• ניתן לשלוח מערכות ויישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ד למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.
  • מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

דעת המקובלים בזמננו על אמירת מעין שבע בליל פסח, האם ידוע מה דעתם?

יש עוד הלכות כיו"ב שנמנע להביע דעתו. (כגון, ברכת הדלקת נרות שבת קודם ההדלקה או אחר) ומובן.
אנסה לבדוק דעתו מקרוב
 
בזמנו סיפר מרן הראש"ל שליט"א שהתקשרו אליו מחו"ל לשאול אם מרן ע"ה חזר בו שיש לומר מעין שבע בליל פסח כי פרסמו שם בגולה קונטרס שלם על החשיבות לומר וכו' וכו' וכשסיפר זאת חכם יצחק למרן ע"ה כ"כ כאב לו הדבר והתבא בדברים קשים ונוראים על אותו אחד [חכם גדול מירושלים תו"ב] כמדומני בזה"ל: "שוטה רשע וגס רוח" והיה קשה לו להרגע.
וסמוך ובטוח אני על מומחי העלאת הסרטונים באתר שיוכלו למצוא ולהעלות את דבריו אלו של הראש"ל בענין
 
כשסיפר זאת חכם יצחק למרן ע"ה כ"כ כאב לו הדבר והתבא בדברים קשים ונוראים על אותו אחד
האמת בכל הנושא הזה רואים בספרי מרן כמה העניין כאב לו, והתבטא וכתב בצורה לא רגילה (לא מצד התקפות, אבל סגנון)
 
כפי שציינתי לעיל שבשנה שעברה נכתב בכמה קבצים מאמר מקיף מאוד שמראה בעליל דבר שלא ידעוהו האחרונים (כולל הרדבז שכתב שהאומרו דעת חיצוני הוא) שמנהג 'כל' קהילות ישראל הקדומות היה לאומרו עד שבא רב ניסים גאון וכתב מדנפשיה שלא לאומרו וקיבלוהו כמה מחכמי ישראל עד שפסקו כן למעשה, ולכן האומרים אותו בודאי יש להם על מה שיסמוכו, וגם אילו הרדבז ומרן השוע ושאר האחרונים היו יודעים מהנל יתכן מאוד שלא היו פוסקים בסכינא חריפא שאין לאומרו. ובטוחני שגם מרן זיעא אם היה יודע מכל הנל לא היה מרעיש על זה כל כך, ובפרט שכן הוא על פי המקובלים. כדאי מאוד לעיין במאמר הנל בירחון האוצר ניסן תשפא וכן בקובץ מנורה בדרום ניסן תשפא
 
הטענה מוכרת וכבר השבתי עליה בטוטו"ד.
אבל מכיון שלא ראיתי בתוך הקבצים ושמא יש תוספת, אשמח אם כת"ר יוכל להשים לי אותם בקובץ כדי שאעיין בהם.
 
השאלה למה?
זו מחלוקת ככל מחלוקות הפוסקים מדורי דורות, מאי שנא?
היא גופא, שמרן זיע"א לא ראה את הדברים כך, והבין שלפי הפשט רוב ככל הראשונים פסקו שאין לומר, וכ"פ מרן השו"ע בסכינא חריפא (כלשון הפתה"ד), וכ"כ עשרות פוסקים. וגם בד' הרש"ש אינו מוסכם שבא מחמת הקבלה, ורבנו האר"י הביאו בשמו איפכא, ובמקובלים איכא פלוגתא. כך שלפי חשבון הדברים יוצא (שלד' מרן זיע"א) המברך אין לו ע"מ לסמוך, שהרי תמיד ההלכה לפי הפשט נגד הקבלה, וכאן גם אין דעת הקבלה אלא הוא פלוגתא, וסב"ל אף לפי המקובלים, וממילא המברך לא מצא ידיו ורגליו בביהמ"ד (לשון מרן זיע"א ביבי"א).
 
התענה מוכרת
אם לא ראית את המאמרים הנ"ל אז הטענה אינה מוכרת, משום שהיא טענה חדשה וגילויים חדשים שלא ידעום העוסקים בענין זה. וגם הבר פלוגתא הרב אלעזר כהן מודה בעובדות הנ"ל אלא שחולק בשיקול הדעת האם יש להכריע כן למעשה או לא, אבל בודאי שההתנגדות לברכה פוחתת והולכת לאור הממצאים המצורפים.
סדר הדברים הוא קודם מנורה בדרום, ולאחר מכן האוצר שזה התגובות למנורה בדרום.
 

קבצים מצורפים

  • האוצר מעין שבע.pdf
    19.9 MB · צפיות: 19
  • מנורה בדרום מעין שבע.pdf
    8.8 MB · צפיות: 22
חלק עליון