• מעוניין להיות מוקד מכירה של ספר הזכרון השנתי למרן ״קובץ בית יוסף תשפ״ג״ (בתגמול)? שלח כעת מייל לכתובת: office@moreshet-maran.com
  • כל עבודות הדפוס במחירים מוזלים לחברי הפורום! לקבלת הצעת מחיר שלחו מייל לכתובת: dfus@moreshet-maran.com

מדוע לא נכנסו הערותיו של מרן זצוק"ל על ספר "קיצור שולחן ערוך" לרבי רפאל ברוך טולדיאנו. "ההסבר" שלא שמעתם (כנראה).

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

30%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

בשו"ת מים חיים (חלק א' אורח חיים סימן קעט) בזה"ל: וכן נתפשט מנהג זה בארץ מולדתי עיר ואם בישראל מקנס בשנת תער"ב לפ"ק על ידי איש צדיק רב ועצום כמוהר"ר זאב היילפרין שבא מארץ אשכנז והרביץ תורה הרבה בערי המערב וקבע מנהג זה וכמה וכמה מנהגים הנהיגו חסידי חב"ד כדעת הגר"ז ואף שפעלו גדולות ונצורות אשריהם ואשרי חלקם מכל מקום זה דרכם לפסוק לכל כדעת הגר"ז וכדומה ועל ידי כך הושרשו אצל חלק מהספרדים כמה מנהגים שלא כדעת מרן ושם נתבאר דבשנה הראשונה עשו כדבריו רק בישיבה אך שאר הצבור לא רצו לנהוג כן אבל בשנים לאחר מכן כולם נגררו אחר מה שהנהיג אותו רב מאשכנז ונהגו כמותו באותו ענין, ע"כ. ועיין בשו"ת שמחת כהן (חלק אורח חיים סימן קה) שהביא דברי הרב משאש הנ"ל.
רק המשפט:
וכן נתפשט מנהג זה בארץ מולדתי עיר ואם בישראל מקנס בשנת תער"ב לפ"ק על ידי איש צדיק רב ועצום כמוהר"ר זאב היילפרין שבא מארץ אשכנז והרביץ תורה הרבה בערי המערב וקבע מנהג זה
נמצא שם. כל ההמשך לא נמצא שם.
 

פשוט

Well-known member
פעילות

8%

אֲרִיכוּת יָמִים

18%

רק המשפט:

נמצא שם. כל ההמשך לא נמצא שם.
א"כ צ"ל שלא למכתב זה כיוון הראש"ל שליט"א, ובפרט שלפי המצוטט אין רבינו זלמן מוזכר שם כלל.
ולכן אני שואל שוב עם מאן דהו יודע היכן כתב כן רבי יוסף משאש.
 

ראובן יוסף מיארה

Well-known member
פעילות

17%

אֲרִיכוּת יָמִים

22%

פשוט

Well-known member
פעילות

8%

אֲרִיכוּת יָמִים

18%

רק המשפט:

נמצא שם. כל ההמשך לא נמצא שם.
דברי הרב משאש הנ"ל הובאו בעין יצחק ח"ג עמ' קנה, יעויי"ש.
כעת ראיתי בעין יצחק הנ"ל ובגוף דברי הרב יוסף משאש בשו"ת מים חיים ח"א חאו"ח סי' קע"ט, וצדק הרב @ע"ה ס"ט הי"ו שרק הרישא מופיע שם. ואכן אין שום התייחסות שם לשינוי מנהג בני מרוקו כשיטת רבינו זלמן.
גם מש"כ הראש"ל שליט"א בשם שו"ת מים חיים הנ"ל שבשנה ראשונה רק בני הישיבה שינו מנהגם, ושאר העם לא רצו לשנות, ולשנה אחרת שינו כל בני העיר, פורתא לא דק, כמבואר למעיין בגוף דברי הרב מים חיים.
והיותר קשה, הוא מה שרצה כב' הראש"ל שליט"א בעין יצחק שם להוכיח מדברי שו"ת מים חיים הנ"ל שהיתה השפעה "אשכנזית" על מנהגי מרוקו, ממנהג קל כזה שנתקבל שם כמבואר למעיין, וצ"ת.
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

20%

אֲרִיכוּת יָמִים

38%

והרגע מצאתי באוצה"ח ספר שלם שנקרא חבד במרוקו - וכל עניינו תיעודים מקוריים של השפעת חב"ד על מרוקו, ולענ"ד משם ימצאו אסמכתאות רבות לכל האמור לעיל
 

אושרי רביב

Well-known member
פעילות

17%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

שימו לב לדבר מעניין, חשבתי עליו הרבה ואין לי תשובה:
סקרנות בתולדות חיי מרן זיע"א.
איך הכיר את רבי רפאל ברוך טולידאנו?

מרן שליט"א סיפר שהוא בא ודפק בדלת של מרן שבאו לעבור וכל הבית היה קרטונים, ואמר לו תקרא לאבא שלך...
מרן זיע"א סיפר אחרת:
 

יצחק משען

Well-known member
פעילות

20%

אֲרִיכוּת יָמִים

38%

איזה חיוך בסיום הסרטון.
לזכרו תאוות נפש.
מתים יחיה אל ברוב חסדו.
געגוע שאינו פוסק...
לא פוסק לעולם....
שימעו נא רבותי דבר מעניין
הייתי עכשיו באיזה אירוע וישב לידי יהודי אשכנזי סרוג מנתניה אשר כמובן ידו אוחזת בעקב עשו, ומכיון שהוא יודע שאני ספרדי אסלי החל שואל אותי אם אני יודע מה זה פייסטוק, אמרתי לו ששמעתי משהו על הסוג עבודה זרה הזו. הוא נפגע ואמר לי למה אתה אומר ככה בוא תראה מה כולם כותבים, ויפתח את פי האתון שלו והראה לי שמישהו הניח שם את התמונה של רבינו עובדיה עם אשתו הרבנית ושני ילדיהם באמצע, וכמו שכאן יש מקסימום 5-6 לייקים שם היה 8.2 אלף לייקים לתמונה הזו ואלפי הערות מתחת של אנשים משועממים כמוהו שכולם מלאים געגוע וקילוסין לדמותו של רבינו והרבנית, והוא אומר לי כולם כאן חילונים תראה איך הם מעריצים את הרב הזה...
אגב הוא שמע שאני עוסק בחינוך אמר לי מי יכול היום לגדל ילדים בכלל, ולא האמין למה שאמרתי לו שיש אצלינו משמעת וכבוד
 
חלק עליון