שמן שטיגנו בו בשר כגון שניצלים ולאחר מכן טיגנו בו דבר פרווה כגון צ'יפס, האם האוכל את צ'יפס צריך להמתין 6 שעות כדין אוכל תבשיל בשרי?

על כל חתיכת ציפס יש שמן. והשמן הזה בשרי לכו"ע.
במחילה מה שכתבתם וכן כתב הרב יצחק לוי שליט''א שהשמן עצמו מצריך להמתין שש שעות זה אינו והראיה שהרי הראשל''צ גם כן לא כתב כן אלא שנידון כתבשיל של בשר ולא בשר עצמו.
והפסקים ותשובות פט הערה 154 הוכיח כן מדברי הב''י שכ' שביצה שטוגנה בשומן דינה כתבשיל של בשר ולא בשר עצמו ולכן תלי במח' של תבשיל של בשר.
ואף שהדין אמת אך הגדרתו שבשרי ממש לכו''ע לוקה בטעות.
 
נערך לאחרונה:
במחילה מה שכתבתם וכן כתב הרב יצחק לוי שליט''א שהשמן עצמו מצריך להמתין שש שעות זה אינו והראיה שהרי הראשל''צ גם כן לא כתב כן אלא שנידון כתבשיל של בשר ולא בשר עצמו.
והפסקים ותשובות פט הערה 154 הוכיח כן מדברי הב''י שכ' שביצה שטוגנה בשומן דינה כתבשיל של בשר ולא בשר עצמו ולכן תלי במח' של תבשיל של בשר.
ואף שהדין אמת אך הגדרתו שבשר ממש לכו''ע לוקה בטעות.
הוא כתב "בשרי" ואתה מעיר לו כאילו הוא אמר הגדרה שהצ'יפס כבשר ממש?
ונראה שגם מי שאמר בשר ממש התכוון שדינו כבשר ממש, דכך המנהג להמתין גם בתבשיל שש שעות
ומ"מ אין הצ'יפס כנ"ט בר נ"ט באוכלין כמו שדימה בטעות בפס"ת (כך זכור לי ואמ"א), אלא כתבשיל של בשר ממש
 
מה לא נכון במילה לכו"ע? השמן שנמצא בכל חתיכת צ'יפס מחוצה לו ומבפנים, הוא תבשיל של בשר, בדיוק כמו מרק שבישלו בו בשר. מה לא נכון?
אם זו כוונתך אין הכי נמי אתה צודק.
אני הבנתי שאתה בא לומר שהשומן עצמו מצריך להמתין שש שעות כאוכל בשר עצמו ושאין זה תלוי במחלוקת של דין תבשיל של בשר, וכמשתמע מדברי הרב יצחק לוי.
 
וראו כאן:
 
חזור
חלק עליון