• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

ליקוט תשובות מהראשון לציון לזכות את הרבים

abc123

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

40%

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

מעניין ממה שהביאו מהרב מוצפי שכתב כאן, שמשמע מדבריו שעל כל סוגי הבמבה מורה לברך האדמה. ומחיפוש באתר עולה שבתחילה הורה רק על במבה אוסם האדמה ועל השאר שהכל [או עכ"פ שכותב שלא ברור לו מה מכיון שלא בדק], ונראה שאח"כ חזר בו (או שפשוט בדק גם בשאר החברות...)
*כמובן ופשוט שלדעת מרן הראש"ל שליט"א על הכל מברכים האדמה, אך עד היום היה מפורסם שלדעת הרב מוצפי זה תלוי בחברות.
 

אושרי רביב

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

שוב הדברים מורים כפי שכתבתי כאן
שדעת מרן שליט"א לברך אדמה על כל סוגי הבמבה כמו נוגט חלווה וכדומה, וכן כל החברות כולן...
 

abc123

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

40%

מעניין ממה שהביאו מהרב מוצפי שכתב כאן, שמשמע מדבריו שעל כל סוגי הבמבה מורה לברך האדמה. ומחיפוש באתר עולה שבתחילה הורה רק על במבה אוסם האדמה ועל השאר שהכל [או עכ"פ שכותב שלא ברור לו מה מכיון שלא בדק], ונראה שאח"כ חזר בו (או שפשוט בדק גם בשאר החברות...)
*כמובן ופשוט שלדעת מרן הראש"ל שליט"א על הכל מברכים האדמה, אך עד היום היה מפורסם שלדעת הרב מוצפי זה תלוי בחברות.
יותר נראה שהרב מוצפי שמע את הדברים ממרן שליט"א מאשר בדק בחברות.
אני חושב שהטעות שנבעה לחלק מהרבנים לומר רק אוסם, כי שמעו את סיפורי מרן שליט"א ממפיל אוסם, וחשבו שבדוקא.
 

דעת תורה

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

8%

כעת ראיתי שאת הטענה שטענתי מהענין של 'רוב' בוטנים כבר כתב כן
1655995619448.png

והרב ישראל אלול כתב להשיב על דבריו
1655995667010.png
אולם מה שכתב שבירר עם הרב חרל"פ וכו' ויכתוב את אותם החברות שעושים מרוב בוטנים - דבריו צ"ע, שהרי בחברת אוסם גופא עושים כן וכפי שמצויין ע"ג האריזה.
וא"כ גם מה שכתב בשם הרב חרל"פ לגבי הבוטנים - מסתבר שאינו נכון, דעדות שבטלה מקצתה וכו'.

ועכ"פ רואים שטענה זו טענה היא ולא מצאו עליה מענה אא"כ נאמר שהנתונים אינם נכונים, אולם כל עוד הנתונים של החברה הם נכונים - לא מובן מה הצד לברך האדמה.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

כי חשב (הרב שלזינגר) שעיקר טעמו הוא בוטנים. אבל תטעם את הבמבה בלי הציפוי זה יהיה טעם דומה לבמבה שאתה רגיל... (חוץ מזה שבעיקר וטפל גם אם אתה מרגיש את הטעם של הטפל והעיקר במוצר וגם בשבילך הוא אחר, אפי' שטעמו פחות מורגש מברך על העיקר. ופשוט).

מה זה השטות של "עדות שבטלה"? מה, אתה עושה מאיתנו צחוק בענייני ברכות ובענייני המציאות???
(ההוספה שנכתבה בסוגריים נכתבה על ידו, ולא שכך בעידו בפניו...)
מספיק לנסות בכח לסתור ולדחות את מה שפשוט!
 
נערך לאחרונה:

דעת תורה

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

8%

מה זה השטות של "עדות שבטלה"? מה, אתה עושה מאיתנו צחוק בענייני ברכות ובענייני המציאות???
אני בסה"כ מעמיד לכם את המראה הנכונה שאתם לא רוצים לראות.
את הנתונים לא אני המצאתי. אם זה נכון שהרב חרל"פ לא יודע מה הרוב כנגד מה שהחברה כותבת, אז בודאי וכ"ש שהוא לא יודע האם הבוטנים הם מיוחדים או לא.
אם אתה רוצה להמשיך להתכחש ולחלוק על החברה בסברות הכרס - לחיי.
תעשה ניסוי פשוט. תביא לאדם שלא יודע ממה עשוי במבה, ותאמר לו מה אתה מרגיש? 100% שהוא לא יגיד לך טעם של תירס. הוא יאמר שזה 'במבה'. תנסה ותכתוב לנו את ממצאיך.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

תעשה ניסוי פשוט. תביא לאדם שלא יודע ממה עשוי במבה, ותאמר לו מה אתה מרגיש? 100% שהוא לא יגיד לך טעם של תירס. הוא יאמר שזה 'במבה'. תנסה ותכתוב לנו את ממצאיך.
תגובתי: (ע"פ מש"כ במשלי כ"ו, ה')
תעשה ניסוי פשוט. תביא לאדם שלא יודע ממה עשוי פופקורן, ותאמר לו מה אתה מרגיש? 100% שהוא לא יגיד לך טעם של תירס. הוא יאמר שזה 'פופקורן'. תנסה ותכתוב לנו את ממצאיך.
 

דעת תורה

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

8%

תעשה ניסוי פשוט. תביא לאדם שלא יודע ממה עשוי פופקורן, ותאמר לו מה אתה מרגיש? 100% שהוא לא יגיד לך טעם של תירס. הוא יאמר שזה 'פופקורן'. תנסה ותכתוב לנו את ממצאיך.
נכשלת בדימוי מילתא למילתא.
כאן אנו דנים על 'תערובת של ב' דברים' שכדי לקבוע מה העיקר צריך לראות את מה טועמים, ואם לא מרגישים זה סימן שזה 'משהו חדש' וזוהי סברתו של הברכת יוסף שהבאתי כמה פעמים, שזה מבטל את הדין של פירות מרוסקים.
פופקורן לא שייך לזה כלל, כיון ששם לא דנים בגדרים הנ"ל כיון שלא 'השתנה לגריעותא' וכפי שהאריך האור לציון, שאף לדעת הרמ"א והבא"ח וסיעתם מברכים על הפופקורן אדמה ולא שהכל.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

נכשלת בדימוי מילתא למילתא.
לא נכשלתי. אם המדד שלך לברכות זה מה אנשים אומרים ולא כללי ההלכה והמציאות של המאכל, אז זה דומה מילתא למילתא בדיוק. (בוודאי שזה לא דומה, ולכן כתבתי שזוהי תגובתי ע"פ מש"כ במשלי וכו').
ותפסיק כבר לדמות את זה לפירות מרוסקים ולחזור על טעותו של הרב דוד יוסף. אמרתי לך כבר שכדאי שתעיין קודם ...
אני חושב שמיצינו, וכל זמן שאין לך באמת טענה חדשה לומר שעוד לא התייחסו אליהו ולא השיבו עליה, הדין נשאר כפי שהוא.
 

דעת תורה

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

8%

אני חושב שמיצינו, וכל זמן שאין לך באמת טענה חדשה לומר שעוד לא התייחסו אליהו ולא השיבו עליה, הדין נשאר כפי שהוא.
במילים אחרות אתה אומר 'אמרתי לך כבר שאין לי תשובה אז אל תביך אותי שוב ושוב'. מקבל.
לחזור על טעותו של הרב דוד יוסף.
@מורשת מרן, נראה שזה מותר. זה לא עובר על שום סעיף מהתקנון, אבל אם אני הייתי כותב על 'טעות' של הרב יצחק יוסף, אחת דיני היתה להנזף וכו'.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

@מורשת מרן, נראה שזה מותר. זה לא עובר על שום סעיף מהתקנון, אבל אם אני הייתי כותב על 'טעות' של הרב יצחק יוסף, אחת דיני היתה להנזף וכו'.
זו טעות במציאות לא בפסיקה.
גם מרן הראש"ל שליט"א כותב בכל מקום שכותב על העניין, שאחיו טעה בזה בכך שדימה את העניין ל"תמרים שמיעכן" וזה אינו.
במילים אחרות אתה אומר 'אמרתי לך כבר שאין לי תשובה אז אל תביך אותי שוב ושוב'. מקבל.
לסיום הנושא, אני רק אתקן: 'אמרתי לך כבר שאין שאלה אז אל תביך אותי (או את עצמך) שוב ושוב'. ודי בזה.
 

דעת תורה

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

8%

זו טעות במציאות לא בפסיקה.
זוהי דעתך. כבר כתבו לעיל שהרב דוד דלא חזר בו גם אחרי ראותו את דברי אחיו, ואף כתב תשובה להשיב על דבריו. עוד הרבה ת"ח [וכמעט כל מי שאינו 'תלמיד של הרב יצחק'] גם אחרי ראותם את דברי הרב יצחק לא חזרו בהם, ולכן זה רק נסיון להחדיר את הדעה שלכם 'כאלו' שהרב דוד היה חוזר בו.

גם מרן הראש"ל שליט"א כותב בכל מקום שכותב על העניין, שאחיו טעה בזה בכך שדימה את העניין ל"תמרים שמיעכן" וזה אינו.
זוהי דעתו של הרב יצחק. אבל בפורום זה לא מרשים לומר על הרב יצחק שטעה גם אם רב אחר אמר את זה עליו, ומאי שנא?[זוהי שאלה רטורית, התשובה ברורה].
 

לשמור ולעשות

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

59%

"דעת תורה" וחבריו, ברור לך שלא תבוא לכולל ותאמץ כללים של ראש כולל אחר, ולא תזעק שיש רב אחר בדרגת ראש הכולל שאומר אחרת הן בהלכה הן בהשקפה. אלא או שתשים מחסום לפיך, או שתעבור כולל [או שתשאל כתלמיד לפני רבותיו בקרקע, ולא תתעקש בחוצפה על כל דבר]. כן הדבר בפורום דידן.
למי שלא יודע שיפנים דבר פשוט מאוד, מרן פוסק בדור רבינו יצחק יוסף שליט"א הוא כאן המרא דאתרא! נקודה.
כבר לא נעים לראות את ההודעות החוזרות והנשנות של כל מיני קנטרים למיניהם.
אולי הנהלת אתרא הדין תעשה משהו לכבוד המרא דאתרא, ותחסוך מאיתנו עוגמת נפש...
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

עוד הרבה ת"ח [וכמעט כל מי שאינו 'תלמיד של הרב יצחק'] גם אחרי ראותם את דברי הרב יצחק לא חזרו בהם
דווקא אני דיברתי עם עשרות תלמידי חכמים, אברכים, רבנים, גדולים, חסידים, ליטאים וספרדים, ולא היה אחד של הודה לי אחרי האריכות בדבר ופירוט העניין במלואו. גם הרב אלישיב הסכים לכך, והוא דבר פשוט, ומי שלא מסכים (אם ישנו כזה) התמיהה היא עליו. ולכן אני זה ששלחתי את הדברים לרב דוד יוסף, כי רק עליו ידוע לי שיודע לכאו' את הפרטים ואעפ"כ לא חוזר בו.
שמעתי על כאלה שאמרו לי שהם לא חוזרים בהם אבל הסיבה שלהם היתה "ככה" או "אין לי איך לבדוק" או "ככה אבא שלי אמר לי" או "ככה שמעתי פעם מהרב שלי" או "שב ואל תעשה עדיף" או "אני יוצא יד"ח לפחות בדיעבד" ועוד כל מיני טענות כאלו, אבל אף אחד לא ענה באמת תשובה שעל פיה הדין ישתנה.
היו אברכים שאמרו לי שהם לא יכולים לשנות כל זמן שהרב שלהם לא הורה כך, ולכן בינתיים הם מודים שזה ספק ויפטרו בדבר אחר, וכעת שלחנו שליחים שידברו עם כמה מהרבנים שלהם כדי שגם הם יורו כן. (כגון הגרי"א דינר, ר' עמרם פריד, ר' שמואל אליעזר שטרן ועוד).
ואף כתב תשובה להשיב על דבריו.
נשמח שתעלה אותה. ביקשתי מהלשכה (אחר שאמרו לי כן) ועדיין לא קיבלתי.
זוהי דעתו של הרב יצחק. אבל בפורום זה לא מרשים לומר על הרב יצחק שטעה גם אם רב אחר אמר את זה עליו, ומאי שנא? [זוהי שאלה רטורית, התשובה ברורה].
אם אומרים שטעה ואח"כ מוכיחים שלא טעה, מה זה אומר? שטעה או לא טעה?
מי שיאמר שהרב יצחק טעה בכך שהורה לברך על שניצל "מזונות". נאמר שהוא צודק. (אמנם לא נכון כ"כ לומר לשון 'טעה' וידוע שבדבר שמרן זצ"ל חזר בו גם מי שעושה כמו שהורה בראשונה אין מזניחין אותו).
וכן לכל לכל עניין שהרב חזר בו. הרי היה מי שניגש לרב ודן עמו בנושא ומחמת כך הרב חזר בו, אז אם יש טעות מותר לחזור, ומודים דרהנן ביינו שבחייהו.
מי שאומר שהרב יצחק (או כל אדם אחר) טועה בדבר שיש תשובה להשיב על טענותיו הרי הוא בעצמו טועה. ואם אין תשובה להשיב הרי שהרב צריך לחזור בו, ואם לא חוזר בו, הרי שהרב טועה בכך שלא חוזר בו.
 

דעת תורה

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

8%

גם הרב אלישיב הסכים לכך
השאלה מה אמרו לו. אם לא אמרו לו שהרוב זה בוטנים - אז 'עבדו' עליו. ואין להתחשב כלל בשמו לומר שזה אדמה. גם אם נראה 'לך' שזה לא משנה - לי נראה שזה כן משנה, וכבר אין להתסמך על פסק זה.
דרך אגב הרב קארפ מביא בשמו שזה שהכל.
1656001699303.png

מלבד הרב דוד יוסף ותלמידיו, הרב אופיר מלכה ותלמידיו, הרב יוסף פרץ שהם ראו את דברי הרב יצחק יוסף ודחו דבריו. גם מה'אברכים' 'תלמידי החכמים' כן דעת הרב שלזינגר שהבאתי לעיל שראה את הדברים ולא קיבלם. גם בספר מאיר עוז של הרב ערבה דעתו כן
1656001972263.png
1656002028389.png
גם בספר 'משא המלך' דעתו כן לאחר שהביא את דברי הרב יצחק והחולקים עליו כתב
1656002155252.png
גם בעל ארחותיך למדני האריך בזה וסיים
1656002298007.png
גם הרב משה ארבל האריך בזה והעלה
1656002483501.png

וכ"נ דעת נכדו של מרן זצ"ל
1656002986008.png

זה מה שמצאתי לעת עתה. מסתבר שיש עוד.
הרי לפניך כמה וכמה ת"ח שאין ביניהם קשר שכל אחד למד סוגיא זו וראה דברי הרב יצחק במלואם ולא קיבלם, אז די לומר 'טעות במציאות' והיו חוזרים בהם וכו'.

מה שכתבת שדברת עם ת"ח וכו' - איני יודע מה אמרת להם ואיך שכנעת אותם. אני מדבר על מי שלמד סוגיא זו לבדו ללא שינסו 'לשכנע' אותו מהצד, אלא ראה את ב' הצדדים עלי ספר והעלה אותם על ספרו שבזה הדברים יותר ברורים וחדים.

נשמח שתעלה אותה. ביקשתי מהלשכה (אחר שאמרו לי כן) ועדיין לא קיבלתי.
לא אני כתבתי כן, אלא כתבתי מה שכתבו כאן לעיל.
מסתמא אתה רוצה את התשובה כדי לדחות אותה על אתר..
אם אומרים שטעה ואח"כ מוכיחים שלא טעה, מה זה אומר? שטעה או לא טעה?
מה זה 'מוכיחים'? לך נראה ש'הוכיחו' אבל לא היא. לא הוכיחו ולא כלום. אדרבה 'הוכיחו' לך שאתה טעית ואתה לא רוצה לקבל.
אז אם אתה רוצה להשתמש במלה 'טעה' לפי הבנתך - זו זכותך, וגם אני סובר שמותר להשתמש בזה, אבל דו צדדי, שגם לכיוון השני 'יאשרו בטובם' לכתוב זאת, ולא רק למי שבצד 'הנכון'.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

אחרי שראיתי בספר "אבא באהל ביתי" שמפרט בדיוק מדוקדק את אופן הכנת הבמבה ואימתתי שאכן כך הוא, ואף שוחח עם ממציא הבמבה, כאשר הוא זה שדיבר עם הרב אלישיב אני מאמין שאמר בדיוק מה שקורה. אין הרבה כאלה שיודעים בדיוק איך עושים את זה, והוא כן.
"מאיר עוז" אמר "שנותנים בה את החמאת בוטנים". לא נותנים בה אלא מצפים אותו במעט. מה אתה מברך על בוטנים אמריקאים (לא קבוקים)? מזונות?
"משא המלך" אמר קמח.
"אורחותיך למדני" (*בעילום שם*) דחה ולא פירש ('נראה'. מה זה 'נראה'?). 'שאין ניכר כלל לעין אדם שמפרי או מירק פלוני יצא דבר זה', אז מה זה הצבע הצהוב? צבע מאכל? זה הצבע של התירס. שוב, לפי כלל זה גם על פופקורן תברך שהכל, ושוקולד לא יהיה אפי' ספק. (ראה ביאוה"ל סי' ר"ב סט"ו ד"ה "על הסוקר")
"וישמע משה", ? לסיכום ע"פ מה? הוא ראה ודחה את הטענות האחרות?
"מעשה הברכה" הכריע??? 'וכ"נ דעת נכדו של מרן זצ"ל'? מנין לך מהי דעתו? הוא רק הביא את ב' הדעות.
מסתמא אתה רוצה את התשובה כדי לדחות אותה על אתר..
לא בכדי 'לדחות אותה על אתר' אלא בכדי לראות אם יש מה לענות ולהשיב על דבריו.
וכמו שאמר כאן הרב אושרי רביב "אם ראיתם מישהו שכתב שהכל, אנא העלו דבריו לכאן, ואבחן את הדברים, ואם יש מה לענות - אענה בעזרתו יתברך".

להזכירך, גם הרב יצחק בהתחלה הורה לברך "שהכל", אך לא פחד ולא התבייש לחזור בו ולהורות "האדמה" אחר שכך הוברר לו. הוא לא יצא מנקודת הנחה שזה "האדמה" וניסה להוכיח את זה, אלא יצא מנקודת הנחה שזה "שהכל" וניסה לראות אם יש מרום לדחות את זה, ורק לבסוף הורה "האדמה".
 
נערך לאחרונה:

אושרי רביב

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

יש לי מאמר ארוך שכתבתי לגבי הבמבה, כנראה הגיע הזמן לפרסם. אבל אני מודיע מראש שזה לא מוגה, אבל בכל זאת עדיף שיהיה את החומר כתוב מאשר לא להעלותו כלל, כי אני רואה שהנידון סתם נמשך ונמשך...
כתבתי אותו לפני כמה שנים, ולא השלמתי הכל, אבל תן לחכם ויחכם עוד. החברים היקרים הרב @ישראל והרב @ראובן יוסף מיארה והרב @בנימין לוריא וידעו כבר להרחיב את הדברים בטוב טעם ודעת לאורו של מרן זיע"א ומרן שליט"א
 
חלק עליון