• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

שתיית קצף

קורסיה

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

79%

בחולין קה ע"ב איתא שאין לשתות קצף שיש במשקה (אופיא) והגר"ז בש"ע שלו חו"מ כתב שזה רתיחה העולה על גבי המשקה

האם בכלל זה גם אם מנערים חלב בבקבוק עד שנוצר קצף?
וכן האם בכלל זה הקצף שיש בבירה רגילה ושחורה?
 

לביא

Active member
פעילות

4%

אֲרִיכוּת יָמִים

24%

ראשית, צריך להעמיד הדברים מעט על דיוקם.
בגמרא כתוב:
ואמר אביי מריש הוה אמינא האי דלא שתי אופיא משום מאיסותא אמר לי מר משום דקשי לכרסם מישתיה קשה לכרסם מינפח ביה קשיא לרישא מדחייה קשיא לעניותא מאי תקנתיה לשקעיה שקועי
מבורר, שהוא לא ״איסור״ ממש, אלא גורם למחלה.
 

מוישי ס"ט

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

בחולין קה ע"ב איתא שאין לשתות קצף שיש במשקה (אופיא) והגר"ז בש"ע שלו חו"מ כתב שזה רתיחה העולה על גבי המשקה

האם בכלל זה גם אם מנערים חלב בבקבוק עד שנוצר קצף?
וכן האם בכלל זה הקצף שיש בבירה רגילה ושחורה?
עיין מה שכתב בזה הגאון רבי יקותיאל אברהם אוהב ציון שליט"א אב"ד טובה ראייתה בספרו זכר עשה מעמוד חצ"ר ואילך. ותרו"ץ.
 

פתחיה

New member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

3%

השל"ה הקדוש כתב שדוקא בקצף הנוצר מהמשקה אבל מה שנוצר ממזיגת המשקה ובודאי שהוא הדין למקציף חלב וכן בירה אין בזה איסור.
 
חלק עליון