חשמל שבת כהלכה

כבר הארכנו בזה באשכול אחר שנקרא גנרטור בשבת, ובו הוכחנו מעל כל ספק, שאין צורך להתחבר לגנרטור, וכפי שנהג מרן רבינו הגדול.
אגב, יש תשובת הראשון לציון בשו"ת הראשון לציון, ולא כמו שכתב כאן. והסביר הדברים מביקור שעשה בחברה.
וכבר דנו בדברי הרב "איש הישראלי" שם, והבאנו עוד צדדים נוספים וחקירות מבית מדרשם של רבותינו. לגבי ברכת הטוב והמטיב על גנרטור
 
איני יודע מה המידע שהיה לפני הרב זיע"א
אך עדיין לא זכיתי להבין מדוע כ"כ חשוב
לסמוך על היתרים כשאפשר
ע"י מאמץ לא גדול לנהוג לכתחילה
ובפרט לנוהגים גם בזמננו כשו"ע ואינם מלים ביום חמישי
כשהברית דחויה שמא יצטרכו לחלל שבת וכ"ש בנידון דידן
 
ובפרט לאור העובדה ששונאי הדת
''דואגים מאוד'' לבטיחות תושבי הערים החרדיות
וגילו ש''הגנרטורים מסוכנים''
[ולצערנו מצאו משתפי פעולה]
 

קבצים מצורפים

  • מסוכן_ התחקיר שמגלה כיצד עשרות אלפי חרדים בסכנה - קול ברמה.pdf
    879.6 KB · צפיות: 7
  • כל רגע - סערת הגנרטורים בבית שמש_ הפגיעה בילד הציתה שכונה שלמה.pdf
    555.2 KB · צפיות: 6
מעשה רב עדיף, למרן הראשון לציון אין גנרטור בבית בשבת.. ובנוסף הוא משתמש בפלאטה חשמלית...
וגם יש לו מיחם של מים חמים בנפרד שעובד ג"כ על חשמל... ומשתמש בזה להכין קפה ותה וכל מה שצריך..
ואע"פ שישנם דברים רבים שמרן הראש"ל שליט"א מחמיר לעצמו בביתו ובחומותיו אפילו שהוא עצמו פוסק להקל, מ"מ בזה לא החמיר.
 
מעשה רב עדיף, למרן הראשון לציון אין גנרטור בבית בשבת.. ובנוסף הוא משתמש בפלאטה חשמלית...
וגם יש לו מיחם של מים חמים בנפרד שעובד ג"כ על חשמל... ומשתמש בזה להכין קפה ותה וכל מה שצריך..
ואע"פ שישנם דברים רבים שמרן הראש"ל שליט"א מחמיר לעצמו בביתו ובחומותיו אפילו שהוא עצמו פוסק להקל, מ"מ בזה לא החמיר.
לפני שבועיים לערך סיפר, שכמה מתושבי השכונה האשכנזיים פנו אליו להשתתף ברכישת גנרטור וכו', וסירב.
ולפני חודש וחצי הייתה הפסקת חשמל בשכונה של מרן הראש"ל שליט"א, וכבה החשמל בכל הבתים שלא היה בהם גנרטור, ורק לגנרטורים היה אור במושבותם, וכך יכלו להבחין מי מחזיק גנרטור ומי לא. ובבית של מרן שליט"א היה חשוך...
 
לפני שבועיים לערך סיפר, שכמה מתושבי השכונה האשכנזיים פנו אליו להשתתף ברכישת גנרטור וכו', וסירב.
ולפני חודש וחצי הייתה הפסקת חשמל בשכונה של מרן הראש"ל שליט"א, וכבה החשמל בכל הבתים שלא היה בהם גנרטור, ורק לגנרטורים היה אור במושבותם, וכך יכלו להבחין מי מחזיק גנרטור ומי לא. ובבית של מרן שליט"א היה חשוך...
אשמח לדעת מה היה טעמו שסירב
ואם כבר מדברים על הפסקת חשמל
אביא מעשה שהתפרסם באופקים לאחרונה
שהפעילו את הגנרטור [ביום חול] כשהיה הפסקת חשמל
ואברך המתגורר בבנין מעורב נשאל ע"י שכן
שאינו שומר תומ"צ רח"ל כיצד לחלק מהשכנים יש חשמל
והסביר לו שהם מחוברים לגנרטור לצורך שב"ק
וכששמע זאת השכן שאל את האברך א"כ מדוע
אצלך אין חשמל?...
 
נערך לאחרונה:
ומלבד זאת אם חז"ל ביטלו מצוות לולב ושופר
שמא יהיה אחד שיעביר ד"א ברה"ר
ומרן השו"ע פסק שלא למול ביום ה' מילה שלא בזמנה
שמא יצטרכו לחלל שבת והרבה נוהגים כך אף כיום
ק"ו שעלינו להמנע משימוש בחשמל [ומים]
כשהדבר גורם בצורה ישירה למאות יהודים
אלפי חילולי שבת רח"ל
 
@איש הישראלי קודם כל, היום הרבה מהפעולות בתחנות הכח, הם אוטומטיות, והם מפתחים את זה לאט לאט שיהיה בכל הארץ.
וגם יש לך את הדין של פיקוח נפש, כי בכל שכונה פסיק רישיה שיהיה חולה או זקן שזקוק לחשמל.
אגב יש לציין, שבספר שיעורי מרן הראשון לציון, רבינו אמר שהיום כל הפעולות אוטומטיות, והיום השתנה, ורוב הפעולות כך.
כך גם כתב בשו"ת הראשון לציון
ובקובץ יתד המאיר כתב שהיום זה לא רוב, אבל מאז עבר קיץ וכלה חורף והשתנה הטבע ממה שכתב שם הרב יהודה ברכה...
 
אשמח לדעת מה היה טעמו שסירב
לענ"ד נראה שסירב כדי שלא ילמדו ממנו גם כאלה שאין זה ביכולת שלהם ויעשו את זה כעיקר הדין. (וכפי שנשמע מדבריו ומדברי מרן הגרע"י זצוק"ל שחשש כן בכמה נושאים וגם בהיתר מכירה)
ונראה לי שאילו ידע שאין חשש זה, היה מחמיר לעצמו ומצטרף לגנרטור.
וא"כ לפי"ז אברך שיש ביכולתו להדר בכך, ואין את החשש שרבים ילמדו ממנו, מצווה להדר בזה.
 
לענ"ד נראה שסירב כדי שלא ילמדו ממנו גם כאלה שאין זה ביכולת שלהם ויעשו את זה כעיקר הדין. (וכפי שנשמע מדבריו ומדברי מרן הגרע"י זצוק"ל שחשש כן בכמה נושאים וגם בהיתר מכירה)
ונראה לי שאילו ידע שאין חשש זה, היה מחמיר לעצמו ומצטרף לגנרטור.
וא"כ לפי"ז אברך שיש ביכולתו להדר בכך, ואין את החשש שרבים ילמדו ממנו, מצווה להדר בזה.
כיוונת לדבריו של מרן הראשון לציון שליט"א על רבינו הגדול, והובאו הדברים בספר השיעור השבועי. שמטעם זה סירב לעשות גנרטור מרן זיע"א, וכן צועד בעקבותיו מרן הראשון לציון שליט"א.
וכ"כ בספר שלחן יוסף.
 
@איש הישראלי קודם כל, היום הרבה מהפעולות בתחנות הכח, הם אוטומטיות, והם מפתחים את זה לאט לאט שיהיה בכל הארץ.
וגם יש לך את הדין של פיקוח נפש, כי בכל שכונה פסיק רישיה שיהיה חולה או זקן שזקוק לח
@איש הישראלי קודם כל, היום הרבה מהפעולות בתחנות הכח, הם אוטומטיות, והם מפתחים את זה לאט לאט שיהיה בכל הארץ.
וגם יש לך את הדין של פיקוח נפש, כי בכל שכונה פסיק רישיה שיהיה חולה או זקן שזקוק לחשמל.
א. לגבי הטענה שהיצור הוא אוטומטי הדברים אינם מדויקים
ובפרט שמבחינת עובדי ח"ח אוטומט פירושו ע"י מחשבים
וכן הובא בס' שבות יצחק י"ב שיש בעולם
תחנה אחת בלבד הפועלת אוטומט
וגם שם לא מדובר ב100%
ב. לגבי טענת פיקו"נ כבר הוכח שמדובר בהיתר דחוק מאוד
וכמו שהאריך בספר החשמל בשבת
וכן שמעתי מהגר"י דרזי שהמשיל זאת לאדם שבישל לחולה
ובא חברו ולקח את האוכל ואמר שיבשל מנה חדשה לחולה
 
חזור
חלק עליון