מוקצה [9 פרקים רק על מוקצה- שבו פורטו כל הנושאים, למשל פרק שלם על משחקים!] פרק שלם על כל הכלים החשמליים.
הספר יכנס לאוצר החכמה?
 
חלק עליון