פאה נכרית

סטָטוּס
סגור לתגובות נוספות.
הרב אמיר קריספל שליט"א, ששימש ראש לשכתו של הגר"ע יוסף זצ"ל, כתב: "הרב משאש היה גאון גדול, בכלל לא במושגים שלנו. אני זוכר לפני הרבה שנים, שמישהו כתב ב'אור תורה' בענין פאה נכרית, הביא פוסקים כמנין "פאה" נגד הרב משאש, וכתב זאת שלא בכבוד הראוי.
מרן כעס מאוד על אותו כותב, והתבטא: 'וכי רק לו יש פוסקים? אם הרב משאש היה רוצה לענות לו, היה מביא לו פוסקים כמנין "פאה נכרית" להתיר! לא זו דרכה של תורה'. ודיבר קשות כנגד אותו אחד שכתב בזלזול נגד הרב משאש... מרן זצ"ל היה מעריכו ומכבדו מאוד מאוד".
ציטוט מחן וכבוד עמ' רטז... נראה שאתה קשור אליו...
חוץ מזה זכור לכולנו מה אמר על הרב שטרנבוך... ואל תתחיל להשוות אליו את אותו מחבר...
אלא מאי, הגר"ע אחז שבחור שלא למד את הסוגיא, ורק משיקולי אופנה ויופי בוחר בפאה, הוא רשע
מעתה, בחור שאומר: אני לא רוצה שאל, מן הסתם הוא רשע, כי אומר כן משיקולי אופנה ויופי, ורק אם יהפך לפוסק שלמד את הסוגיא והתיר נניח לו...
אלא מאי? ברור שהתכוין גם למי שבחר ללכת בעקבות המתירים, שיתכן שהוא רשע ומתכוין להנ"ל, ואם לא כן - אלא כוונתו טהורה כדבריך - הוא הרי הוא עם הארץ שלא יודע מכל האוסרים בתוקף.
(וגם זה אמר בדרך איום וגיזום, בתוך כדי דרשה כדי להרתיע את הקהל, ולא כתב עלי ספר בסגנון כזה).
טעות, הורה כן בכתי"ק במענה הלכתי למעשה.
 

קבצים מצורפים

  • כתי מרן על פאה.JPG
    כתי מרן על פאה.JPG
    209.1 KB · צפיות: 23
מה אמר על הרב שטרנבוך... ואל תתחיל להשוות אליו את אותו מחבר...

גם מה שאמר היה אגב ריתחא בתוך כדי דרשה, ולא עלי ספר, שיושבים וחושבים כמה פעמים מה ראוי לכתוב ומה לא. וכאשר הרב שטרנבוך היה איזה רב לא מוכר שחי בחו"ל, הרבה לפני שהתמנה לראב"ד העדה החרדית.

(ואכן אין מה להשוות אליו את אותו מחבר, כי הרב שטרנבוך לא הזכירו בשמו מחמת שנאתו, וכו' כנ"ל. מה גם שהמחבר לא חלק על אף אחד ובטח שלא על הרב עובדיה, אלא רק אסף את שיטות המתירים בזה, והבוחר יבחר).

והיא גופא קשיא, כיצד על הרב משאש אמר דברים הפוכים בתכלית? ועוד נזף באופן חמור במי שזלזל בו, ואמר שיכל להביא פוסקים כמנין פאה נכרית? אלא ודאי הוא מפני ההבדל בגישה של שני הפוסקים, כי הרב משאש למרות שחלק בתוקף והתיר פאה נכרית בחמישה תשובות או ששה, הרי שעשה זאת בלשון מכובדת ותוך שהזכיר את הרב עובדיה ודן בדבריו.
 
מעתה, בחור שאומר: אני לא רוצה שאל, מן הסתם הוא רשע, כי אומר כן משיקולי אופנה ויופי, ורק אם יהפך לפוסק שלמד את הסוגיא והתיר נניח לו...
אלא מאי? ברור שהתכוין גם למי שבחר ללכת בעקבות המתירים, שיתכן שהוא רשע ומתכוין להנ"ל, ואם לא כן - אלא כוונתו טהורה כדבריך - הוא הרי הוא עם הארץ שלא יודע מכל האוסרים בתוקף.
טעות, הורה כן בכתי"ק במענה הלכתי למעשה.

אכן שכחתי שגם כתב זאת, אבל עדיין מדובר במכתב פרטי ולא עלי ספר (ומבין המכתבים הפרטיים מפרסמים את זה ולא את מה שהתיר תמיד כשצד הכלה הוא זה שדורש פאה, ואפילו לקח על עצמו את הגהינום, דהיינו ברי לו שאין גהינום בזה כי יש על מי לסמוך).

ואני חוזר על מה שכתבתי לעיל, והדברים פשוטים. הגר"ע דיבר על בחורים צעירים, ואחז שבחור צעיר הרוצה פאה, הרי זה בגלל שאוהב יופי אע"פ שאסור ואין לו יראת שמים.

אבל מילתא דפשיטא היא שבחורים ההולכים אחרי רבותיהם (וקל וחומר מי שלמד את הסוגיא והכריע כדעת המתירים) אין בזה משום רשעות חלילה, וגם עם הארצות לא שייך.

והגר"ש משאש בתשובתו האחרונה שכתב זמן קצר לפני שנפטר (ונדפסה בשמש ומגן חלק ד', עם הסכמה נפלאה של הגר"ע), ענה להגר"ע שטען (בהליכות עולם) ש"נעלמו ממנו דברי האחרונים האוסרים", והשיב לו שעל זה הדרך, נעלמו ממנו כל האחרונים המתירים...

ולדעתי, המפרסם את המכתב הנ"ל הוא מזלזל בכבודו של הגר"ע, וממציא בשמו שכל החולק עליו להלכה הוא רשע, ואין צריך להרחיב איך זה נשמע לציבור הרחב.
 
(וקל וחומר מי שלמד את הסוגיא והכריע כדעת המתירים) אין בזה משום רשעות חלילה, וגם עם הארצות לא שייך.
יש פה עם הארצות, כי מי שידע ללמוד את הסוגיה כמו שצריך לעולם לא יגיע למסקנה שהפאות של דורינו מותרות.

צא וראה בירושלים יש רב אשכנזי שמבטיח עשרים אלף שקל למי שיוכיח לו מהפוסקים שמותר לללבוש פאה עם כל הסברות הקיימות מהמקורות.
כבר עשרים שנה זה כך וגדולים וטובים לא הצליחו לקבל את העשרים אלף..........
מי שהציץ לעומק-"נפגע"....
 
יש פה עם הארצות, כי מי שידע ללמוד את הסוגיה כמו שצריך לעולם לא יגיע למסקנה שהפאות של דורינו מותרות

נו, כבר הגעת לזלזל בעשרות גדולי עולם שחיו (וחלקם חיים עדיין) בדורנו והתירו את הפאות של דורנו (שאגב, אין ביניהם לבין "הפאות של פעם" שום נפק"מ, ודומני שהארכתי בזה לעיל).

ולשיטתך הם "לא למדו את הסוגיה כמו שצריך", עפ"ל.

וכי כך היא דרכה של תורה, במקום לשאת ולתת בדברים, ולהוכיח בראיות נכוחות שאתה צודק, רק להשמיץ ולהכפיש ולטעון שכל מי שלא חושב כמוני הוא בור ועם הארץ?

ואדרבה, אם אתה חושב שאתה לא עם הארץ, בוא והראנו את כוחך הגדול באשכול הזה (שעוד לא הספקתי להגיב על כל התגובות האחרונות) וכלך לך מדרך זו של השמצות והכפשות וכינויי גנאי.

וגם הראש"ל שליט"א שהתבטא בזלזול כלפי הגר"מ גרוס שליט"א באחת הדרשות האחרונות, שלח לו לאחר מכן מכתב התנצלות, והסביר שאמר זאת ברתחא דאורייתא, ושיבח אותו, וכתב לו דברים לגופו של ענין, להסביר מדוע אינו סובר כמותו.
 
צא וראה בירושלים יש רב אשכנזי שמבטיח עשרים אלף שקל למי שיוכיח לו מהפוסקים שמותר לללבוש פאה עם כל הסברות הקיימות מהמקורות.
כבר עשרים שנה זה כך וגדולים וטובים לא הצליחו לקבל את העשרים אלף..........
מי שהציץ לעומק-"נפגע"....

כנראה כבודו חי מסיפורי אגדות.

אותו אחד שמו ליפשיץ, והוא מלמד דרדקי מירושלים, והגר"ש משאש כתב עליו שאם מתבטא כך, בוודאי שהוא גאוותן ושקרן ולא יוכל לעמוד בויכוח.

וכאשר חזה ברוח קודשו כן היה, כי כל מי שהלך להתווכח עמו, ודרש את הכסף, התחמק ממנו באופנים שונים, כי כל מטרתו היתה רק לשכנע ולא באמת לשלם (כמו שכבודו השתכנע בנקל שכל המעמיק בזה סופו להחמיר...) וגם כשהציעו לו ללכת לבית דין ולהתווכח בפניהם, והם יכריעו, גם זה הוא לא רצה.

וכבר פרכו את דבריו מכל וכל, לא השאירו אבן על אבן, ראה בתשובתו המקיפה של הגאון רבי אליעזר פולק, הובאה בספר חו"כ פרק י"ג), והקיפוהו קושיות כתנורו של עכנאי.
 
נו, כבר הגעת לזלזל בעשרות גדולי עולם שחיו (וחלקם חיים עדיין) בדורנו והתירו את הפאות של דורנו (שאגב, אין ביניהם לבין "הפאות של פעם" שום נפק"מ, ודומני שהארכתי בזה לעיל).
את זה כבר מרן אמר.
ומי הוא שיקבע באיזה צורה מרן אמר את זה?!

בכ"א תעבור על מאמרו של הראש"ל ותווכח ששום גדול דעתו לא היתה נוחה מנושא זה של פאה!!!
די ונזכיר את הגרי"ש אלישיב, הרב ווזנער ר' חיים קנייבסקי וכמובן כל גדולי הדור הספרדים.
תוכל לעיין לעומק במאמרו של מורנו הראש"ל ודו"ק.

אין מציאות שפאה היא דבר צנוע!!!
יכול להיות שהיא מהווה התקדמות בצניעות לאלו שבמקום נמוך יותר או שנולדו למקום הזה אבל לומר שהפאה היא ה"לכתחילא" או להגיד שהיא מותרת מעיקר הדין זה חמור ביותר.
אני קטונתי אבל לך ובדוק אצל כככככככלללל גדולי הדור (הדגש על גדולי הדור) ותראה שאף אחד מהם דעתו לא נוחה מהפאה. וגם אם נשותיהם או בנותיהם הולכות כך אין זה אומר שמותר.
גם אשתו של ר' חיים גרודז'ינסקי הלכה ללא כיסוי ראש (לא באים לדון אותה, זה היה בתקופה שבליטא המצב הרוחני מהבחינה הזו היה מאוד קשה), וכי זה אומר שמעיקר הדין מותר ללכת ללא כיסוי ראש??!!

הפאה זה האבסורד הגדול ביותר לנושא הצניעות :) תרתי דסתרי :)
בדיחה עצובה:(

בתפילה ובדמעות,
שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד.
 
בכ"א תעבור על מאמרו של הראש"ל ותווכח ששום גדול דעתו לא היתה נוחה מנושא זה של פאה!!!
די ונזכיר את הגרי"ש אלישיב, הרב ווזנער ר' חיים קנייבסקי וכמובן כל גדולי הדור הספרדים.
תוכל לעיין לעומק במאמרו של מורנו הראש"ל ודו"ק.

במאמרו של הראש"ל יש הרבה מה להעיר, וכבר קיבלתי מאמר תגובה ארוך, ולא כאן המקום אלא בדיון אחר שאפתח בס"ד על מכתב מרן הראש"ל. והכל יהיה כדרכה של תורה, בכבוד ובדרך ארץ, דבר דבור על אופניו.

די ונזכיר את הגרי"ש אלישיב שאמר במפורש (בוידאו) שפאה מותרת לכתחילה ואף הביא מעשה רב מגדול הדור הקודם שהתעקש שאשתו תלבש פאה בירושלים דאז שלא היה מצוי כלל, הגר"ש וואזנר שכתב במפורש (בספרו שבט הלוי חלק ה סימן קצט אות ד) שאינו יכול לאסור פאה נגד גדולי עולם שהתירו ומדינות שלמות שנהגו בזה, והגרח"ק שגם הוא כתב במפורש להתיר פאה (בספרו שונה הלכות ועוד בספרים רבים בשמו).

וכמובן כל גדולי הדור הספרדים, הרבנים הגאונים: הרב שלום משאש, הרב יוסף משאש, הרב קאפח, הרב בן ציון אבא שאול, הרב אליהו בקשי דורון, הרב רפאל ברוך טולדנו, הרב עובדיה הדאיה, ועוד.

תוכל לעיין לעומק בספר חו"כ ודו"ק.
 
במאמרו של הראש"ל יש הרבה מה להעיר, וכבר קיבלתי מאמר תגובה ארוך, ולא כאן המקום אלא בדיון אחר שאפתח בס"ד על מכתב מרן הראש"ל. והכל יהיה כדרכה של תורה, בכבוד ובדרך ארץ, דבר דבור על אופניו.
חוצפה גדולה להתנגח בכח גם באיצטלה של "כדרכה של תורה" בדברי קודשו של מרן הראש"ל.

צא וראה שאת האמת הנקיה היום נוכל לדעת מילדים קטנים, לך תשאל את ילדיך הקטנים מה הם רואים בפאה.....
כמו"כ תוכל להבין זאת מאחינו הטועים (חילונים).
 
די ונזכיר את הגרי"ש אלישיב שאמר במפורש (בוידאו) שפאה מותרת לכתחילה ואף הביא מעשה רב מגדול הדור הקודם שהתעקש שאשתו תלבש פאה בירושלים דאז שלא היה מצוי כלל, הגר"ש וואזנר שכתב במפורש (בספרו שבט הלוי חלק ה סימן קצט אות ד) שאינו יכול לאסור פאה נגד גדולי עולם שהתירו ומדינות שלמות שנהגו בזה, והגרח"ק שגם הוא כתב במפורש להתיר פאה (בספרו שונה הלכות ועוד בספרים רבים בשמו).

וכמובן כל גדולי הדור הספרדים, הרבנים הגאונים: הרב שלום משאש, הרב יוסף משאש, הרב קאפח, הרב בן ציון אבא שאול, הרב אליהו בקשי דורון, הרב רפאל ברוך טולדנו, הרב עובדיה הדאיה, ועוד.

תוכל לעיין לעומק בספר חו"כ ודו"ק.
בדוק היטב מה היו הסיבות שנתנו צד לנושא הפאה...........
רק לגדור גדר....

תבדוק לעומק את הרב אליישיב את הרב ווזנר והרב קנייבסקי...
 
חוצפה גדולה להתנגח בכח גם באיצטלה של "כדרכה של תורה" בדברי קודשו של מרן הראש"ל.

צא וראה שאת האמת הנקיה היום נוכל לדעת מילדים קטנים, לך תשאל את ילדיך הקטנים מה הוא רואה בפאה.....
כמו"כ תוכל להבין זאת מאחינו הטועים (חילונים).

להעיר כדרכה של תורה ובדרך ארץ, אין זה "להתנגח בכח", לא קרב זה אל זה כל הלילה.

אדרבה, הוא מעודד לעשות זאת. וגם הגר"ע עודד זאת. ואם חסמת את האפשרות להעיר ולחלוק, אפשר לסגור את כל הספרים וללכת הביתה.

ולפי שיטה עקומה זו, היה הגר"ע יוסף פוסק בכל דבר כמו הבן איש חי, ולא היינו זוכים לעשרות ספריו, ובפרט ל"הליכות עולם".

וראה בהקדמה שם מה שכתב על הכלבים...

לך תשאל ילדים קטנים מה הם רואים בהיתר מכירה של השמיטה, או אפילו במכירת חמץ לגוי בפסח, וכיו"ב?
 
לסיום רק אומר לך שתתפלל חזק לפני ריבון כל המעשים ואדון של הנשמות שיתן לך לדעת האמת ולקבלה. (וגם אם קשה לך להשלים שאסור לחבוש פאה שלפחות תדע שזו האמת ותשאף לבערה)
ושוב, בתפילה שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד.
 
סטָטוּס
סגור לתגובות נוספות.
חזור
חלק עליון