בשר העדה החרדית לספרדים

אשמח לדעת דעות גדולי הרבנים בנידון זה. שהוא נפק''מ גדולה בנופשי נשים וכדו' שנבצר מספרדים מחמת זה מלאכול מחצית מהתפריט ופעמים אף יותר, ומחמת אי ידיעה בשאלה זו.
 
 
מרן שליט"א אמר לי, אם קנו אפשר לאכול. אבל לכתחילה עדיף לקנות ממקום אחר
במקום אחר הביאו בשם הראש"ל שליט"א שגם בשר בהשגחת רבנות חלק בית יוסף, אפשר לאכול לכתחילה, א"כ מה גרע בשר זה שיש עליו גם חותמת של בד"ץ עדה חרדית?
 
כבוד הרב,
הוא שואל, כאשר יש על הבשר גם חותמת רבנות וגם חותמת בד"ץ, א"כ מה הבעיה, הרי אפשר לסמוך על חלק רבנות, והבד"ץ הוא רק תוספת לרבנות, אבל הרבנות קיימת, דהיינו שיש משגיח של הרבנות, ונוסף עליו השגחה מהבד"ץ, וא"כ למה יגרע חלקה של הרבנות שלא נסמוך עליה בגלל שנוספה השגחה מהבד"ץ?
ובמילים אחרות, האם ידוע לכם על איזה חסרון שיש כאשר נוספת השגחת הבד"ץ על הרבנות? ומה זה גרע מבשר שקיבל הכשר רק מהרבנות, ולא הוסיף את הבד"ץ?
 
חזור
חלק עליון