• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

דעת המקובלים בזמננו על אמירת מעין שבע בליל פסח, האם ידוע מה דעתם?

יי"ש

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

יש עוד הלכות כיו"ב שנמנע להביע דעתו. (כגון, ברכת הדלקת נרות שבת קודם ההדלקה או אחר) ומובן.
אנסה לבדוק דעתו מקרוב
 

AFG

New member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

רוב ככל המקובלים (הספרדים . באשכנזים אין לי יו''ר) בדורינו (בפרט אלו שזכרת) אומרים
ותול''מ.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ר

ראובן יוסף מיארה

Active member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

רוב ככל המקובלים (הספרדים . באשכנזים אין לי יו''ר) בדורינו (בפרט אלו שזכרת) אומרים
ותול''מ.
זאת מנא לן, אשמח שתגיד לי שמות.
כי במקובלים הקדומים אי"ז פשוט כלל ואיכא פלוגתא גדולה כנודע.
 

יי"ש

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

בזמנו סיפר מרן הראש"ל שליט"א שהתקשרו אליו מחו"ל לשאול אם מרן ע"ה חזר בו שיש לומר מעין שבע בליל פסח כי פרסמו שם בגולה קונטרס שלם על החשיבות לומר וכו' וכו' וכשסיפר זאת חכם יצחק למרן ע"ה כ"כ כאב לו הדבר והתבא בדברים קשים ונוראים על אותו אחד [חכם גדול מירושלים תו"ב] כמדומני בזה"ל: "שוטה רשע וגס רוח" והיה קשה לו להרגע.
וסמוך ובטוח אני על מומחי העלאת הסרטונים באתר שיוכלו למצוא ולהעלות את דבריו אלו של הראש"ל בענין
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ר

ראובן יוסף מיארה

Active member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

כשסיפר זאת חכם יצחק למרן ע"ה כ"כ כאב לו הדבר והתבא בדברים קשים ונוראים על אותו אחד
האמת בכל הנושא הזה רואים בספרי מרן כמה העניין כאב לו, והתבטא וכתב בצורה לא רגילה (לא מצד התקפות, אבל סגנון)
 

יושב אוהלים

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

10%

כפי שציינתי לעיל שבשנה שעברה נכתב בכמה קבצים מאמר מקיף מאוד שמראה בעליל דבר שלא ידעוהו האחרונים (כולל הרדבז שכתב שהאומרו דעת חיצוני הוא) שמנהג 'כל' קהילות ישראל הקדומות היה לאומרו עד שבא רב ניסים גאון וכתב מדנפשיה שלא לאומרו וקיבלוהו כמה מחכמי ישראל עד שפסקו כן למעשה, ולכן האומרים אותו בודאי יש להם על מה שיסמוכו, וגם אילו הרדבז ומרן השוע ושאר האחרונים היו יודעים מהנל יתכן מאוד שלא היו פוסקים בסכינא חריפא שאין לאומרו. ובטוחני שגם מרן זיעא אם היה יודע מכל הנל לא היה מרעיש על זה כל כך, ובפרט שכן הוא על פי המקובלים. כדאי מאוד לעיין במאמר הנל בירחון האוצר ניסן תשפא וכן בקובץ מנורה בדרום ניסן תשפא
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ר

ראובן יוסף מיארה

Active member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

הטענה מוכרת וכבר השבתי עליה בטוטו"ד.
אבל מכיון שלא ראיתי בתוך הקבצים ושמא יש תוספת, אשמח אם כת"ר יוכל להשים לי אותם בקובץ כדי שאעיין בהם.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
ר

ראובן יוסף מיארה

Active member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

השאלה למה?
זו מחלוקת ככל מחלוקות הפוסקים מדורי דורות, מאי שנא?
היא גופא, שמרן זיע"א לא ראה את הדברים כך, והבין שלפי הפשט רוב ככל הראשונים פסקו שאין לומר, וכ"פ מרן השו"ע בסכינא חריפא (כלשון הפתה"ד), וכ"כ עשרות פוסקים. וגם בד' הרש"ש אינו מוסכם שבא מחמת הקבלה, ורבנו האר"י הביאו בשמו איפכא, ובמקובלים איכא פלוגתא. כך שלפי חשבון הדברים יוצא (שלד' מרן זיע"א) המברך אין לו ע"מ לסמוך, שהרי תמיד ההלכה לפי הפשט נגד הקבלה, וכאן גם אין דעת הקבלה אלא הוא פלוגתא, וסב"ל אף לפי המקובלים, וממילא המברך לא מצא ידיו ורגליו בביהמ"ד (לשון מרן זיע"א ביבי"א).
 

יושב אוהלים

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

10%

התענה מוכרת
אם לא ראית את המאמרים הנ"ל אז הטענה אינה מוכרת, משום שהיא טענה חדשה וגילויים חדשים שלא ידעום העוסקים בענין זה. וגם הבר פלוגתא הרב אלעזר כהן מודה בעובדות הנ"ל אלא שחולק בשיקול הדעת האם יש להכריע כן למעשה או לא, אבל בודאי שההתנגדות לברכה פוחתת והולכת לאור הממצאים המצורפים.
סדר הדברים הוא קודם מנורה בדרום, ולאחר מכן האוצר שזה התגובות למנורה בדרום.
 

קבצים מצורפים

  • האוצר מעין שבע.pdf
    19.9 MB · צפיות: 16
  • מנורה בדרום מעין שבע.pdf
    8.8 MB · צפיות: 18
חלק עליון